Docenianie siebie i innych

O szkoleniu

Wielu menedżerom nadal wydaje się, że docenianie dobrej pracy zespołu jest zupełnie zbędne. W końcu wypełniają oni swoje obowiązki, za które otrzymują wynagrodzenie. Według nich rozmowy są niezbędne tylko wtedy, gdy coś idzie nie tak, jak trzeba. Jednocześnie, tym samym menedżerom zależy na poprawie efektywności czy motywacji pracowników. A to właśnie docenianie jest jednym ze środków do osiągnięcia tej większej efektywności i motywacji. A to nie jedyne korzyści wynikające z pokazywania pracownikom, jak się ich ceni. Pytanie brzmi, jak skutecznie wprowadzić zarządzanie przez docenianie, co robić, czego nie robić, jak zachować w tym szczerość i naturalność.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika:

Doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przygotowania do rozmowy oceniającej
 • doboru i zastosowania odpowiedniego scenariusza rozmowy oceniającej oraz adekwatnych narzędzi komunikacyjnych
 • rozpoznawania i zapobiegania pułapkom oceniania
 • radzenia sobie z zakłóceniami podczas komunikowania ocen
 • elastycznego posługiwania się różnymi scenariuszami feedbacku
 • budowania autorytetu poprzez radzenie sobie z emocjami własnymi i pracownika
 • wykorzystania elementów stylu coachingowego w uzyskiwaniu samooceny pracownika i jego odpowiedzialności za rozwój pracy z modelami kompetencyjnymi

Korzyści dla organizacji:

 • Zrozumienie wpływu feedbacku na budowanie motywacji pracowników
 • Zachowanie balansu między zadaniowością a empatią i relacyjnością
 • Poczucie odpowiedzialności za skuteczność procesu rozwoju pracowników
 • Budowanie większej motywacji i zaangażowania pracowników
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów kierujących zespołami
 • Dla tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę w zakresie zasad procesu oceniania, scenariuszy rozmów oceniających, błędów i zakłóceń procesu oceny, a także modeli i profili kompetencyjnych
 • Dla liderów, którzy chcą być wrażliwi na elementy prowadzące do demotywacji pracowników

Program szkolenia

Efektywna/nieefektywna komunikacja w procesie doceniania

 • Funkcje komunikacji: Informacyjna (funkcja transferu wiedzy i informacji); Motywacyjna (funkcja interpersonalna komunikacji)
 • Komunikacja pozytywna i neutralna:
 • Świadome sterowanie wydźwiękiem komunikatu w procesie oceny
 • Elastyczne znajdowanie synonimów o odpowiednim wydźwięku emocjonalnym
 • Błędy komunikacji wynikające z zakłóceń percepcji i narzędzia komunikacyjne ich pokonywania
 • Efekt pierwszeństwa, efekt świeżości – narzędzie: konstruowanie całości przekazu
 • Rozproszenie – narzędzie: klaryfikacja, parafraza
 • Dialog wewnętrzny – narzędzie: pytania sondujące
 • Emocje – narzędzie: okazanie zrozumienia
 • Katalog dobrych praktyk

Rozmowy doceniające/oceniające

 • Pułapki oceniania i narzędzia ich eliminacji począwszy od wczesnych etapów procesu oceniania: Efekt halo; Efekt świeżości; Efekt aureoli; Efekt podobieństwa; Efekt kontrastu
 • Przygotowanie się kierownika do rozmowy jako źródło budowania autorytetu szefa
 • Przygotowanie pracownika do rozmowy
 • Plan oceniania, zbieranie danych faktograficznych, anonsowanie rozmowy, etap po rozmowie

Feedback

 • Zasady i dobre praktyki udzielania informacji zwrotnej
 • Błędy podczas udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback – coś więcej niż „kanapka”. Różnorodne formuły udzielania informacji zwrotnej: FUO+; FUO-; FUKO; FUKSO-; 2+2-; Metoda coachingowa; Jednominutowa pochwała, Jednominutowa reprymenda
 • Kiedy ja – kiedy ty
 • Scenki udzielania feedbacku

Błędy, pułapki, trudne sytuacje

 • Trudne sytuacje w rozmowie oceniającej: drastyczna rozbieżność oceny kierownika i autooceny pracownika; polemika; obiekcje; różnice w interpretacji faktów; opór; rezygnacja; zaskoczenie
 • Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach – metody, narzędzia, sztuczki
 • Scenki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Emocje w procesie oceniania

 • Inteligencja emocjonalna kierownika: samoświadomość i empatia
 • Model motywacji i stresu Yerkesa, Dodsona
 • Rozpoznawanie sygnałów niedomotywowania i przemotywowania pracownika
 • Model poznawczy ABCD emocji
 • Przykłady błędów myślowych, powodujących u kierownika dodatkowy, niepotrzebny stres lub powstawanie innych negatywnych emocji: Błąd jasnowidza; Błąd generalizacji
 • Myślenie czarno-białe
 • Zarządzanie emocjami poprzez pracę z myślami

Rozwijanie i motywowanie pracowników poprzez proces oceny

 • Styl coachingowy w ocenianiu jako pomysł na rozwijanie i motywowanie pracowników
 • Model rozmowy GROW i różne warianty jego zastosowania
 • Mocne pytania – uczenie samooceny i wymaganie odpowiedzialności pracownika za własny rozwój
 • Symulacje – scenki rozmów GROW

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!