Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//warsztat/pelnomocnik-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-zgodnego-z-wymaganiami-norm-iso-14001-iso-50001-75426-id570

Informacje o warsztacie

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Warsztaty

Opis warsztatu

Informacje podstawowe o warsztacie:

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest aby każdy uczestnik szkolenia:

1)      znał i rozumiał zasady systemów zarządzania zgodnych z ISO 14001, ISO 50001,

2)      znał i rozumiał podstawowe wymagania norm ISO 14001, ISO 50001,

3)      znał i rozumiał zasady i korzyści z integracji systemów zarządzania środowiskowego i energią (SZŚiE) z systemem zarządzania jakością i innymi.

Celem szkolenia jest wsparcie uczestników w zdobyciu umiejętności:

1)      interpretacji i stosowania wymagań ISO 14001, ISO 50001,

2)      integracji elementów SZŚiE z systemem zarządzania jakością i innymi

3)      zaplanowania wdrożenia SZŚiE

4)      zaplanowania przeglądu zarządzania SZŚiE,

5)      reprezentowania organizacji podczas auditu jednostki certyfikującej

Celem szkolenia jest również zwiększenie kompetencji społecznych w zakresie:

1)      promowania pozytywnych zmian i korzyści dla organizacji wynikających z wdrożenia SZŚiE.

Warsztat skierowane jest do:

kadry kierowniczej oraz pełnomocników ds. zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 zainteresowanych wdrożeniem lub utrzymaniem systemu zarządzania środowiskowego i energią.

Program warsztatu:

Dzień 1

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów, programu i spodziewanych efektów

Test wiedzy znajomości z wymagań norm ISO 14001, ISO 50001

Celem testu jest sprawdzenie wiedzy uczestników po to, aby skutecznie przeprowadzić ich przez dalsze części szkolenia

Omówienie wyników testu

Wprowadzenie i przypomnienie:

-  zasad podejścia procesowego

-  zasad zarządzania procesami

-   zasad integracji systemu zarządzania w oparciu o podejście procesowe

-  celów systemu zarządzania środowiskowego i zarządzania energią

 • Aspekty środowiskowe, obszary znaczącego zużycia energii – jako podstawa budowy systemu zarządzania środowiskowego i energią
 • Integracja elementów systemów zarządzania na bazie wyników identyfikacji aspektów środowiskowych i obszarów zużycia energii
 • Kontekst organizacji, strony zainteresowane, zagrożenia, szanse, ryzyko dla systemu zarządzania środowiskowego i energią

Dzień 2

 • Wskaźniki efektywności energetycznej
 • Wymagania normy ISO 14001:2015
 • Wymagania normy ISO 50001:2018 – elementy specyficzne dla SZE
 • Audity wewnętrzne
 • Przeglądy zarządzania w SZŚiE
 • Integracja z systemem zarządzania jakością i innymi systemami
 • Etapy i zaplanowanie wdrożenia SZŚiE, ryzyka
 • Przygotowanie organizacji do certyfikacji

Test

Zakończenie szkolenia: wyniki testu, podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1749 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 14001, ISO 50001