Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - operator / programista CNC

O szkoleniu

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Rzeczywistej obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, SINUMERIK, wykorzystane w posiadanych w Centrum Szkoleniowym tokarskich i frezarskich centrach obróbczych
 • Samodzielnej pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC
 • Obróbki wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów
 • Doboru i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC
 • Umiejętności interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
 • Wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
 • Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych
 • Umiejętności korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
 • Umiejętności wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów biblioteka) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki
Dlaczego warto wziąć udział?

Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje imienne certyfikaty opisowo potwierdzające nabyte umiejętności zgodnie z wdrożonymi procedurami ISO 9001:2015 oraz ISO 29990:2010 TüV NORD Polska

Certyfikaty EMT-Systems
Każdy Uczestnik naszego kursu otrzymuje 6 certyfikatów ukończenia szkolenia przygotowane w różnych językach:

 • polskim
 • angielskim
 • niemieckim
 • holenderskim
 • norweskim
 • szwedzkim

Certyfikaty TUV NORD
Przystępując do egzaminu przygotowanego przez EMT-Systems oraz organizację TUV Nord Polska Sp. z o.o. kursanci mają szansę uzyskać dodatkowy certyfikat potwierdzający kompetencje w ramach przedmiotowego szkolenia. Dokument przygotowany jest w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim. W przypadku chęci przystąpienia do egzaminu, należy zaznaczyć to w formularzu zgłoszeniowym. Koszt przystąpienia do egzaminu i otrzymania certyfikatu to 200 zł. Propozycja jest dobrowolna.

Certyfikaty Siemens CNC Training Partner
Uczestnicy naszych szkoleń mogą również uzyskać Certyfikat Autoryzowany przez Siemens Motion Control Polska. Chęć uzyskania certyfikatu należy zgłosić w pierwszy dzień szkolenia. Koszt uzyskania dokumentu to 300 zł. Propozycja jest dobrowolna. W ramach kwoty, oprócz Certyfikatu, kursant otrzymuje pełny zestaw materiałów edukacyjnych w formie książek oraz płytę DVD z materiałami w wersji elektronicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest dla osób zajmujących różne stanowiska (inżynierowie konstruktorzy, pracownicy produkcji, inżynierowie utrzymania
ruchu itp.).

Program szkolenia

Dzień 1 (9.00-17.00) Niezbędna TEORIA       

 • Zapis konstrukcji - podstawy rysunku technicznego w obróbce skrawaniem
 • Wiadomości podstawowe dotyczące projektowania procesów technologicznych
 • Struktura procesu technologicznego
 • Przebieg projektowania procesów technologicznych
 • Rodzaje obróbek
 • Skład dokumentacji technologicznej
 • Naddatki na obróbkę
 • Dane wejściowe do procesu projektowania procesu technologicznego
 • Wiadomości podstawowe dotyczące obróbki skrawaniem, parametry skrawania
 • Prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe
 • Tworzenie się wióra i wpływ parametrów obróbki na łamanie wióra
 • Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi stosowanych na maszynach numerycznych
 • Typowe operacje wykonywane na tokarkach, frezarkach i centrach sterowanych
 • Technologia obróbki wybranych detali na tokarkach, frezarkach i centrach CNC

 

Dzień 2 (8.00-21.00) PRAKTYKA       

 • Wstęp do tworzenia programów na obrabiarki CNC
 • Podstawy geometryczne (układ współrzędnych, punkty odniesienia, wymiarowanie absolutne i przyrostowe)
 • Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne)
 • Funkcje pomocnicze S, M, F, T
 • Interpolacje liniowe G00, G01
 • Interpolacje kołowe G02, G03
 • Wprowadzenie do obsługi wirtualnego sterownika maszyn CNC w postaci oprogramowania Mach3
 • Tworzenie programów w oparciu o znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC (G-code)
 • Ustawianie początku układu współrzędnych przedmiotu na maszynie CNC
 • Analiza toru ścieżki narzędzia w zależności od zastosowanego rodzaju interpolacji ruchu narzędzia
 • Kontrola wartości posuwu ruchu narzędzia i prędkości obrotowej wrzeciona
 • FANUC 0iTC - omówienie i praktyczna praca przy obrabiarce
  • Sterowanie manualne i automatyczne maszyną z zastosowaniem wirtualnego sterownika maszyn CNC
  • Cykle frezarskie– obróbka kieszeni, wiercenie otworów
  • Obsługa techniczna frezarki/tokarki CNC
  • Uruchamianie tokarki
  • Mocowanie narzędzi
  • Ustalanie wartości korekcji narzędzi

 

Dzień 3 (8.00-21.00) PRAKTYKA       

 • Sterownik SINUMERIK 828D/840D - omówienie i praktyczna praca:
  • Podstawy pracy ze sterownikiem, wykorzystanie symulatora do nauki podstawowych czynności na obrabiarce
  • Dobór technologii w celu wykonania przedmiotów
  • Programowanie cykli obróbki z zastosowaniem ShopTurn
  • Sprawdzenie poprawności przygotowanych cykli obróbkowych wraz z wirtualną symulacją
  • Poprawki, edycja oraz analiza ewentualnych wątpliwości w procesie projektowania programów
  • Samodzielna praca z programem
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi na tokarce
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Programowanie tokarki z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK i FANUC
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku tokarki
 • Praca na tokarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu na tokarce z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku tokarki

 

Dzień 4 (8.00-19.00) PRAKTYKA     

 • Sterownik SINUMERIK 828D/840D - omówienie i praktyczna praca:
  • Podstawy pracy ze sterownikiem, wykorzystanie symulatora do nauki podstawowych czynności na obrabiarce
  • Dobór technologii w celu wykonania przedmiotów
  • Programowanie cykli obróbki z zastosowaniem ShopMill
  • Sprawdzenie poprawności przygotowanych cykli obróbkowych wraz z wirtualną symulacją
  • Poprawki, edycja oraz analiza ewentualnych wątpliwości w procesie projektowania programów
  • Samodzielna praca z programem
 • Praca na maszynie
 • Ustalanie wartości korekcji narzędzi na frezarce
 • Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego
 • Programowanie frezarki z wykorzystaniem sterownika SINUMERIK i FANUC
 • Programowanie cykli stałych
 • Symulacja obróbki w sterowniku frezarki
 • Praca na tokarce w trybie ręcznym
 • Wykonanie detalu na frezarce z programu w trybie automatycznym
 • Kontrola wymiarów
 • Modyfikacja programu obróbczego w sterowniku frezarki

 

Dzień 5 (8.00-14.00) PRAKTYKA       

 • Współrzędne biegunowe
 • Zapis trajektorii ruchu narzędzia we współrzędnych biegunowych
 • Praktyczna praca z obrabiarką we współrzędnych biegunowych
 • Zajęcia praktyczne przy obrabiarce CNC weryfikujące zdobytą wiedzę
 • Projektowanie operacji frezowania według własnego pomysłu
 • Programowanie operacji frezowania według własnego pomysłu
 • Wykonanie operacji grawerowania według własnego pomysłu - wykonany detal Kursant może ze sobą zabrać
 • Pokaz możliwości programowania G-kodów w SINUMERIK:
  • tradycyjny G-kod
  • włączanie cykli obróbkowych
 • Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

5 dni

Prelegenci

Grupa naszych prowadzących to doświadczeni programiści i operatorzy z wieloletnim stażem pracy, egzaminatorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zawodzie operator obrabiarek skrawających, współpracujący z zakładami przemysłowymi w zakresie programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie oraz szkoleń kursowych. Projektanci i konstruktorzy wdrażający oprogramowanie NX CAM.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Laboratorium Obróbki Skrawaniem EMT-Systems Cechownia

44-100 Gliwice

Bojkowska 35A

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
2 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-SYSTEMS
44-100 Gliwice
Konarskiego 18c
woj. śląskie
Oferujemy szkolenia i usługi inżynierskie, zakres: hydraulika siłowa, pneumatyka przemysłowa, frezarki i tokarki CNC, Automatyka produkcji /PLC/ SCADA, robotyka, sensoryka produkcji, systemy CAD / CAM / CAE, Tworzywa sztuczne, zarządzanie jakością pr...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia. Po potwierdzeniu rejestracji wymagana jest wpłata ceny przed szkoleniem.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!