Środki trwałe jako narzędzie wykorzystywane w optymalizacji zobowiązań podatkowych

O szkoleniu

2014.03.14 Kraków

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom obszarów w problematyce związanej z podatkowym traktowaniem majątku trwałego przedsiębiorcy, dających możliwości efektywnego planowania podatkowego, stosowania prostych i nie kosztownych rozwiązań optymalizacyjnych, unikania powstawania strat podatkowych lub efektywnego rozliczania już istniejących. Szkolenie oparte jest na doświadczeniu praktycznym wykładowcy, zajmującego się przez wiele lat tą tematyką oraz na najnowszym orzecznictwie sądowym i praktyce urzędów skarbowych.
Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób zajmujących się zawodowo ewidencjonowaniem i zarządzaniem majątkiem w przedsiębiorstwie, osób decyzyjnych w zakresie przyjmowania określonych zasad zarządzania majątkiem oraz osób pracujących w działach podatkowych poszukujących nowych narzędzi optymalizacji podatkowej.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Środki trwałe i WNiP jako istotne narzędzie wykorzystywane w bieżącej optymalizacji podatkowej.

2. Definicja środków trwałych i WNiP w ustawach podatkowych i w ustawie o rachunkowości – podstawowe różnice w ujęciu:
a) pojęcie nieruchomości inwestycyjnych,
b) leasing finansowy,
c) prawa spółdzielcze,
d) koszty prac rozwojowych,
e) okres używania, kompletność, zdatność do użytku.

3. Prawo do amortyzacji:
a) podejście do środków trwałych „niskocennych”,
b) środki trwałe czasowo nieużywane,
c) działalność sezonowa,
d) zawieszenie działalności gospodarczej.

4. Wartość początkowa:
a) cena nabycia/koszt wytworzenia,
b) ulepszenie/remont,
c) powstanie nowego środka trwałego w miejsce starego,
d) linie technologiczne – części składowe,
e) restrukturyzacje, przekształcenia, wkłady niepieniężne,
f) spółki osobowe – zasada kontynuacji,
g) WNiP – cena nabycia,
h) dotacje, dopłaty, subwencje,
i) zewnętrzne finansowanie – różnice kursowe, odsetki.

5. Zasady i metody amortyzacji:
a) wybór metody amortyzacji – a wysokość bieżącej amortyzacji,
b) wskaźniki przyspieszenia amortyzacji,
c) możliwość obniżania i podwyższania stawek amortyzacyjnych,
d) ulga inwestycyjna na nowe technologie,
e) amortyzacja przyspieszona dla małych przedsiębiorców i dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
f) inwestycje w obcych środkach trwałych,
g) częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych a uproszczony system wpłaty zaliczek.

6. Narzędzia konieczne do prawidłowego zarządzania amortyzacją podatkową:
a) odrębne obszary amortyzacji,
b) bieżąca kontrola zakupów, likwidacji i stanu zasobów,
c) szczegółowa kalkulacja podatku odroczonego,
d) planowanie podatkowe.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Ewa Kilian - licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnią praktyką w zakresie podatku dochodowego, z uwzględnieniem tematyki cen transferowych, przekształceń i połączeń. Posiada dużą wiedzę również w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Dodatkowo posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, potwierdzoną zakończonym procesem kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Wieloletni trener z zakresu podatków oraz rachunkowości, posiadający praktyczne doświadczenie w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych do optymalizacji procesów obliczania, planowania i raportowania podatków dochodowych, w tym odroczonych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.
540
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!