Szkolenie

Taktyki wywiadu poznawczego w praktyce cywilnej - trening prowadzenia przesłuchań i oceny wiarygodności zeznań

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na warsztat pt. „Taktyki wywiadu poznawczego w praktyce cywilnej” - trening prowadzenia przesłuchań i oceny wiarygodności zeznań.Uczestnicy treningu:

Stosowny personel, którego rola zawodowa obejmuje m. in. prowadzenie przesłuchań, weryfikację autentyczności zeznań oraz nieformalne pozyskiwanie informacji np. detektywi firm ubezpieczeniowych, biura bezpieczeństwa instytucji finansowych, personel działów rewizyjnych banków, personel ochrony, osoby prowadzące procesy rekrutacyjne w działach personalnych

Cele treningu:

Poszerzenie u uczestników ich osobistego repertuaru technik przesłuchiwania podejrzanych i świadków wykroczeń, diagnozy kłamstwa i bluffu, psychodiagnozy typu układu nerwowego i aranżacji optymalnej, zindywidualizowanej strategii przesłuchania do „czułych punktów osobowości.” Udoskonalenie techniki dialogu(wywiadu) w roli zadaniowej uwzględniającej status winnego oraz status podejrzanego.Czas treningu:

14 godzin dydaktycznych, liczba uczestników do 12 osób.Komentarz ideologiczny:

Praktycy czynności śledczo-dochodzeniowych,czyli policjanci, detektywi i prokuratorzy na drodze swoich doświadczeń zawodowych (licznych przesłuchań) określili w intuicyjny, naturalny sposób dwie kategorie przesłuchiwanych (podejrzanych i świadków). Podział ten klasyfikuje przesłuchiwanych na: przesłuchiwanych skłonnych do współpracy (ekspresja lęku lub konformizmu), oraz przesłuchiwanych nieskłonnych do współpracy (ekspresja biernego oporu i nonkonformizmu). Zarówno w stosunku do jednych jak i do drugich stosuje się inne techniki psychologiczne w przesłuchaniach. W oparciu o obserwację, analizę i metaanalizę, psychologowie specjalizujący się w psychologii sądowej i kryminalistyce, dokonali naukowej, a nade wszystko praktycznej ilustracji tychże technik.

Pomijając (na razie) cząstkowe techniki motywowania podejrzanego lub świadka do zeznań, można wyróżnić dwie generalne strategie prowadzenia przesłuchań. Pierwsza z nich, zalecana w stosunku do przesłuchiwanego nieskłonnego do współpracy, przyjmującego postawę biernego oporu lub arogancji, to amerykańska technika Buckleya . Druga strategia, mająca zastosowanie w stosunku do przesłuchiwanego skłonnego do współpracy, to brytyjska technika Baldwina.

Ogólnie można powiedzieć, że pierwsza z nich, czyli technika Buckleya, opiera się na otwartej presji, psychomanipulacji, podstępie i bluffie . Technika Baldwina opiera się natomiast na dobrym przygotowaniu, planowaniu i wyższych umiejętnościach społecznych przesłuchującego. Zakłada budowanie relacji, personalnej więzi i wyklucza nawet demonstrację osobistej niechęci oraz agresji werbalnej przesłuchującego. W koncepcji Baldwina, celem jest subtelne (nie ostentacyjne) wywołanie konfliktu intrapsychicznego w sferze emocjonalnej i wolicjonalnej podejrzanego. Wytopienie w jego psychice amalgamatu sprzecznych uczuć. Pomieszanie lęku z agresją, agresji z bezradnością, bezradności z poczuciem winy itd. Ten wewnętrzny dysonans stanowi o sile ukrytej presji.

Dwie powyższe strategie zawierają ok.15 technik psychologicznych, mających praktyczne zastosowanie w dialogu przesłuchania. Ponadto na podstawie badań stwierdzono, że najlepsi, najbardziej efektywni oficerowie w jednym przesłuchaniu, w stosunku do jednego podejrzanego, stosują średnio 5,62 techniki, spośród 15-stu im znanych. Tak więc można wnioskować, że efektywność przesłuchiwania, zależy m. in. od bogatego repertuaru technik dialogu i zdolności zastosowania ich w zmiennych warunkach wywiadu poznawczego.

Trening ten, zawiera w swej treści adaptację wyłącznie nieinwazyjnych technik zawartych w dwóch ogólnych strategiach, jak również szereg innych mechanizmów przesłuchiwania, opartych na sprawdzonych modelach KGB, OSS, CIA oraz izraelskiego MOSAD-u.
Kto powinien wziąć udział?
Uczestnicy treningu:

Stosowny personel, którego rola zawodowa obejmuje m. in. prowadzenie przesłuchań, weryfikację autentyczności zeznań oraz nieformalne pozyskiwanie informacji np. detektywi firm ubezpieczeniowych, biura bezpieczeństwa instytucji finansowych, personel działów rewizyjnych banków, personel ochrony, osoby prowadzące procesy rekrutacyjne w działach personalnych

Program szkolenia

Runda otwarcia

- przedstawienie prowadzącego i wskazanie na cele treninguPsychologia presji w komunikacji 5-kanałowej

- wpływ kodów komunikacji na układ nerwowy odbiorcy; wpływ słów, składni i

form gramatycznych, emisji głosu, ekspresji ciała, wpływ kształtów i barw

- wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjneWarunkowanie klasyczne i instrumentalne w procesie przesłuchiwania

- rozwinięcie systemu kar i nagród psychologicznych w dialogu

- wywoływanie stanów bezradności(hamowanie transmarginalne)

- wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjneDiagnoza typu układu nerwowego przesłuchiwanego, a styl podejścia

- matryca C.G.Junga, a dymensja temperamentalna

- diagnoza psychopatii typu kalkulatywnego („Zespół Chłodu”)

- diagnoza psychopatii typu impulsywnego

- style podejścia wobec diagnozy typu

- diagnoza osobowości i motywów kobiet, a indywidualny styl podejścia

- psychologia uwiedzenia, zemsty i odwetu

- wnioski, sugestie adaptacyjne i ćwiczenia symulacyjneModele taktyki i techniki retoryczne w przesłuchaniach

- taktyka wywiadu poznawczego z rozróżnieniem statusu winnego i podejrzanego

- ćwiczenia symulacyjne z wykorzystaniem arkuszy coachingowychTechniki podstępne (intryga, bluff i scenariusze technik wiązanych)

- dramatyczny trójkąt Karpmana

- rozgrywka 1/1 model KGB

- rozgrywka 2/1 model CIA

- rozgrywka 3/1 model MOSADU-uDiagnoza kłamstwa i bluffu

- prawo Yerkesa-Dodsona

- krzyżowy ogień pytań i logika zeznań

- efekt Otella

- ryzyko Brokawa

- test skojarzeniowy Aschafenburga

- test pokerowy KGB (detekcja kłamstwa w mikrosygnałach głosu i mimiki)

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

Cytat
trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 - 7 czerwca 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 listopada 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 marca 2010
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 października 2009
hotel

Warszawa

belwederska

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+23 % vat
1600 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!