Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Nieruchomości: szkolenia, kursy, konferencje dla nieruchomości w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (98)
1
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST

Nieruchomości: szkolenia, kursy, konferencje dla nieruchomości w 2020 r. Nieruchomości: szkolenia, kursy, konferencje dla nieruchomości w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (98)
1
Zobacz również

Nieruchomości – kompendium wiedzy

Kondycja rynku nieruchomości (real estate) jest bezpośrednio zależna od sytuacji polityczno-gospodarczej, która kształtuje popyt oraz podaż. Jednocześnie sama w sobie jest ważnym sektorem wpływającym na wiele wskaźników ekonomicznych. W ostatnich latach charakteryzuje ją duża dynamika wzrostu. Dowiedz się więcej o charakterystyce sektora nieruchomości, wyzwaniach, przed którymi stoi i perspektywach jego rozwoju.

Rynek nieruchomości – historia i charakterystyka

Każda nieruchomość, niezależnie od jej charakteru, funkcjonuje na rynku, który podlega pewnym regulacjom i regułom ekonomicznym. Jego początki w Polsce sięgają już XVII wieku. Zawód rzeczoznawcy powstał natomiast w międzywojniu. W tym samym czasie sektor nieruchomości zaczął się poważnie rozwijać, czemu sprzyjało środowisko gospodarcze. Wówczas nieruchomości zaczęły być także traktowane jako inwestycje – również przez osoby prywatne. W PRL-u rynek przeżył poważną transformację, ponieważ prywatna własność została mocno ograniczona, banki nie udziały kredytów hipotecznych, a rzeczoznawcy pracowali na rzecz organów państwowych.

W III RP rynek nieruchomości zaczął dynamicznie się rozwijać, co wiązało się oczywiście z nastaniem gospodarki wolnorynkowej. W kolejnych latach rząd prowadził intensywne prace związane z dostosowaniem przepisów do jej wymogów. W związku z tym powstało wiele aktów prawnych dotyczących m.in. swobody obrotu, prawa własności, planowania przestrzennego itd. Wraz z rozwojem rynku rosły ceny sprzedaży oraz najmu i ta tendencja utrzymywała się niemal nieustannie aż do obecnych czasów. Gwałtownie rosło zapotrzebowanie nie tylko na lokale mieszkalne, ale również na przestrzenie komercyjne, a jednocześnie panował chaos budowlany. Pojawili się też pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Dopiero w okolicach roku 2000 rynek uzyskał solidne podwaliny obejmujące przede wszystkim:
 • szczegółowe regulacje prawne dotyczące rynku nieruchomości oraz zasad ich wyceny,
 • dojrzały system bankowości hipotecznej,
 • kształcenie w kierunku obsługi rynku nieruchomości,
 • licencje dla pośredników i zarządców oraz uprawnienia dla rzeczoznawców.

Branża nieruchomości obecnie

Obecnie rynek nieruchomości jest uregulowany i ma duże znaczenie dla gospodarki krajowej. Branża jest jednak wrażliwa na zmiany polityczno-gospodarcze, a ponadto może cierpieć na skutek działań spekulacyjnych i monopolistycznych. Charakteryzuję ją ponadto stałość podaży w krótkim okresie, co oznacza niemożność jej szybkiego dostosowania do nagłego wzrostu lub spadku podaży. Co więcej, zmiany w warunkach rynkowych są trudne do zaobserwowania, ponieważ transakcje wymagają dużego kapitału, w związku z czym są zawierane relatywnie rzadko. Poruszania się na rynku nie ułatwia również fakt, że wpływ na wartość nieruchomości ma sposób jej użytkowania, a kupujący podejmują swoje decyzje pod wpływem wielu czynników – nie tylko ceny.

Warto też pamiętać, że branża nieruchomości obejmuje nie tylko mieszkania. Według jednego z podstawowych podziałów uwzględniających funkcje pełnione przez obiekty, wyróżniamy rynek nieruchomości:
 • mieszkaniowych,
 • komercyjnych,
 • przemysłowych,
 • rolnych,
 • specjalnego przeznaczenia.

Nieruchomości – wyzwania dla branży

Do końca 2019 roku branża nieruchomości w Polsce przeżywała trwający już od wielu lat boom, wciąż odnotowując dużą dynamikę wzrostu. Ceny zakupu i wynajmu stale wzrastały, szczególnie w dużych miastach. Każdego roku przybywało też nowych inwestycji, zarówno tych mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Jeszcze szybciej rósł popyt, napędzany m.in. przez niskie stopy procentowe, czyli tanie kredyty hipoteczne oraz przekonanie o opłacalności inwestycji w nieruchomości. Pojawiały się jednak sugestie, jakoby coraz wyższe ceny były wynikiem działania powiększającej się bańki spekulacyjnej. Do jej pęknięcia może przyczynić się pandemia koronawirusa, która może poważnie wpłynąć na charakter branży i ceny rynkowe. Prognozowana recesja najpewniej zmniejszy bowiem popyt zarówno na mieszkania, jak i na przestrzenie komercyjne, jednocześnie generując poważne problemy w wielu firmach funkcjonujących na rynku.

Praca i rozwój w branży nieruchomości

Praca w branży nieruchomości jest postrzegana jako atrakcyjna i ciekawa. Duża dynamika rynku połączona z jego ścisłym uregulowaniem sprawia jednak, że zarówno deweloperzy, jak i pośrednicy czy zarządcy muszą wykazywać się szczegółową, konkretną wiedzą oraz określonymi predyspozycjami.

Dla wielu osób działających w tym segmencie bardzo ważne jest stałe doskonalenie swoich umiejętności – stąd popularność, szkoleń, kursów i innych produktów edukacyjnych związanych z rynkiem nieruchomości. Dotyczą one m.in.:
 • prawa budowlanego i zmian w przepisach (także dotyczących np. prawa wodnego czy planowania przestrzennego),
 • zasad realizacji procesu inwestycyjnego oraz prowadzenia inwestycji budowlanych,
 • zarządzania i administrowania nieruchomościami,
 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • zamówień publicznych w branży nieruchomości i prawa zamówień publicznych PZP,
 • zamówień na kontrakty budowalne realizowane zgodnie z zasadami FIDIC.
Przydatne mogą okazać się również szkolenia „miękkie” dotyczące min. zarządzania, komunikacji interpersonalnej czy sprzedaży. Nie brakuje również szkoleń dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać specyfikę rynku nieruchomości do pomnażania swojego kapitału.

Szkolenia czy kursy mogą być doskonałą metodą podnoszenia wiedzy pracowników sektora nieruchomości, ale nie powinniśmy zapominać również o wydarzeniach branżowych dla sektora real estate, takich jak konferencje, kongresy czy targi. Umożliwiają one nie tylko zapoznanie się z nowinkami i trendami na rynku zarządzania i inwestowania w nieruchomości, ale również nawiązać cenne kontakty zawodowe, które są istotne w tej branży jak w mało której. Warto zatem przewidzieć odpowiedni budżet na udział zarówno w szkoleniach, jak i konferencjach i targach.

Listę szkoleń, konferencji, targów i kursów dedykowanych pracownikom sektora nieruchomości oraz zarządzania nieruchomości organizowanych w 2020 roku można znaleźć na górze strony. Wszystkie oferty zawierają szczegółowe informacje o tematyce wydarzenia, terminie i miejscu jego odbycia się, sylwetki prelegentów prowadzących zajęcia oraz informacje o cenach i warunkach uczestniczenia w danym szkoleniu, kursie czy konferencji. Zgłoszenia można dokonać bezpłatnie poprzez udostępniony formularz rejestracji.