TRENING BUDOWANIA I ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM. WARSZTATY DLA LIDERÓW Rabat -150 PLN przy zgłoszeniu do 30.08.2013!

O szkoleniu

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYWANE PODCZAS KURSU:
- identyfikacja i zrozumienie procesów jakie mają miejsce w grupie pracowników na różnych etapach jej rozwoju
- identyfikacja umiejętności potrzebnych do efektywnej współpracy na różnych szczeblach
- umiejętności ułatwiające współprace grupową jak i indywidualną
- umiejętności komunikacyjne.
- umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem delegowania zadań i motywowania
- umiejętności umożliwiające organizowanie pracy zespołu
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ. JEDNOSTKA, INNE JEDNOSTKI, GRUPA. POJĘCIE WSPÓŁPRACY. WSPÓŁPRACA JAKO JEDEN Z RODZAJÓW KONTAKTÓW Z INNYMI.

ZASADY FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI W RELACJI Z INNYMI
· potrzeby człowieka i ich hierarchia. Potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji , kontaktu jako najistotniejsze z punktu widzenia współpracy
· samodzielność, autonomia a współpraca

KOMUNIKACJA JAKO CZYNNIK PODSTAWOWY DLA WSPÓŁPRACY
· zasady efektywnej komunikacji
· odkrywanie ukrytych zasad i motywów innych osób
· komunikaty w „drugiej” i ‘trzeciej” ścieżce dźwiękowej
· postawy : aspekt intelektualny, emocjonalny i behawioralny – ich wpływ na współpracę i możliwości oraz sposoby ich zmiany
· umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi
· zasady zjednywania ludzi

UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE I ZACHOWANIA UŁATWIAJĄCE WSPÓŁPRACĘ
· style współpracy z innymi
· przekonania osobiste oraz ich wpływ na współpracę

ETAPY BUDOWANIA SIĘ ZESPOŁU I ICH WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ
· etapy rozwoju zespołu : zasady funkcjonowania i niebezpieczeństwa na każdym z nich
· drogi do współpracy na każdym z nich
· role zespołowe i ich identyfikacja

ROLA LIDERA W KREOWANIU I WZMACNIANIU WSPÓŁPRACY
· podstawowe funkcje szefa zespołu: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola
· style kierowania zespołem
· koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów
· komunikacja jako narzędzie kierowania i porozumiewania się z zespołem;
· modelowanie zachowań
· wywieranie wpływu, perswazja, manipulacja i ich wpływ na relacje szef- zespół

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI
· czas i jego presja
· kultura organizacyjna
· zmiany w organizacji

KONFLIKT I RYWALIZACJA W GRUPIE JAKO NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA WSPÓŁPRACY
· źródła rodzaje konfliktów
· strategie radzenia sobie z konfliktami
· rywalizacja w zespole : za i przeciw

DELEGOWANIE ZADAŃ I WYDAWANIE POLECEŃ
· zasady delegowania zadań
· piramida nabywania kompetencji
· 14 zasad efektywnego delegowania
· opór i błędy w delegowaniu

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
· piramida potrzeb Maslowa
· teorie X i Y Mc Gregora
· rodzaje motywacji
· zasady motywowania ekonomicznego
· zasady motywacji środkami niematerialnymi
· praktyczne aspekty matrycy Landsberga
· psychologiczne zasady motywowania
· informacja zwrotna i ocena
· znaczenie języka w motywowaniu
· elementy coachingu

DZIAŁANIE PRZEKONAŃ I METAFOR NA TEMAT CZASU
· diagnoza podstawowych barier w zarządzaniu sobą w czasie
· rozpoznanie swoich mocnych i słabych stron w organizacji czasu pracy
· korzyści z efektywnego zarządzania czasem

REGUŁY ZARZĄDZANIA CZASEM
· określanie priorytetów
· zasada Pareto
· analiza ABC
· matryca Eisenhowera
· prawo Parkinsona

FORMUŁOWANIE CELÓW
· analiza spójności celów
· techniki planowania czasu
· tworzenie harmonogramu dnia pracy
· błędy w planowaniu
· kontrola planu

KONTROLA CZASU I IDENTYFIKACJA JEGO STRAT
· dzienniki aktywności – na co tracisz czas
· zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni
· identyfikacja „złodziei” czasu
· terminarze i harmonogramy

NIWELOWANIE OPORÓW PRZED STOSOWANIEM NOWYCH METOD
· asertywność a zarządzanie sobą w czasie
· stres jako czynnik zaburzający efektywność pracy
· twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu
· 7 nawyków skutecznego działania Stephena Covey’a

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Trener biznesu, psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ukończył studia podyplomowe z psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii systemowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i University of Scheffiled oraz z zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ma doświadczenie jako psychoterapeuta, headhunter, konsultant procesów HR w małych, średnich ale także dużych międzynarodowych firmach. Pracował jako trener wewnętrzny, oraz asesor w projektach Assessment i Development Centre.
Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, obsługi klienta, procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wpływu różnic kulturowych na funkcjonowanie człowieka i organizacji. W pracy trenerskiej stara się dać uczestnikom możliwość przeżycia tego, o czym mówi z grupą. Stąd większość czasu na jego zajęciach to praca warsztatowa. Przekazywana wiedza jest komentarzem do doświadczeń i ich uporządkowaniem.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!