Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomu zapasów

O szkoleniu

Jednym z najważniejszych zadań logistyki jest utrzymanie odpowiedniej ilości i asortymentu zapasów w przedsiębiorstwie. Jest to zadanie bardzo istotne z uwagi na wysokie koszty utrzymania zapasów (koszty zamrożonych kapitałów), szczególnie przy zapasach zbyt wysokich, nie mających odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach, jak również może być przyczyną przestojów ciągów produkcyjnych i utraconych przychodów przy zbyt niskim ich poziomie.

Określone ilości i asortymentu zapasów wspiera działania marketingowe przedsiębiorstwa. Produkty mogą być utrzymywane w formie zapasów w pobliżu miejsc wystąpienia na nie popytu. Takie działania są z korzyścią dla klientów, którzy, pragną lub muszą mieć dostęp do zapasów lub wymagają od producentów i dostawców krótkich okresów dostaw. Dla przedsiębiorstwa dostarczającego te produkty może to oznaczać wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku i zmniejszenie utraconych możliwości sprzedaży.

Głównym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ich ilości przeznaczonych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów minimalnych, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie różnych systemów zarządzania zapasami.

W obecnym czasie występuje szereg problemów z możliwością realizacji szkoleń bezpośredniego z grupami uczestników w salach wykładowych, dlatego aby działy zakupowo – zaopatrzeniowe i planowania były na bieżąco z istniejącymi rozwiązaniami oraz miały możliwość przedyskutowania istniejących problemów i wyzwań, proponuje się szkolenie online na platformie informatycznej.

Podczas realizacji poszczególnych dni (paneli przedstawionych w programie szkolenia) możliwe są bieżące konsultacje z trenerem, dotyczące zagadnień omawianych podczas szkolenia i przełożenia tematyki na bazę poszczególnych przedsiębiorstw. Umożliwi to uczestnikom przedyskutować w praktyce problemy napotykane w przedsiębiorstwie i wypracować sposoby i możliwości ich rozwiązania, jak również, pokazać praktyczne zastosowanie poszczególnych narzędzi omawianych w trakcie szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas wykładów i konwersatoriów zakłada się osiągnąć wiele istotnych korzyści, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za planowanie, analizę i obsługę zapasów, m.in.:

 • podejmowanie decyzji w zakresie sterowania zapasami,
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie różnymi grupami zapasów,
 • określenie rodzajów popytu oraz ich wpływ na wielkość zapasów,
 • określenie rozkładu popytu oraz jego wpływ na zarządzanie zapasami,
 • wykorzystanie metod prognozowania do obliczenia wielkości zapasów w różnych okresach czasowych,
 • określenie parametrów i normatywów planowania zapasów w przedsiębiorstwie,
 • określenie i analiza metod zarządzania zapasami,
 • określenie wpływu ilości miejsc składowania na wielkość zapasów,
 • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami  w przedsiębiorstwie,
 • opracowanie kompletu narzędzi do optymalizacji zapasów,
 • obliczenie wielkości zapasów maksymalnych i zapasów bezpieczeństwa,
 • obliczenie ekonomicznej wielkości partii dostaw, czasu zamawiania i organizacji ich przepływu,
 • kontrola i koordynacja przepływu zapasów w całym łańcuchu logistycznym,
 • określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów,
 • analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie działań logistycznych dotyczących zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadry kierowniczej pionu logistyki
 • osób odpowiedzialnych za planiwanie, analizę i obsługę zapasów
 • wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy w tym temacie

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Czynniki kształtowania zapasów

 • czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy,
 • przyczyny gromadzenia zapasów,
 • podział zapasów według kryteriów ważności, zamrożonych kapitałów (ABC),
 • inne metody podziału zapasów (np. XYZ),
 • metody sterowania zapasami.

Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów

 • rodzaje popytu,
 • cykl życia produktu,
 • metody wyceny zapasów.

Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

 • wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych,
 • sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi.

Obsługa klienta i jej wpływ na strukturę i poziomy zapasów

 • standardy obsługi klienta,
 • poziomy obsługi klienta w odniesieniu do wielkości zapasów,
 • wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów.

Planowanie potrzeb materiałowych

 • miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa,
 • metody planowania potrzeb materiałowych.

Analiza poziomów (wielkości) zapasów

 • kalkulacja czasu składania zamówień,
 • czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych,
 • wielkość zapasów bieżących,
 • poziom zapasów bezpieczeństwa,
 • wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania,
 • ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?),
 • wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów.

 

DZIEŃ 2

Prognozowanie wielkości zapasów

 • cele i zadania prognozowania,
 • metody wykorzystywane w prognozowaniu potrzeb wielkości zapasów,
 • prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe,
 • prognozowanie sezonowe.

Koszty zapasów

 • koszty gromadzenia zapasów,
 • koszty utrzymania zapasów,
 • koszty zdarzeń nadzwyczajnych,
 • utracone przychody.

Ekonomika dostaw

 • ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD) optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?),
 • optymalizacja dostaw grup towarowych,
 • inwestowanie w zapasy,
 • wielkość zapasów maksymalnych,
 • ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów.

Mierniki i wskaźniki zapasów

 • podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów,
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych,
 • możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów.

Analiza i ocena wariantów rozwiązań w zakresie gospodarowania zapasami

 • usprawnienie procesu przepływu zapasów,
 • wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami,
 • analiza i ocena usprawnień.

Czas trwania

2 dni, 9:00-16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 3-4 październik 2022

Gdzie i kiedy

Online 31 marzec-1 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 164
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 200 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!