Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/planowanie-i-zarzadzanie-produkcja-narzedzia-mrpii-erp-sterowanie-procesem-63414-id176

Informacje o szkoleniu

 • Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII-ERP, sterowanie procesem


  ID szkolenia: 63414
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Centrum Miasta
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 10:00 - 17:00
  2 dzień - 09:00 - 15:30
  3 dzień - 09:00 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Program szkolenia został przygotowany tak, aby w jak najbardziej przystępny sposób przedstawić standard MRPII (planowania zasobów produkcyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących najlepszych praktyk planistycznych, jak i stosowanej ogólnie przyjętej anglo-polskojęzycznej terminologii. Celem szkolenia jest również przedstawienie procesów sterowania produkcją, utrzymania ruchu, reagowania na zmiany pojawiające się w procesie. Zajęcia odnoszą się również do narzędzi informatycznych używanych w planowaniu, szczególnie wskazując na aktualne kierunki ich rozwoju np. pojawiające się na rynku nowe, interesujące z perspektywy planistycznej - funkcjonalności.

Szkolenie skierowane jest do:

• planistów, kierowników i szefów produkcji; kierownictwa wyższego szczebla, które chce zgłębić swoją wiedzę w obszarach procesów logistycznych przedsiębiorstwa i dalszych możliwości ich doskonalenia
• pracowników działu zakupów
• pracowników działu sprzedaży, którzy chcą przeanalizować metody integracji swoich zadań z planowaniem zasobów wytwórczych i potrzeb materiałowych
• osób odpowiedzialnych za gospodarkę materiałową i zarządzanie zapasami
• inżynierów procesów

Program szkolenia:

Dzień I
1. Wprowadzenie do planowania. Zaprezentowanie „spojrzenia” MRPII na poszczególne rodzaje procesów wytwórczych – wybór strategii planistycznej.
2. Planowanie zasobów produkcyjnych - MRPII.
3. Warsztat - zarządzanie procesem produkcyjnym i logistycznym w oparciu o Beer Game.
Dzień II
1. Wyniki warsztatu Beer Game – dyskusja
2. Planowanie zasobów produkcyjnych MRPII – c.d.
3. Symulacja planowanie, harmonogramowania, sterowania produkcją - przećwiczenie metod bilansowania zdolności produkcyjnych.
Dzień III
1.Omówienie wyników symulacji – shop floor game.
2. Gospodarka materiałowa i nowoczesne metody identyfikacji materiałowej. Metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa.
3. Sterowanie procesem wytwórczym.
4. Podsumowanie wyników zajęć.

Informacje o prelegentach:

Adam Łazarski - Twórca sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w przedsiębiorstwie sektora FMCG funkcjonującym na rynku globalnym. Od siedemnastu lat zawodowo zajmuje się realizowaniem projektów reorganizacyjnych z zakresu zagadnień logistyki i planowania produkcji zgodnie z APICS®, tematyki Project Management zgodnie z PMBOK®, jak i Lean Manufacturing-Office.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł netto

Cena zawiera:

Udział w 3 dniach szkolenia, materiały, wyżywienie, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego.

http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-29-31-05-2017-r/

Wydarzenie: Planowanie i zarządzanie produkcją, narzędzia MRPII-ERP, sterowanie procesem