Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia

O szkoleniu

Dyrektywa maszynowa definiuje maszynę jako: „zespół wyposażony … w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni … składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch …”. W praktyce do napędzania owego mechanizmu lub sterowania nim najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Dlatego też układy i systemy elektryczne odgrywają w maszynach ważną rolę. Energia elektryczna musi być wprowadzona jak i wykorzystana w maszynie za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń, z uwzględnieniem zasad gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność oraz optymalizację zużycia energii. W głównej mierze pomocne są w tym właśnie rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia.

W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.

Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:
- zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
- konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:

- bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
- kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

Kto powinien wziąć udział?

Osoby:
- kierownictwo techniczne, kierownicy projektów,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
- pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
- handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- służby utrzymania ruchu,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
- technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
- zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
- producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych,
- importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń,
- jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia

Dzień 1
8:30 rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
17:00 Zakończenie 1-go dnia

1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących rozdzielnice
lub sterownice niskiego napięcia.
A) Jednolite wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce.
B) Jakie zasady należy stosować, aby nie mieć kłopotów ze spełnieniem wymagań?
C) Jak wykorzystywać normy?

2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych:
- maszyn,
- sprzętu elektrycznego niskiego napięcia,
- urządzeń, które muszą być kompatybilne elektromagnetycznie.

3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?
- elementów (np. dioda, rezystor, pusta szafka z blachy IP55),
- urządzeń (np. wyłącznik główny, falownik, sterownik PLC),
- zestawów (np. sterownica, rozdzielnica),
- maszyn nieukończonych.

4. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?

5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439 ?
A) Wykorzystanie zasady „black box” – nowoczesna zasada ułatwiająca łączenie szaf sterowniczych
i rozdzielnic z innymi urządzeniami,
B) W jakiej relacji pozostaje powyższa norma z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC?

Dzień 2
8:30 rozpoczęcie 2-go dnia zajęć
16:00 zakończenie szkolenia

6. Walidacja (na przykładzie norm EN ISO 13849-2, ISO 9001):
A) Jak w praktyce zmniejszyć prawdopodobieństwo niewłaściwego poprowadzenia projektu?
B) Omówienie normy EN ISO 13849-2 w części elektrycznej – teoria i praktyka.

7. Jak osiągać zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?
- dobór/wybór komponentów (CE),
- wykorzystanie wytycznych producenta,
- rola kompatybilności w zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu (EN 1037),
- dobra praktyka inżynierska.

8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego:
- ustawy,
- rozporządzenia,
- przyswojenie ważnych pojęć w powyższym zakresie,
- dyrektywa niskonapięciowa jako spójny element wymagań elektrycznych,
- jakie uprawnienia są niezbędne?

9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu?
- przewidywany czas użytkowania urządzeń i ich elementów składowych,
- proaktywne utrzymanie ruchu,
- jakie i kiedy badania przeprowadzać?

10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie, a w tym:
- stopień ochrony IP,
- klimatyzacja szaf,
- wibracje, przyspieszenia,…
- najczęściej spotykane błędy.

11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy LUC – CE CONSULTING, zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Novotel Malta

Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Mercure Posejdon

Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
(
1
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.
Zapisz się

Organizator

LUC - CE CONSULTING
45-352 Opole
Robotnicza 20
woj. opolskie
O FIRMIE LUC-CE Consulting zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie: oceny zgodności nowych maszyn, urządzeń, sprzętu elektrycznego z wymaganiami oznakowania CE oraz minimalnych wymagań BHP dla "starszych" maszyn użytkowanych w firmie. Nas...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

LUC - CE CONSULTING
45-352 Opole Robotnicza 20
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!