Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/agilepmreg-foundation-szkolenie-akredytowane-71293-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
10-11 października 2019r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
5-6 grudnia 2019r., Warszawa - Best Western Poleczki***


Szkolenie AgilePM® Foundation nie jest szkoleniem wyłącznie dla Kierowników Projektów. Jest szkoleniem dla wszystkich, którzy podejmują obowiązki w projekcie, w różnych rolach:
• biznesowych i technicznych,
• wyższych rangą managerów ukierunkowujących ogólne wymagania projektu,
• członków zespołu rozwiązania skupionych na jego szczegółach w codziennej pracy.

AgilePM® jest bardzo popularną metodyką zarządzania projektami opracowaną i utrzymywaną przez Agile Business Consortium. To prawdziwy Agile prezentujący filozofię efektywnego działania projektowego, pryncypia, które powinny znaleźć zastosowanie w każdym projekcie i filary procesu, ludzi, produktów i praktyk, które wyrastają z gruntu zdrowego rozsądku i pragmatyzmu na którym ta zorientowana na cel metodyka stoi. AgilePM® jest metodyką obejmującą zarządzanie projektem oraz zarządzanie zespołem (zespołami) rozwoju rozwiązania. Daje zatem praktyczne wskazówki co do procesów, ról i odpowiedzialności, praktyk oraz produktów stosowanych na tych dwóch poziomach ładu.

Po tym szkoleniu uczestnicy mają możliwość kontynuowania swojej przygody i dalszego podnoszenia swoich kompetencji z obszaru Agile na następujących kursach:
• Upgrade AgileBA® – pozwalający na uzupełnienie posiadanej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami o zwinne metody analityczne, którymi Analityk Biznesowy posługuje się w całym cyklu życia projektu. Po odbyciu szkolenia istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu AgileBA® Foundation i uzyskania międzynarodowego certyfikatu.
• AgilePM® Practitioner – gdzie uczestnicy będą mogli praktycznie zastosować zdobytą wiedze na poziomie Foundation w praktycznych scenariuszach i zdarzeniach projektowych. Szkolenie skutecznie przygotowuje do egzaminu na certyfikat AgilePM® Practitioner.

Korzyści dla uczestników
• zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
• zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
• zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką Agile,
• umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
• poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
• umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
• poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
• poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
• zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
• umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
• umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
• umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach,
• zdobycie międzynarodowego certyfikatu Agile.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do kursu.

2. Podstawy AgilePM®:
• świątynia DSDM,
• filozofia i etos,
• pryncypia,
• ludzie,
• proces,
• produkty,
• praktyki.

3. Interesariusze, role i odpowiedzialności:
• kategorie interesariuszy projektu,
• role DSDM wg kategorii,
• role DSDM wg interesów,
• projekty wielu organizacji,
• umocowanie i eskalacja.

4. Proces i produkty DSDM:
• fazy cyklu życia DSDM,
• produkty w cyklu życia DSDM.

5. Planowanie, kontrola i szacowanie:
• koncepcje planowania projektu,
• koncepcje testowania,
• koncepcje testowania i kontroli,
• czym jest szacowanie,
• szacowanie w Agile,
• szacowanie z góry i z dołu,
• poker do planowania.

6. Szacowanie:
• czym jest szacowanie,
• szacowanie w Agile,
• szacowanie z góry i z dołu,
• poker do planowania,
• szacowanie w cyklu życia DSDM.

7. Wymagania i priorytetyzacja:
• co to jest wymaganie,
• struktura wymagań,
• historyjki użytkownika,
• priorytetyzacja MoScoW,
• priorytety a Uzasadnienie Biznesowe.

8. Ćwiczenie: Organizacja projektu.

9. Przykładowe egzaminy AgilePM® Foundation.

Dzień egzaminu AgilePM® Foundation
1. Egzamin AgilePM® Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Egzamin
• W przypadku zdecydowania się na zdawanie międzynarodowego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu AgilePM® Foundation należy doliczyć kwoty egzaminacyjne (opłacane do międzynarodowego właściciela metodyk Agile – APMG). Kwota za egzamin jest dodatkowa i wynosi 700 zł netto.
• Każdy uczestnik może zdecydować czy chce zdawać egzamin.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1240 PLN + VAT

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: AgilePM® Foundation - szkolenie akredytowane