Mapowanie procesów w kontroli i audycie

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego celem jest omówienie funkcjonowania dowolnej organizacji w ujęciu procesowym, czyli określenie występujących w niej procesów i ich wzajemnych relacji. Spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów pozwoli na optymalizację wykonywanych czynności i pełniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów, a przez to poprawienie efektywności funkcjonowania. Zaprezentowanie w trakcie szkolenia zasady identyfikacji i analizy procesów pozwolą na opracowanie mapy procesu, a następnie na jej podstawie optymalizować poszczególne działania. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie i mapowaniu procesów z obszaru kontroli i audytu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Pozwoli to na praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy, umiejętności i wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą pracowali wykorzystując przykłady z własnej organizacji, projektując optymalne dla siebie rozwiązania i opracowując plany wdrożenia przygotowanych rozwiązań. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów – praktyków, którzy na bieżąco będą doradzali i proponowali różne rozwiązania dla poszczególnych uczestników. Efektem realizacji programu będą indywidualne plany wdrożenia niezbędnych zmian usprawniających funkcjonowanie kontrolerów i audytorów w swoich organizacjach, a jednocześnie pozyskanie wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do codziennego działania.

Kto powinien wziąć udział?

Proponowany cykl szkoleń kierowany jest do kontrolerów i audytorów wewnętrznych, zarządzających audytem wewnętrznym, członków zarządów, członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, członków komitetów audytów, zarządzających procesami, innych kierowników wyższego i średniego szczebla.

Program warsztatu

Dwudniowe warsztaty umożliwiające zdobycie umiejętności opisania procesu biznesowego i/lub organizacyjnego, jego analizę i wprowadzenie ewentualnych zmian. Mapowanie procesów może zostać wykorzystane w przygotowywaniu planów i programów kontroli wewnętrznych, uwzględniających sposób funkcjonowania badanych organizacji. Podczas warsztatów przedstawione zostaną podstawowe zasady funkcjonowania organizacji, metody formułowania celów strategicznych i przekładania ich na cele operacyjne, a także identyfikacji procesów.

  1. Organizacja – cele strategiczne i operacyjne, struktura organizacyjna, otoczenie organizacji, cykl zorganizowanego działania, analiza systemów wewnętrznych i otoczenia.
  2. Obszary funkcjonalne w organizacji
  3. Budżetowanie zadań komórek organizacyjnych i raportowanie oraz mierniki efektywności.
  4. Procesy i procedury kontroli i audytu, mapy procesów, zasady mapowania.
  5. Planowanie audytu lub kontroli: zadania, zasoby, harmonogram, kontrola i ocena procesu oraz efektywność audytora (kontrolera).

 

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Krzysztof Wojtczak

mgr inż. organizator przemysłu jest absolwentem Wydziału Mechanicznego-Technologicznego i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej. Ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, trener warsztatów z zakresu organizacji izarządzania, planowania strategicznego i marketingowego. Certyfikowany konsultant TQM nominowany przez Japanese Standards Association oraz Japanese International Cooperation Association. Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem zdobył podczas wieloletniej praktyki dyrektora operacyjnego i doradcy w zakresie strategii rozwoju i marketingowych.Współautor strategii rozwoju i marketingowej między innymi w Grupie BUMAR, PKN Orlen SA (Petrochemia Płock SA), Orlen Oil SA, TPSA SA, FUM Poręba Sp. z o.o., Fabryce Pojazdów Szynowych H. Cegielski Sp. z o.o., PGNiG Technologie SA, SuberDrob SA. Zarządzanie lub współzarządzanie projektami doradczymi i szkoleniowymi między innymi dla: Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki, e-Card S.A., InterCars S.A., BUG Gazobudowa Sp. z o.o., Browar Perła S.A., Fabryka Broni Łucznik-Radom Sp. z o.o., Grupa SITA Polska, Narodowy Bank Polski, Superpharm Polska Sp. z o.o., Elektromontaż Kraków nr 2 S.A., Huta Ostrowiec S.A., Reckitt – Benckiser Polska S.A., PEPSICO General Bottlers Poland, Mostostal Płock S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych 'Przyjaźń' Płock S.A., POLMOS Kraków S.A., KOLPORTER S.A., STOLARKA Wołomin S.A., DGG Toruń, Krakowskie Fabryki Mebli S.A., Swarzędzkie Fabryki Mebli S.A., PROMAG S.A., Wytwórnia Aparatury Wtryskowej PZL Mielec Sp. z o.o., Mennica Państwowa S.A., Bank Rozwoju Eksportu S.A., Biuro Maklerskie BRE BROKERS, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., GASPOL S.A., Przedsiębiorstwo Polskiej Komunikacji Samochodowej PPKS S.A., Huta Częstochowa S.A., KOWENT S.A., Zakłady Radiowe ELTRA S.A., Kopalnia Węgla Kamiennego Siersza, PEPSICO-Wedel-Frito Lay, PZL WOLA, Morska Stocznia Remontowa S.A.

 

Leszek Adamski

mgr inż. organizator przemysłu.
Projektant technolog, organizator przedsiębiorstw przemysłowych, struktur organizacyjnych i systemów zarządzania, w tym systemów controlligu, rachunkowości zarządczej oraz systemów kontroli wewnętrznej.

Rzeczoznawca SIMP (2003-2007), MAICP (od 2016).
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Mechaniczny Technologiczny Instytut Organizacji Zarządzania, Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie prowadzonych przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej oraz Studiów podyplomowych Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce prowadzonych przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

Od 2015 roku prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów do spraw Kontroli Wewnętrznej. Od 2014 roku przewodniczący komisji rewizyjnej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP).

Od 2004 wykładowca szkół wyższych oraz trener różnych projektów szkoleniowych z zakresu rachunkowości zarządczej, finansów publicznych, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego.

Od 1997 roku dyrektor finansowy między innymi w Peri Sp. z o.o., Polski Asfalt Sp. z o.o. The British School Sp. z o.o., Fabryka Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. Szef służby audytu w PGNiG Technologie S.A. Główny specjalista ds. jakości nadzoru w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Od 1993 roku prezes zarządu spółki rodzinnej Azoka Sp. z o.o. specjalizującej się doradztwem w zakresie organizacji zarządzania przedsiębiorstwami i innymi organizacjami, a w szczególności wdrażaniem controllingu, zasad rachunkowości zarządczej i systemów kontroli wewnętrznej oraz przygotowaniem studiów wykonalności (feasibility study), projektów technologiczno-organizacyjnych i planów finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Od 1988 roku współtwórca wielu spółek w Grupie Universal (Unimil, Unidez, Stolin, Aerounia, Dezal, Acanta, Hefra iinne). Członek zarządu, rad nadzorczych, likwidator (Univeral Tanker Shipping Company) i kurator (Stolin) różnych spółek kapitałowych.
Projektant i współautor strategii rozwoju ZM Kraśnik, Fabryka Broni „Łucznik”-Radom, H.Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych, Fabryka Urządzeń Mechanicznych PORĘBA, SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne. Trener projektu wdrożenia zasad controllingu w Grupie Bumar, 200 dni szkoleniowych w spółkach PCO, Ursus, Bumar Komponenty, Dezamet, ZM Kraśnik, Bumar Łabędy, Radwar, PZL Warszawa Wola.

Gdzie i kiedy

Online 21-22 czerwiec 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1 085
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!