Szkolenie E-biznes

O szkoleniu

Kilka ostatnich lat w sposób jednoznaczny pokazuje, że obecność w Internecie jest jednym z elementów tworzących strategiczną przewagę firmy. W niektórych branżach tylko wspiera jej działalność, w innych jest nawet ważniejsza od działalności niewirtualnej.

Zastosowanie technik marketingowych, które tylko poprawiają postrzeganie firmy, zaznaczają jej obecność w globalnej sieci, bez koncentracji na wyniku ekonomicznym może być działaniem bardzo kosztownym. Dlatego warto zadać sobie pytanie: JAK SPRZEDAWAC W INTERNECIE?

Celem niniejszego szkolenia jest pokazanie jak monetyzować obecność w Internecie, jak najszybciej, najsprawniej komunikację z Klientami za pomocą Internetu przełożyć na przychody. Przedstawimy narzędzia, techniki i metody pracy, które pozwolą osiągnąć wymierny zysk w Internecie. Odpowiemy na kluczowe pytanie, jak zarabiać w Internecie skutecznie i z zachowaniem niskich kosztów.

Drugim, istotnym omawianym elementem będzie koordynacja aktywności firmy w Internecie z działaniami call center lub Biura Obsługi Klienta.
Kto powinien wziąć udział?
Osób które są właścicielami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, bądź są lub pracownikami tych przedsiębiorstw, zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;

Program szkolenia

e-biznes – pozyskanie Klientów w Internecie

Dzień pierwszy
1. Firma w Internecie – kiedy i w jakiej formie zaistnieć?

-Kiedy zacząć traktować Internet jako poważny element strategii istnienia firmy? (Nie wszystkie firmy traktują swoją obecność w Internecie jako konieczność biznesową. Czy to dobrze czy źle? Jakim firmom i kiedy Internet jest niezbędnie potrzebny do budowania przewagi rynkowej?)
-Przegląd dostępnych sposobów obecności i prowadzenia sprzedaży oraz obsługi Klienta w Internecie.
-Zmiana w strategii marketingowej w Internecie: od „poszukuj i atakuj” do „daj się znaleźć i bądź zawsze na czas” (permission marketing).
2. Klient i jego potrzeby centralnym punktem firmy Internetowej

-Jak gromadzić dane o partnerach biznesowych i klientach wykorzystując Internet.
-Wraz z upowszechnieniem Internetu zwiększyła się możliwość dotarcia do starych i nowych klientów firmy.
-Jak efektywnie korzystać z tego medium w procesach wspierających sprzedaż.
-Narzędzia: systemy typu CRM, zarządzanie korespondencją elektroniczną
3. Przegląd form prowadzenia e-biznesu i obszary wspierające

-Sklepy Internetowe, serwisy aukcyjne, pasaże tematyczne
-Generowanie leadów sprzedażowych w Internecie, programy partnerskie i afiliacyjne
-Zarabianie na produkcie, a zarabianie na reklamie
-Obecność w serwisach społecznościowych
-Obszary wspierające e-biznes:
-Logistyka
-Marketing
-Zawartość informacyjna serwisów
-Płatności
-Ograniczenie prawne działalności handlowej w Internecie
Wirtualne Biuro Obsługi Klienta i Sprzedaży – obsługa Klientów pozyskanych w Internecie
Dzień drugi
1. Wspieranie działań internetowych przez Biuro Obsługi Klienta

-Od zainteresowania w Internecie do finalizacji sprzedaży.
-W jaki sposób contact center we współpracy z terenowymi siłami sprzedaży ( handlowcy, biura terenowe, agencje, mobilni sprzedawcy) może skutecznie wspierać proces sprzedaży zainicjowany w Internecie.
2. Jak robią to inni? Przegląd rynku w poszukiwaniu inspiracji

-Znaczenie Biura Obsługi Klienta
-Zintegrowane działania w Internecie w połączeniu z call center: które firmy powinny je wykorzystywać?
-Klienci: „własność” firmy czy handlowca? O pracy na bazach danych
3. Narzędzia on-line i call center w obsłudze Klienta przez e-BOK

-Bazy danych
-Planowanie kontaktów
-Komunikacja z Klientami w cyklu życia Klienta
-Chat-roomy, komunikatory, korespondencja elektroniczna, formularze typu call me back, pulpit zdalny
4. Obsługa wewnętrzna czy outsourcing? Organizacja obsługi Klienta

-Wewnętrznie czy outsourcing – kryteria podjęcia decyzji o wewnętrznym lub zewnętrznym dziale obsługi Klienta.
-Contact center i strona internetowa jako wirtualne Biuro Obsługi Klienta- zadania, funkcje, korzyści.
-Organizacja wewnętrznego e-BOK, wirtualnego biura sprzedaży i obsługi Klienta: zakres zadań, organizacja, niezbędne narzędzia i kompetencje

Czas trwania

09:30-16:45

Prelegenci

Szkolenia prowadzić będzie kadra wykładowców będąca uznanymi osobistościami w swoich dziedzinach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Avsi Polska

00-103 Warszawa

Królewska 16

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
w zależności od wielkości firmy
269
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, noclegi dla osób spoza Warszawy
Zapisz się

Organizator

Avsi Polska
00-103 Warszawa
Królewska
woj. mazowieckie
Stowarzyszenie AVSI Polska istniejące od 1996 roku jako organizacja pozarządowa i organizacja non-profit pozyskało środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na serię profesjonalnych szkoleń z takich dziedzin,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które spełniają wszystkie, niżej wymienione warunki:

-są właścicielami mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, bądź są lub pracownikami tych przedsiębiorstw, zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy;
z tytułu udziału w szkoleniu, na 5 dni przed jego rozpoczęciem wniosły wkład prywatny w formie pieniężnej w wysokości:
— mikro i małe przedsiębiorstwa – 20% wartości szkolenia – 269,42 zł
— średnie przedsiębiorstwa – 30% wartości szkolenia – 404,14 zł
-wypełniły i podpisały formularz zgłoszeniowynie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
-podpisały Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
-dostarczyły kserokopię dokumentów rejestrowych firmy (KRS lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną w firmie;
-przed rozpoczęciem szkolenia dostarczyły Zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę);
-wypełniły i przesłały ankietę do formularza o pomocy publicznej;
-podpiszą Deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia.
Na podstawie przesłanych dokumentów tworzymy i przesyłamy do Państwa umowę szkoleniową a także formularz o pomocy publicznej. Warunkiem uczestnictwa jest także:

-dostarczenie podpisanej Umowy szkoleniowej przed rozpoczęciem szkolenia;
-złożenie podpisanego przez pracodawcę Formularza informacji o pomocy publicznej;

80% mikro i małe przedsiębiorstwa, 70 % przedsiębiosrwa średnie

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avsi Polska
00-103 Warszawa Królewska
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!