Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-przygotowujace-do-certyfikacji-ipmareg-poziom-c-b-a-oraz-c-rd-i-b-rd-70394-id928

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz C R&D i B R&D


  ID szkolenia: 70394
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  pm2pm
  Wielopole 18B
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  08:30-16:30
 • Organizator szkolenia:

  pm2pm sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zdobywając doświadczenie potrzebujemy co raz to nowych, odpowiednich do pracy narzędzi, które odzwierciedlają kompetencje i osiągnięcia. Tak też jest w organizacjach, które realizują projekty. Chcąc osiągać zamierzone cele, muszą dysponować doświadczonym i kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Kierownika Projektu

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca ważny certyfikat IPMA D
Kierownicy projektów z certyfikatem IPMA D
Członkowie zespołów projektowych z certyfikatem IPMA D, którzy poprzez zdobyte doświadczenie praktyczne chcą potwierdzić swoje kwalifikacje wyższym certyfikatem

Program szkolenia:

Cykl życia projektu – przypomnienie tematyki i narzędzi zarządzania projektami
Warsztat projektowy – Przygotowanie pod część praktyczną egzaminu certyfikującego na poziom C, B, A IPMA
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej.

Informacje o prelegentach:

Tomasz Leśniowski (BIO trenera: http://pm2pm.pl/zespol/)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2200 netto za jedną osobę

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu materiały szkoleniowe (segregator lub/i płyta CD) zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu lunch przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wynosi 2200 zł + VAT
Rabat 10% przysługuje każdej kolejnej osobie zgłaszanej z jednej firmy
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
Wpłaty pieniędzy należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu oraz otrzymaniu faktury zaliczkowej w terminie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia
Prosimy o dokonanie pełnej wpłaty za udział w szkoleniu na konto: pm2pm sp.z o.o.
Alior Bank. Oddział w Krakowie

49 2490 0005 0000 4520 4438 5852

Końcowa Faktura VAT zostanie wystawiona po wpłynięciu środków na konto pm2pm do 7 dni
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na mniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca 30% wpłaconej kwoty
W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia na więcej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, pm2pm zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o 10% (koszty operacyjne)
Rezygnacja z udziału w szkoleniu wymaga formy pisemnej (faksem lub e-mailem)
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu bez zgłoszenia rezygnacji, pm2pm nie zwraca wpłaconej kwoty
W szczególnych przypadkach pm2pm zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu zajęć lub zmiany programu szkolenia. O fakcie oraz przyczynach odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia pm2pm poinformuje uczestników szkolenia w najkrótszym możliwym terminie. W przypadku odwołania szkolenia z przyczyn leżących po stronie pm2pm opłata za szkolenie zostanie zwrócona w pełnej kwocie
Grupa szkoleniowa liczy około 12 osób

Wydarzenie: Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA®, poziom C, B, A oraz C R&D i B R&D