Klauzule niedozwolone w praktyce bankowej - SZKOLENIE

O szkoleniu

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie przez radców prawnych punktów szkoleniowych wynikających z obowiązku określonego w przepisach ustawy o radcach prawnych z dn. 6.VII.1982 r. / Dz. U. z 2002 r. Nr 123 poz.1059 z późniejszymi zmianami/ i Uchwały Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

CEL SZKOLENIA:

Mimo, iż pojęcie "klauzuli niedozwolonej" funkcjonuje w prawie polskim od ponad dziesięciu lat, dopiero w ostatnim okresie instytucja ta jest wykorzystywana (a niejednokrotnie nadużywana) w praktyce. Dynamicznie rozwijająca się oferta produktów finansowych, a jednocześnie rosnąca świadomość konsumentów, specjalizacja firm prawniczych w "wyłapywaniu" błędów przedsiębiorców i egzekwowaniu praw przed sądami powszechnymi, stawia banki przed koniecznością stałej weryfikacji wzorców umownych. Brak nadzoru nad wzorami umów i regulaminów oraz nieumiejętność korzystania z Rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powoduje, że lawinowo rośnie liczba niedozwolonych postanowień umownych umieszczonych we wzorcach, którymi posługują się banki, wpisanych do Rejestru Klauzul Niedozwolonych.

Szkolenie obejmuje: - wykład obejmujący zarówno definicje, jak i praktyczne propozycje zmian zapisów wzorców umownych oraz możliwe do podniesienia zarzuty w postępowaniach administracyjnych i sądowych,- analizę najczęstszych zapisów niedozwolonych kwestionowanych przez pojedynczych konsumentów oraz organy nadzorcze,- praktyczne omówienie orzecznictwa sądowego, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i orzeczeń Arbitra Bankowego.
Kto powinien wziąć udział?
radców prawnych.

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje:
- klauzula niedozwolona
- wzorzec umowny
- kontrola abstrakcyjna wzorca umownego
- kontrola indywidualna wzorca umownego
2. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną.
3. Czy negocjacje z konsumentem zwalniają z zarzutu abuzywności?
4. Klauzule "szare" czyli jak nie spowodować, by stały się niedozwolone:
- wykaz klauzul z Kodeksu cywilnego
- unijne propozycje zmian w wykazie klauzul niedozwolonych.
5. Jak odróżnić klauzule niedozwolone od innych naruszeń prawa konsumenta do informacji, np. niejasnych zapisów umownych.
6. Klauzule abuzywne a nieuczciwe praktyki rynkowe.
7. Praktyczne wskazówki, jak unikać klauzul niedozwolonych i jakie zapisy umieszczać zamiast nich w umowach.
8. Omówienie wybranych orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących klauzul niedozwolonych:
- problem domniemań faktycznych na przykładzie domniemania doręczenie przesyłki,
- taryfy opłat i prowizji,
- klauzule zwalniające bank od odpowiedzialności odszkodowawczej,
-przykładowe katalogi działań banku.
9. Jak w praktyce wykorzystywać uzasadnienia orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
10. Charakter prawny klauzul niedozwolonych wpisanych do Rejestru Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- skuteczność erga omnes
- zarzut powagi rzeczy osądzonej
- skutki stosowania klauzuli po jej wpisaniu do Rejestru
11. Postępowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
- rodzaje postępowań: w sprawie kontroli wzorców i naruszenia - zbiorowych interesów konsumentów
- rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- ugoda postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- kryteria wymiaru kary, praktyka orzecznicza Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12. Klauzule niedozwolone a pozwy zbiorowe - analiza przypadku.

Czas trwania

Szkolenie jednodniowe w godzinach 10.00-16.00

Prelegenci

Katarzyna Marczyńska - arbiter bankowy. W latach 1989 - 2002 Sędzia Sądu Rejonowego i Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego oraz Naczelnik Wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. radca prawny, pełni funkcję Arbitra Bankowego, obecnie trzeciej kadencji. Członek kapituły Programu Gospodarczo - Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIAŁA LISTA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie szkoleniowe.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Siedziba Wolters Kluwer Sp. z o.o.

01-231 Warszawa

Płocka 5a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto (+23% VAT)
700
Cena zawiera:
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia, serwis kawowy i lunch
Zapisz się

Organizator

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa
Płocka 5a
woj. mazowieckie
Wiedza, która procentuje. Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business dotychczas Centrum Edukacji Wydawnictwa KiK powstało w 1998 roku przy Wydawnictwe KiK Konieczny i Kruszewski. Od 2000 roku działaliśmy w ramach Polskich Wydawnictw Profesjonalnych S...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.abc.com.pl istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia faxem pod numer 022-535-81-34. Warunki uczestnictwa oraz system rabatowy dostępne na stronie http://www.szkolenia.abc.com.pl/

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Szkolenia ABC a Wolters Kluwer business
01-231 Warszawa Płocka 5a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!