Szkolenie "CONTROLLING –WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW" w Zakopanem

O szkoleniu

CEL SZKOLENIA:
- poszerzenie wiedzy dotyczącej praktycznego wykorzystania współczesnych koncepcji controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- prezentacja skutecznych narzędzi zarządzania informacją o kosztach, metod zwiększania efektywności kosztów i skutecznego kontrolowania kosztów
- zapoznanie się z nowoczesnym produktem informatycznym realizującym potrzeby controllingowe.

Program zawiera liczne warsztaty obliczeniowe w obszarze controllingu, budżetowania oraz rachunku kosztów. Wartością dodatkową szkolenia jest panel poświęcony informatyzacji procesów analitycznych, decyzyjnych i zarządczych.

Program szkolenia ma charakter praktyczny i warsztatowy i został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie wykładowcy zdobyte podczas pracy doradczej i szkoleniowej.
Kto powinien wziąć udział?
Specjalistów posiadających podstawową wiedzę z obszaru controllingu i finansów przedsiębiorstwa, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności z zakresu controllingu i rachunkowości.

Program szkolenia

I. Controllingowa analiza działalności bieżącej i strategicznej firmy - studium przypadku.
Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w controllingowej ocenie działalności firmy - przykłady błędnych decyzji zarządczych.
Analiza zmienności kosztów - jak wahania popytu i zdolności produkcyjnej wpływają na tempo zmian kosztów firmy.
CASE STUDY - analiza informacji płynącej z rachunku kosztów stałych i zmiennych.
CASE STUDY - optymalizacja produkcji i sprzedaży na podstawie analizy controllingowej firmy.
CASE STUDY - ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, przychodów i zysku.
1Jedno- i wieloasortymentowy próg rentowności produktów, usług, towarów.
Badanie marginesów bezpieczeństwa oceniających wpływa wahania rynku na wyniki firmy.
CASE STUDY - wyznaczanie progów rentowności i ocena uzyskanych wyników.
Marże pokrycia kosztów nowoczesnym i rzetelnym spojrzeniem na rentowność produktów, usług, centrów odpowiedzialności, obszarów sprzedaży, klientów i innych kryteriów.
Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia kosztów jako zarządcze spojrzenie na kondycję firmy i jej poszczególnych obszarów.
CASE STUDY - budowa wieloblokowego rachunku marże pokrycia kosztów i interpretacja uzyskanych wyników.
II. Narzędzia controllingu operacyjnego i strategicznego - studium przypadku.
EVA (ekonomiczna wartość dodana) w procesie oceny efektywności zarządzania firmą.
CASE STUDY - wyznaczanie i analiza EVA i innych mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa.
BSC (zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard) wielowymiarowe spojrzenie na realizacje celów operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstwa.
CASE STUDY - analiza informacji płynącej z zastosowania BSC.
Przebieg procesu budżetowania w controllingu.
CASE STUDY - budowa budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy.
CASE STUDY - monitoring stopnia wykonania budżetu.
CASE STUDY - praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych w budżecie parametrów.
III. Informatyczne wspomaganie procesu controllingu - studium przypadku.
Systemy informacyjne przedsiębiorstwa.
ETAP 1. Przygotowanie planu taktycznego.
Uczestnicy budują założenia do oceny dla kluczowych centrów odpowiedzialności na przyszły rok. Założenia do oceny obejmują zadania operacyjne oraz cele, dla których budowane są wskaźniki monitorujące postępy w ich realizacji.
ETAP 2. Modelowanie procesu budżetowania.
Uczestnicy modelują proces budżetowania: budują procedury przepływu pracy, wzorce dokumentów, zakresy obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych itp.
ETAP 3. Modelowanie arkuszy budżetowych
Uczestnicy dostosowują arkusze budżetowe do potrzeb zaprojektowanego wcześniej procesu.
ETAP 4. Wielowymiarowa analiza danych
W ostatnim etapie uczestnicy analizują dane finansowe firmy w różnych wymiarach i przekrojach dzięki zastosowaniu tabeli przestawnej i technologii OLAP. W tym ćwiczeniu można również zapoznać się z funkcjonowaniem analizy przyczynowej odchyleń od budżetu na podstawie okresów historycznych.

Czas trwania

Pobyt: od 21.05.2014 r. (kolacja) do 24.05.2014 r. (obiad)

Prelegenci

dr Janusz Nesterak - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Jest właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Doświadczony trener i współpracownik kilkunastu firm doradczych . W okresie 16 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 100 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw i controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: "Finanse firm - długoterminowe zarządzanie finansami" oraz „Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności".

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
1 940
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!