Szkolenie

Szkolenie: "PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE" w Zakopanem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest usystematyzowanie a także nabycie praktycznej wiedzy na temat procedur i uregulowań prawnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.

Korzyści dla uczestników:
Według praktyków, którzy zrealizowali już kilka dużych inwestycji budowlanych, uporządkowanie wiedzy teoretycznej oraz informacji składających się na szczególne wymagania przy danym projekcie pozwolić może na uniknięcie wielu błędów i oszczędność czasu. Dzięki szkoleniu zrozumiesz istotę planowania czynności będących kolejnymi, istotnymi etapami składającymi się na uzyskanie pozwolenia na budowę. Przedstawione informacje i wykonywane ćwiczenia ułatwią Ci również przygotowanie się do kontaktu z przedstawicielami administracji różnych szczebli, z którymi współpraca zaowocować ma podpisanymi pozwoleniami i decyzjami. Z praktyki wiadomo, że przygotowanie inwestycji jest często dłuższe i bardziej wymagające niż sama budowa. Ponadto nauczysz się, jak poprzez odpowiednie zarządzanie swoim czasem i zasobami zrealizować bez większych potknięć daną inwestycję i uniknąć problemów z otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie.

Dodatkowym celem jest zdobycie, poszerzenie i ugruntowanie wiadomości z zakresu ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzeń do tej ustawy, dotyczących prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, poczynając od dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych albo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, poprzez poprawne i bezkolizyjne prowadzenie budowy, aż do faktycznego jej zakończenia.

Podczas szkolenia zostanie położony nacisk na omówienie systematyki praktycznego postępowania w danym przedsięwzięciu na podstawie już zrealizowanych inwestycji.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do:
- inwestorów prywatnych i instytucjonalnych realizujących inwestycje budowlane,
- uczestników procesu budowlanego - architektów i urbanistów, projektantów, kierowników budowy lub robót budowlanych, inspektorów nadzoru,
- przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
- pracowników działów inwestycyjnych przedsiębiorstw, organów administracji publicznej zajmujących się realizacją inwestycji budowlanych, również współfinansowanych ze środków UE, a także kontrolujących realizację takich inwestycji.

Program szkolenia

I. Wstęp

II. Planowanie przestrzenne.
1. Podstawowe definicje, cele i akty prawne
2. Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego - realizacja idei planistycznych i skonkretyzowanych zamierzeń inwestycyjnych
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
4. Inwestycje celu publicznego
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
* a. władztwo planistyczne gminy
* b. prawa właściciela nieruchomości

III Proces inwestycyjny
1. Konkretyzacja zamierzeń inwestycyjnych
2. Lokalizacja inwestycji
* a. ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
* b. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3. Organy właściwe w sprawach lokalizacji inwestycji
4. Zasady postępowania administracyjnego

IV. Proces budowlany
1. Projekt budowlany i pozwolenie na budowę
2. Samodzielne funkcje w budownictwie. Obowiązki i odpowiedzialność osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie
3. Rozpoczęcie budowy - uwarunkowania
4. Oddawanie do użytkowania obiektu budowlanego
5. Samowola budowlana, istotne odstępstwa od projektu i warunków pozwolenia na budowę

V. Powiązania planowania przestrzennego z prawem budowlanym
1. Wykonywanie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procesie budowlanym
2. Prawo budowlane i przepisy wykonawcze do ustawy w planowaniu przestrzennym

VI. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym i w procesie inwestycyjnym
VII. Wykaz podstawowych aktów prawnych w zakresie planowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Pobyt: od 19.02.2014 r. (kolacja) do 22.02.2014 r.(obiad)

Prelegenci

Cytat
Trener, praktyk, ekspert w dziedzinie budownictwa i szeroko pojętego zarządzania. Współpracował z wieloma dużymi i średnimi firmami jako menedżer, koordynator i realizator kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych. Koordynował działania firm budowlanych i deweloperskich we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Uczestniczył w projektach szkoleniowych i doradczych między innymi dla firm: MOSTOSTAL, SKANSKA, MOTA, Polska Telefonia Cyfrowa, PGE Górnictwo i Energetyka, EUROVIA, POLAQUA i szeregu innych. Odpowiadał za tworzenie i prowadzenie informacyjnych systemów zarządzania i strategicznych systemów symulacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako konsultant i trener, jest również nauczycielem akademickim oraz pełni funkcję Prezesa w jednej z firm.

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2014
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT) / 7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT) - Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 20.01.2014 r.
1890 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, certyfikat, imprezę integracyjną w karczmie góralskiej, bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny oraz jacuzzy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.

Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji

Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!