Szkolenie: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/sterowanie-zapasami-w-przedsiebiorstwie-i-optymalizacja-poziomow-zapasow-44650-id453

Informacje o szkoleniu

 • Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów


  ID szkolenia: 44650
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zaopatrzenie, zakupy
 • Adres szkolenia:

  hotel
  do ustalenia
  Wrocław
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19-20.11.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

Korzyści dla uczestników:
Realizacja szkolenia umożliwi pracownikom zajmującym się planowaniem i zarządzaniem strumieniami przepływu zapasów m.in.:
podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie,
obliczenie wielkości zapasów bieżących, maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
kontrolę i koordynację przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
określenie wielkości kosztów zamrożonych kapitałów w zapasach,
podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych,
analizę i ocenę wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego (szczególnie zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji i planowania) uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).

Program szkolenia:

Czynniki kształtowania zapasów
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
przyczyny gromadzenia zapasów,
podział zapasów według kryteriów ważności,
inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
metody sterowania zapasami.
Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów
rodzaje popytu,
cykl życia produktu,
metody wyceny zapasów.
Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów
standardy obsługi klienta,
poziomy obsługi klienta,
wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.
Planowanie potrzeb materiałowych
miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
metody planowania potrzeb materiałowych.
Analiza poziomów (wielkości) zapasów
kalkulacja czasu składania zamówień,
czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
wielkość zapasów bieżących,
poziom zapasów bezpieczeństwa,
wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.
Prognozowanie wielkości zapasów
cele i zadania prognozowania,
metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
prognozowanie sezonowe.
Koszty zapasów
koszty gromadzenia zapasów,
koszty utrzymania zapasów,
koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
utracone przychody.
Ekonomika dostaw
ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
optymalizacja dostaw grup towarowych,
inwestowanie w zapasy,
wielkość zapasów maksymalnych,
ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.
Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych
wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.
Mierniki i wskaźniki zapasów
podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.
Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami
usprawnienie procesu przepływu zapasów,
wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
analiza i ocena usprawnień.
Podsumowanie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Wydarzenie: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów