Warsztat

PDCA w praktyce

O warsztatach

​Cykl PDCA w procesie zespołowego rozwiązywania problemów. Szkolenie warsztatowe w zakresie posługiwania się narzędziami jakości w procesie rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia – PDCA. Uczestnicy przechodzą praktycznie cały cykl pracując na konkretnym zagadnieniu (problemie) aż do momentu znalezienia jego rozwiązania wykorzystując m.in. narzędzia takie jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analiza 5xwhy, różne odmiany burzy mózgów, metoda grupy eksperckiej, action plan.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zdobycie nie tylko wiedzy ale i praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów przedsiębiorstwa w oparciu o zastosowanie cyklu PDCA i jego narzędzi pomocniczych. Zdobyte umiejętności pozwolą na zespołowe rozwiązywanie szczególnie istotnych i skomplikowanych problemów przedsiębiorstwa, a przez to na znaczną obniżkę kosztów. Kilkuletnia praktyka związana z prowadzeniem tego szkolenia wskazuje na jego uniwersalność i widoczne praktyczne efekty w postaci projektów usprawnień opracowanych w oparciu o PDCA.

Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych firm zainteresowanych wdrożeniem standardowego podejścia do rozwiązywania problemów PDCA, niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa (instytucji) oraz charakterystyki zajmowanego stanowiska.

Program warsztatu

Dzień 1

1. Pojęcie problemu

2. Rodzaje problemów w organizacji

3. Podstawowe założenia cyklu PDCA

4. Proces rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA

  • Stawianie pytań i identyfikacja problemów; Tworzenie zespołu projektowego; Analiza obecnej sytuacji (procesu); Określenie celu do osiągnięcia; Identyfikacja przyczyn problemów i opracowywanie rozwiązań; Wyznaczanie priorytetów i podejmowanie decyzji
  • Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań
  • Kontrola postępów i poprawa; Ocena i przedstawienie wyników
  • Standaryzacja (upowszechnienie) wyników rozwiązania problemu

5. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystania poznanych narzędzi pomocniczych do rozwiązywania problemów

Uwaga: W trakcie realizacji 4 punktu szkolenia przedstawione zostaną narzędzia wykorzystywane na każdym etapie procesu rozwiązywania problemów opartego na cyklu PDCA, takie jak: arkusz kontrolny, diagram Pareto, flowchart, diagram Ishikawy, analiza 5xwhy, różne odmiany burzy mózgów, metoda grupy eksperckiej, action plan. 

 

Dzień 2 - Na wstępie prowadzący przypomni krótko poszczególne etapy procesu rozwiązywania problemów w oparciu o cykl PDCA oraz stosowne narzędzia pomocnicze. Następnie uczestnicy przystąpią do rozwiązywania zaproponowanego przez trenera problemu. Po każdym etapie prac zespołów ćwiczeniowych nastąpi jego podsumowanie przez prowadzącego. Po zakończeniu warsztatów prowadzący przeprowadzi krótką dyskusję i odpowie na pytania uczestników.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener TQMsoft

Gdzie i kiedy

Kraków 18-19 maj 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 18-19 maj 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!