Mapowanie procesów w kontroli i audycie

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie funkcjonowania dowolnej organizacji w ujęciu procesowym, czyli określenie występujących w niej procesów i ich wzajemnych relacji. Spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów pozwoli na optymalizację wykonywanych czynności i pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a przez to poprawienie efektywności funkcjonowania. Zaprezentowanie w trakcie szkolenia zasady identyfikacji i analizy procesów pozwolą na opracowanie mapy procesu, a następnie na jej podstawie optymalizować poszczególne działania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie i mapowaniu procesów z obszaru kontroli i audytu.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Pozwoli to na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy, umiejętności i wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą pracowali wykorzystując przykłady z własnej organizacji, projektując optymalne dla siebie rozwiązania i opracowując plany wdrożenia przygotowanych rozwiązań. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów – praktyków, którzy na bieżąco będą doradzali i proponowali różne rozwiązania dla poszczególnych uczestników. Efektem realizacji programu będą indywidualne plany wdrożenia niezbędnych zmian usprawniających funkcjonowanie kontrolerów i audytorów w swoich organizacjach, a jednocześnie pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do codziennego działania.

Kto powinien wziąć udział?

Proponowany cykl szkoleń kierowany jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych, zarządzających audytem wewnętrznym, członków zarządów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, członków komitetów audytów, zarządzających procesami, innych kierowników wyższego i średniego szczebla.

Program warsztatu

Dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania procesu biznesowego i/lub organizacyjnego, jego analizę i wprowadzenie ewentualnych zmian. Mapowanie procesów może zostać wykorzystane w przygotowywaniu planów i programów kontroli wewnętrznych, uwzględniających sposób funkcjonowania badanych organizacji. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, metody formułowania celów strategicznych i przekładania ich na cele operacyjne, a także identyfikacji procesów.

  1. Organizacja – cele strategiczne i operacyjne, struktura organizacyjna, otoczenie organizacji, cykl zorganizowanego działania, analiza systemów wewnętrznych i otoczenia.
  2. Obszary funkcjonalne w organizacji
  3. Budżetowanie zadań komórek organizacyjnych i raportowanie oraz mierniki efektywności.
  4. Procesy i procedury kontroli i audytu, mapy procesów, zasady mapowania.
  5. Planowanie audytu lub kontroli: zadania, zasoby, harmonogram, kontrola i ocena procesu oraz efektywność audytora (kontrolera).

 

Czas trwania

2 dni

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!