Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/warsztaty-przygotowanie-dokumentacji-w-zakresie-gospodarki-odpadami-68223-id702

Informacje o szkoleniu

 • Warsztaty – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami


  ID szkolenia: 68223
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
  Kalwaryjska 69
  30-504 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na warsztaty teoretyczno – praktyczne Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami, podczas których uczestnicy zdobędą umiejętności prawidłowego sporządzania dokumentów oraz sprawozdań dotyczących:
• karty przekazania odpadów,
• ewidencji odpadów,
• zbiorczego zestawienia danych wysyłanego do Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiadających z przygotowanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska oraz za gospodarkę odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach w wyniku działalności których powstają odpady.

Program szkolenia:

1. Omówienie podstaw prawnych w zakresie gospodarki odpadami:
• Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
• Zasady ogólne gospodarki odpadami.
• Decyzje administracyjne dotyczące prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów – konstrukcja wniosków, właściwość miejscowa urzędów.
• Gospodarowanie odpadami przez firmy świadczące usługi w wyniku których powstają odpady.
• Zasada bliskości - przetwarzanie odpadów w miejscu ich powstania.
• Przekazywanie odpadów i przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
• Zasady wprowadzania wpisów przedsiębiorców do Rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa.
2. Warsztat: Odpady - prowadzenie ewidencji, kart przekazania oraz sprawozdawczość:
• forma prowadzenia nowych kart przekazania odpadów obowiązujących od 2015 roku.
• zasady potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu na formularzach obowiązujących od 2015 roku.
• przygotowanie ewidencji odpadów na formularzach obowiązujących od 2015 roku.
• przygotowanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Informacje o prelegentach:

Cena szkolenia: 400 zł netto + 23% VAT
Data szkolenia: 3 lutego 2017 r.
Miejsce szkolenia: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, Kraków

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400 nett

Cena zawiera:

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia, wydany przez Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o., materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej oraz poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem na numer telefonu (12) 653 20 13 lub (12) 295 08 00 lub drogą elektroniczną na adres: szkolenia@czj-infox.pl. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.czj-infox.pl.

Wydarzenie: Warsztaty – Przygotowanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami