Warsztat

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

O warsztatach

Serdecznie zapraszamy na 3-dniowe szkolenie. Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat:
- przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji przedstawiciela kierownictwa,
- przygotowanie pełnomocnika do wdrażania w organizacji wymagań norm ISO 14001, ISO 45001 i integracji z ISO 9001,
- pokazanie jakie są zasady zarządzania w systemach zarządzania zgodnych z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
- nauczenie najważniejszych wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
- pokazanie jak zaplanować, koordynować i nadzorować działania systemowe, aby dawały korzyść organizacji,
- pokazanie jak przygotować dokumentację ZSZ,
- pokazanie jak przygotować organizację do certyfikacji ZSZ,
- uświadomienie jak utrzymywać i doskonalić ZSZ.
Dlaczego warto wziąć udział?

Efekty szkolenia w zakresie wiedzy. Uczestnik szkolenia będzie:

 • znał i rozumiał znaczenie zintegrowanego systemu zarządzania w organizacji.
 • znał i rozumiał rolę kierownictwa oraz rolę pełnomocnika ds. ZSZ,
 • znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • znał i rozumiał definicje systemów zarządzania zgodnych z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • znał i rozumiał najważniejsze wymagania zawarte w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • znał i rozumiał pojęcie działań systemowych,
 • znał i rozumiał zasady opracowania i nadzorowania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.


Efekty szkolenia w zakresie umiejętności. Uczestnik szkolenia będzie:

 • umiał zinterpretować i zastosować najważniejsze wymagania zawarte w z ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • umiał zaplanować i nadzorować działania systemowe tak aby dostarczały korzyści dla organizacji,
 • umiał utworzyć i nadzorować dokumentację SZJ,
 • umiał sporządzić harmonogram audytu wewnętrznego,
 • umiał wytypować kandydatów na audytorów wewnętrznych,
 • umiał nadzorować realizację audytów wewnętrznych,
 • umiał ocenić pracę audytorów,
 • umiał przygotować przegląd zarządzania i sporządzić po nim raport,
 • umiał przygotować organizację do auditu jednostki certyfikującej,
 • umiał monitorować dane systemowe,
 • umiał planować i realizować działania doskonalące.


Efekty szkolenia w zakresie kompetencji społecznych. Uczestnik szkolenia będzie:

 • potrafił promować pozytywne zmiany i korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia wymagań zawartych w normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 • potrafił przeprowadzić przegląd zarządzania z pokazaniem korzyści systemów zarządzania,
 • potrafił inspirować i zachęcać do doskonalenia działań w organizacji,
 • potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy systemu zarządzania,
 • potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy warunków pracy,
 • potrafił identyfikować potencjalne możliwości poprawy jakości wyrobów i/lub usług.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz kandydatów na pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 (ZSZ).

Program warsztatu

II dzień

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia)

Wspólne omówienie wyników testu

Wprowadzenie, uporządkowanie wiedzy:

 • znaczenie i cel wdrażania ZSZ,
 • korzyści z wdrożenia ZSZ,
 • budowa ZSZ w oparciu o zasady podejścia procesowego,
 • prezentacja najważniejszych definicji związanych z wdrażanymi systemami zarządzania,
 • zarządzanie ryzykiem w ZSZ,
 • dokumentowanie ZSZ

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 • integracja systemów
 • rola kierownictwa i pełnomocnika w ZSZ: przeglądy ZSZ, strategia firmy a cele mierzalne, zarządzanie dokumentacją, audity wewnętrzne, działania jakości

Praktyczne aspekty budowania zintegrowanych systemów zarządzania:

 • najważniejsze zasady zarządzania
 • identyfikacja klientów i ich oczekiwań
 • zarządzanie procesowe
 • polityka jakości, środowiska, bhp
 • kontekst organizacji
 • zarządzanie ryzykiem
 • wymagania prawne
 • monitorowanie danych systemowych

Wymagania i interpretacja norm:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

 

II dzień

Wymagania i interpretacja norm:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 45001

 

III dzień

Promocja jakości wśród pracowników

 • zainteresowane grupy pracowników
 • kanały i metody komunikacji
 • dobór treści
 • po co robimy to co robimy

Audity wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania:

 • dobór i szkolenie auditorów wewnętrznych
 • cele i plan auditów
 • audity zintegrowane czy osobno na każdą normę
 • przebieg auditu, w tym m.in.: stwierdzenia auditorów, przyczyny niezgodności, kategorie niezgodności i ich ocena

Certyfikacja ZSZ:

 • przygotowanie pracowników i organizacji
 • proces certyfikacji
 • najczęściej pojawiające się niezgodności

Runda pytań i odpowiedzi

Ciągłe doskonalenie:

 • metoda PDCA
 • działania korygujące i zapobiegawcze
 • przegląd ZSZ
 • monitorowanie, pomiary danych systemowych

Test

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Czas trwania

3 dni, 09:00-16:00

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Online 12 - 14 lipca 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 11 - 13 sierpnia 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 15 - 17 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 6 października 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 25 - 27 października 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 - 24 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 15 grudnia 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
2449 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!