Szkolenia INTRASTAT: oferty szkoleń i kursów z Intrastat!

 • Sprawdź nasz kalendarz szkoleń Intrastat online i stacjonarnych
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zarejestruj się online!
Rozwiń Chcesz podnieść swoją wiedzę dotyczącą systemu Intrastat? Zapoznaj się z listą praktycznych warsztatów, kursów i szkoleń dotyczących Intrastat organizowanych w całej Polsce oraz online. Na wybrane wydarzenie możesz zgłosić się poprzez formularz rejestracji online! Zwiń

szkolenia Intrastat

Szkolenia Intrastat: 8

 • Online, 12 kwiecień 2021
 • już od 650 PLN
już od 650 PLN
 • Warszawa, 26 listopad 2015
 • już od 590 PLN
już od 590 PLN
 • Katowice, 1 grudzień 2014
 • już od 549 PLN
już od 549 PLN
Artykuł

INTRASTAT - kompendium wiedzy, szkolenia i kursy

Z uwagi na to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej, większość transakcji międzynarodowych realizowanych przez krajowe firmy wewnątrz wspólnoty przebiega podobnie jak te na terenie naszego kraju. Jednak w niektórych przypadkach przedsiębiorca jest zobowiązany do wypełnienia deklaracji INTRASTAT. Czym jest sam INTRASTAT i kogo obowiązuje? Oto najważniejsze informacje.

Czym jest INTRASTAT?

INTRASTAT jest systemem statystyki handlu towarami prowadzonego wewnątrz Unii Europejskiej (zobacz też szkolenia umowy handlowe). Pozwala na zbieranie informacji o liczbie oraz stanie transakcji wewnątrzwspólnotowych – zarówno w odniesieniu do importu, jak i eksportu realizowanych między krajami członkowskimi.

Mimo to, INTRASTAT nie jest powszechnie znany przedsiębiorcom prowadzącym handel wewnątrz wspólnotowy. Przyczyna jest prosta: nie każdy z nich jest zobligowany do składania tego typu deklaracji. Wymóg ten obowiązuje wyłącznie w określonych sytuacjach.

Kogo obowiązuje INTRASTAT?

W polskim prawie kwestie związane ze statystyką publiczną reguluje przede wszystkim Ustawa z dn. 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1068) oraz – w roku 2020 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. poz. 2366). Ten drugi akt prawny wskazuje konkretne progi, od których przedsiębiorstwo realizujące handel wewnątrzwspólnotowy jest zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT.

Do składania deklaracji INTRASTAT są zobowiązane osoby fizyczne lub prawne oraz inne jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące płatnikiem VAT i realizujące handel wewnątrzwspólnotowy, które zrealizowały w poprzednim roku sprawozdawczym transakcje o wartości wykraczającej poza wskazane progi w obszarze wywozu lub wwozu.

Obowiązują dwa progi:

 • podstawowy – jego przekroczenie w obszarze wwozu lub wywozu obliguje do przekazania podstawowych danych o obrotach z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego,
 • szczegółowy – obowiązuje osobno dla wwozu i wywozu, a po jego przekroczeniu przedsiębiorca musi przedstawić szczegółowy raport INTRASTAT.
Jakie są progi INTRASTAT?

Wymienione powyżej rozporządzenie wskazało następującą wysokość progów INTRASTAT:

 • próg podstawowy: 4 mln zł dla przywozu lub 2 mln zł dla wywozu,
 • próg szczegółowy: 65 mln zł dla przywozu lub 108 mln zł dla wywozu.

Po przekroczeniu tego progu pojawia się obowiązek wypełnienia stosownych deklaracji INTRASTAT.

Warto również podkreślić, że obowiązek ten może powstać w bieżącym roku sprawozdawczym – po przekroczeniu progów obowiązujących na dany rok. Przykładowo, jeśli firma w maju 2020 roku zrealizuje transakcje wewnątrzwspólnotowe, których wartość przywozu przekroczy 4 mln zł – będzie musiała sporządzić sprawozdanie.

Jakie informacje trzeba uwzględnić w deklaracji INTRASTAT?

Deklaracje INTRASTAT przypominają w dużej mierze standardowe deklaracje celne (zobacz szkolenia przepisy celne). Obowiązują ustandaryzowane formularze, które należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami. W przypadku konieczności przekazania informacji podstawowych, należy podać dane takie jak:

 • okres sprawozdawczy, za który jest przedstawiana deklaracja,
 • rodzaj wypełnianej deklaracji,
 • kod izby celnej będącej jej adresatem,
 • przy wwozie: nadawca, przy wywozie: odbiorca,
 • dane przedstawiciela, o ile deklaracja INTRASTAT jest zgłaszana przez pośrednika,
 • łączna fakturowa wartość transakcji (w złotówkach),
 • fakturowa wartość towaru w złotówkach,
 • łączna liczba pozycji,
 • numer pozycji,
 • opisy towarów będących przedmiotem transakcji,
 • kody kraju wysyłki (wwóz) lub przeznaczenia (wywóz),
 • kody rodzaju transakcji oraz poszczególnych towarów,
 • masa netto towarów i ich ilość w jednostce uzupełniającej,
 • dane wypełniającego.

Gdy zachodzi konieczność przedstawienia deklaracji szczegółowej, należy również wypełnić pola dotyczące:

 • łącznej wartości statystycznej w PLN,
 • kodu warunków dostawy,
 • kodu rodzaju transportu (zobacz szkolenia transport),
 • wartości statystycznej w PLN.

Choć poprawne wypełnienie deklaracji INTRASTAT nie nastręcza wielu problemów, warto zadbać o to, aby dokumentacja została wypełniona rzetelnie i w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Z tego powodu wiele firm realizujących handel wewnątrzwspólnotowy powierza to zadanie wykwalifikowanym specjalistom, którzy przeszli odpowiednie szkolenia. Mogą to być np. eksperci z biura rachunkowego, które ma doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń transakcji międzynarodowych.

Jako że coraz więcej firm zaczyna obowiązywać INTRASTAT (z uwagi na zwiększające się obroty w handlu wewnątrzwspólnotowym), zwiększa się też zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji związanych z wypełnianiem tych deklaracji. Przejście szkolenia z tego zakresu może więc zwiększyć szanse na zdobycie lepszej pozycji zawodowej.

Szkolenia i kursy z Intrastat

Szkolenia z Intrastat odbywają się głównie w dużych miastach, zwłaszcza tych leżących w pobliżu kanałów transportowych. Są to między innymi: Łódź, Katowice, Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Rzeszów i Szczecin. Wiele ze szkoleń i kursów z Intrastatu organizowanych jest również online, przez rozmaite platformy szkoleniowe do prowadzenia spotkań na żywo. Dostępne są również kursy multimedialne, których zaletą są niska cena oraz możliwość realizacji kursu w dogodnym dla uczestnika momencie. Kursy takie poświęcone są z reguły omówieniu tematu od podstaw, ale w przypadku zaawansowanych osób polecane są przede wszystkim szkolenia stacjonarne i szkolenia online realizowane na żywo, gdyż umożliwiają uzyskanie indywidualnych konsultacji w trakcie zajęć.

Szkolenia warto rozważyć zwłaszcza w momentach, gdy następuje aktualizacja systemu Intrastat. Ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2020 roku - najczęściej zmiany dotyczą wysokości progów, ale również elektronizacji składania deklaracji Intrastat, na przykład przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (tzw. PUESC).

W programie szkoleń Intrastat znaleźć się powinny między innymi zagadnienia takie jak:

 • System Intrastat – czym jest, cele działania?
 • Podstawy prawne intrastat - przepisy unijne i krajowe.
 • Zasięg terytorialny i podmiotowy Systemu Intrastat.
 • Deklaracje Intrastat - terminy sporządzania, ważność, deklaracje zerowe i częściowe, budowa deklaracji...
 • Odpowiedzialność za zgłaszane dane i terminowość, zakres obowiązku sprawozdawczego, system upomnień, dokonywanie korekt w deklaracjach...
 • Praktyczne składanie deklaracji: forma deklaracji, konto w PUESC...
 • Wpływ BREXIT na system Intrastat i obowiązki przedsiębiorców.
 • Wysokość progów, zasady liczenia...

Szkolenia i kursy z systemu Intrastat polecane są wszystkim osobom zaangażowanym w proces sprawozdawczości w przedsiębiorstwie, zwłaszcza księgowym i doradcom podatkowym, osobom odpowiedzialnym za import i eksport, agentom celnym i osobom odpowiedzialnym za dopełnienie formalności celnych.

Szkolenia INTRASTAT

INTRASTAT - kompendium wiedzy, szkolenia i kursy
Powiadomienia o szkoleniach Instrastat

Zostaw e-mail, aby subskrybować powiadomienia o nowych szkoleniach z Intrastat!