Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wyposazenie-elektryczne-maszyn-rozdzielnice-i-sterownice-niskiego-napiecia-61798-id205

Informacje o szkoleniu

LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dyrektywa maszynowa definiuje maszynę jako: „zespół wyposażony … w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni … składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch …”. W praktyce do napędzania owego mechanizmu lub sterowania nim najczęściej wykorzystuje się energię elektryczną. Dlatego też układy i systemy elektryczne odgrywają w maszynach ważną rolę. Energia elektryczna musi być wprowadzona jak i wykorzystana w maszynie za pomocą odpowiednio dobranych urządzeń, z uwzględnieniem zasad gwarantujących przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność oraz optymalizację zużycia energii. W głównej mierze pomocne są w tym właśnie rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia.

W przypadku realizacji projektów budowy bądź przebudowy maszyn i ciągów technologicznych często występuje problem związany z wykonywaniem poszczególnych części urządzeń, w tym rozdzielnic i szaf sterowniczych, przez różne wyspecjalizowane podmioty. Dyrektywa maszynowa rozwiązuje ten problem za pomocą zdefiniowania maszyny nieukończonej.

Jak jednak prawidłowo i zgodnie z prawem przygotować i połączyć rozdzielnice i sterownice z maszynami? Szczególnie te, wykonywane przez oddzielne firmy i dostarczane do głównych wykonawców, jako komponenty większej całości. Nasze szkolenie pozwala odpowiedzieć na to jakże ważne pytanie! Obejmuje ono zarówno:
- zagadnienia teoretyczne, umożliwiając dogłębne zrozumienie omawianych problemów, jak i
- konkretne wytyczne dla praktyków, poparte wieloma reprezentatywnymi przykładami.

Szkolenie oparliśmy na wymaganiach najnowszych norm z serii EN 60204 (wyposażenie elektryczne maszyn) oraz EN 61439 (rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe). Ich znajomość i umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, gdyż obejmują one swoim zakresem zarówno zagadnienia:

- bezpieczeństwa elektrycznego (niezbędnego do spełnienia dyrektywy maszynowej oraz niskonapięciowej), jak również
- kompatybilności elektromagnetycznej (wynikającej z dyrektywy EMC).

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- kierownictwo techniczne, kierownicy projektów,
- osoby odpowiedzialne za spełnienie wymagań oznakowania CE,
- konstruktorzy elektrycy, elektronicy i automatycy,
- pracownicy inżynieryjni zajmujący się prefabrykacją rozdzielnic i sterownic,
- handlowcy firm będących producentami sprzętu elektrycznego,
- pracownicy działu zakupów i sprzedaży,
- służby utrzymania ruchu,
- osoby odpowiedzialne za przebudowę maszyn,
- technolodzy, inżynierowie produkcji,
- pracownicy kontroli jakości,
- inspektorzy BHP i ochrony środowiska,
- inne osoby, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, oceny zagrożeń itp.

Firmy:
- zajmujące się prefabrykacją sterownic i rozdzielnic niskiego napięcia,
- zajmujące się automatyką (nie tylko przemysłową),
- producenci i użytkownicy maszyn i urządzeń elektrycznych,
- importerzy inne podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucji maszyn i urządzeń,
- jednostki notyfikowane, laboratoria badawcze i organa nadzoru rynku.

Program szkolenia:

Dzień 1
8:30 rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie szkolenia
17:00 Zakończenie 1-go dnia

1. CE – dla projektujących, realizujących, uruchamiających i serwisujących rozdzielnice
lub sterownice niskiego napięcia.
A) Jednolite wymagania bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce.
B) Jakie zasady należy stosować, aby nie mieć kłopotów ze spełnieniem wymagań?
C) Jak wykorzystywać normy?

2. Wymagania zasadnicze dla urządzeń powiązanych:
- maszyn,
- sprzętu elektrycznego niskiego napięcia,
- urządzeń, które muszą być kompatybilne elektromagnetycznie.

3. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?
- elementów (np. dioda, rezystor, pusta szafka z blachy IP55),
- urządzeń (np. wyłącznik główny, falownik, sterownik PLC),
- zestawów (np. sterownica, rozdzielnica),
- maszyn nieukończonych.

4. Jakich dokumentów wymagać od dostawców ?

5. Co zawiera i jak wykorzystać normę EN 61439 ?
A) Wykorzystanie zasady „black box” – nowoczesna zasada ułatwiająca łączenie szaf sterowniczych
i rozdzielnic z innymi urządzeniami,
B) W jakiej relacji pozostaje powyższa norma z wymaganiami dyrektyw LVD i EMC?

Dzień 2
8:30 rozpoczęcie 2-go dnia zajęć
16:00 zakończenie szkolenia

6. Walidacja (na przykładzie norm EN ISO 13849-2, ISO 9001):
A) Jak w praktyce zmniejszyć prawdopodobieństwo niewłaściwego poprowadzenia projektu?
B) Omówienie normy EN ISO 13849-2 w części elektrycznej – teoria i praktyka.

7. Jak osiągać zgodność z dyrektywą EMC bez angażowania się w kosztowne badania?
- dobór/wybór komponentów (CE),
- wykorzystanie wytycznych producenta,
- rola kompatybilności w zapobieganiu niespodziewanemu uruchomieniu (EN 1037),
- dobra praktyka inżynierska.

8. Nawiązanie do krajowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego:
- ustawy,
- rozporządzenia,
- przyswojenie ważnych pojęć w powyższym zakresie,
- dyrektywa niskonapięciowa jako spójny element wymagań elektrycznych,
- jakie uprawnienia są niezbędne?

9. Co wynika z wiedzy o cyklu życia wyrobu?
- przewidywany czas użytkowania urządzeń i ich elementów składowych,
- proaktywne utrzymanie ruchu,
- jakie i kiedy badania przeprowadzać?

10. Kompatybilność środowiskowa – jako skuteczny środek minimalizujący awarie, a w tym:
- stopień ochrony IP,
- klimatyzacja szaf,
- wibracje, przyspieszenia,…
- najczęściej spotykane błędy.

11. Jak najlepiej zarządzać projektem realizując rozdzielnice i szafowe układy sterowania?

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów działu certyfikacji i oceny zgodności firmy LUC – CE CONSULTING, zajmujących się bezpieczeństwem maszyn.

Wydarzenia towarzyszące:

Przystosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp określonych w dyrektywie 2009/104/WE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1 (

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 2 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

www.certpartner.pl

Wydarzenie: Wyposażenie elektryczne maszyn – rozdzielnice i sterownice niskiego napięcia