Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-archiwistyczne-porzadkowanie-archiwizowanie-i-ewidencjonowanie-dokumentacji-75810-id72

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty archiwistyczne: porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji


  ID szkolenia: 75810
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  - komputer lub urządzenie mobilne ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  - przeglądarka internetowa (preferowany Firefox),
  - używasz przeglądarki EDGE, wspierana jest tylko najnowsza oparta na silniku Chromium,
  - głośnik, mikrofon i/lub słuchawki,
  - NIE łącz się przez VPN i/lub sieć firmową - mogą ograniczać dostęp,
  - Internet Explorer (IE) oraz Yandex NIE są wspierane,
  - na otrzymany link do pokoju webinarowego może zalogować się tylko jedna osoba/urządzenie,
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09:00 – 14:00
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
  Międzyborska 50
  04-041 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy warsztatów archiwistycznych nabędą umiejętność samodzielnego wypełniania ewidencji Archiwum/ Składnicy (Wypełnianie spisów zdawczo- odbiorczych, kart wypożyczeń etc) jak i samodzielnego porządkowania i archiwizowania dokumentacji zastanej w Archiwum Zakładowym/ Składnicy akt

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty są skierowane zarówno do pracowników posiadających staż pracy w Archiwum Zakładowym/ Składnicy którzy chcą doskonalić swoje kompetencje, jak i osób które z archiwistyką nie miały dotychczas nic wspólnego, a chciałyby zdobyć praktyczne umiejętności porządkowania i prowadzenia archiwum

Program szkolenia:

I. Zajęcia praktyczne: Wypełnianie formularzy- ewidencji Archiwum Zakładowego/ Składnicy Akt

 • Spisy zdawczo- odbiorcze akt
  • Kat. A
  • Kat. B50-B10
  • Kat. B10 i niższej
  • Kat. BE
  • Kat. Bc
  • Dokumentacji technicznej, geodezyjnej, kartograficznej, akt osobowych i UE
 • Wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
 • Karty Udostępnienia/ Wypożyczenia akt
 • Spisy dokumentacji przeznaczonej na makulaturę bądź zniszczenie
 • Spisy dokumentacji kat. BE podlegającej ekspertyzie archiwalnej

II. Zajęcia praktyczne dot. porządkowania i archiwizowania dokumentacji

 • Rozpoznanie przynależności zespołowej
  • Akt posiadających oznaczenia kancelaryjne
  • Akt nie posiadających żadnych oznaczeń kancelaryjnych
 • Segregacja dokumentacji
  • Dokumentacja kat. A, B, BE i Bc
 • Weryfikacja kategorii archiwalnych
 • Porządkowanie materiałów archiwalnych
 • Porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej
  • Akta kat. B50-B10
  • Akta kat. B10 i niższej
  • Akta kat. BE
  • Akta kat. Bc
 • Porządkowanie dokumentacji technicznej
 • Opisywanie teczek
  • Teczki akt kat. A
  • Teczki akt. Kat. B i BE
 • Sygnowanie dokumentacji
 • Opracowane rysu historycznego twórcy zespołu archiwalnego

III. Podsumowanie

 • Wnioski do AP na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 • Protokoły skontrowe

Informacje o prelegentach:

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie on-line przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 października
 • 790 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie on-line przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 października
 • 830 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 9 października
 • 930 zł + 23% VAT za osobę za szkolenie stacjonarne przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 10 października

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Warsztaty archiwistyczne: porządkowanie, archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentacji