Baza kursów i szkoleń dla biur zarządów!

 • Zapoznaj się z listą dedykowanych biurom zarządu szkoleń i kursów
 • Poznaj program merytoryczny, trenerów oraz koszt
 • Zarejestruj się wypełniając formularz online!
 • Zapoznaj się z listą dedykowanych biurom zarządu szkoleń i kursów
 • Poznaj program merytoryczny, trenerów oraz koszt
 • Zarejestruj się wypełniając formularz online!
szkolenia biuro zarządu
Przewiń stronę

Szkolenia biuro zarządu: 10

 • Warszawa, 24 maja 2019
 • już od 970 PLN
już od 970 PLN
 • Warszawa, 13 - 14 czerwca 2013
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
 • Warszawa, 2 czerwca 2011
 • już od 400 PLN
już od 400 PLN
 • Warszawa, 9 czerwca 2011
 • już od 400 PLN
już od 400 PLN
Artykuł

Zarząd firmy i biuro zarządu

Zarząd jest organem wykonawczym firm, które mają osobowość prawną. Mowa przede wszystkim o spółkach z o.o. oraz akcyjnym, jednak taką formę zarządzania przyjmują również spółdzielnie, jak i niektóre organizacje – zwłaszcza fundacje. Jaką rolę pełni zarząd, a jaką biuro zarządu? Jakie przepisy prawa o tym decydują? Wyjaśniamy.

Definicja zarządu
Zarząd jest jednym z organów spółek kapitałowych i jest definiowany jako organ wykonawczy firm o osobowości prawnej. To on zgodnie z zapisami Kodeksu spółek handlowych – regulującego zasady funkcjonowania takiej formy działalności gospodarczej – jest uprawniony do podejmowania kluczowych decyzji i działań związanych z funkcjonowaniem firmy. Odpowiedzialność członków zarządu to:
 • reprezentowanie spółki – a zatem podejmowanie w jej imieniu wszelkich czynności prawnych, w tym podpisywanie umów czy reprezentacja przed sądem i innymi organami,
 • prowadzenie spraw firmy – czyli kreowanie jej polityki i podejmowanie decyzji o charakterze gospodarczym, które w konsekwencji mają przełożenie również na działania zewnętrzne (związane z reprezentacją).
Co ważne, każdy członek zarządu spółki ma prawo do podejmowania powyższych czynności, jednak w większości przypadków firma wyznacza swoich reprezentantów (najczęściej jest to prezes).
Zarząd – jak wygląda jego skład?
Zarząd większości firm jest co najmniej kilkuosobowy. Jednak osoba jest wyznaczana na stanowisko prezesa zarządu – jej zadania mają przede wszystkim charakter organizacyjny (to ona np. zwołuje zebrania zarządu), ale często ma on również decydujące prawo głosu.

Poza prezesem w skład zarządu wchodzą członkowie zwykli – z ich grona mogą zostać wyłonieni również wiceprezesi.

Co istotne:
 • zarząd jest powoływany albo przez radę nadzorczą spółki, albo przez walne zgromadzenie właścicieli,
 • członkowie zarządu mogą niezależnie pełnić inne funkcje w organizacji.
Czym zajmuje się biuro zarządu?
Istotną rolę w przedsiębiorstwach mających osobowość prawną pełni również biuro zarządu. Zadania, które na nim spoczywają, są szersze i bardziej odpowiedzialne niż te wyznaczane „zwykłemu” sekretariatowi. Dlatego jego pracowników muszą wyróżniać bardzo wysokie kompetencje – zwłaszcza w obszarze znajomości prawa spółek i zasad sporządzania dokumentacji.

Biuro zarządu jest odpowiedzialne nie tylko za koordynację i organizację spotkań zarządu, ale również za sporządzanie dokumentacji (w tym raportów i sprawozdań z działalności czy protokołów z zebrań walnych), a czasem nawet za prowadzenie kancelarii tajnych. Dlatego coraz popularniejsze stają się kompleksowe szkolenia dla osób chcących pracować w biurze zarządu – pozwalają zdobyć podstawy umiejętności i wiedzy niezbędnej do podejmowania działań w zgodzie z przepisami prawa.
Szkolenia dla pracowników biura zarządu
Szkolenia dla biur zarządów pozwalają uzyskać wiedzę dotyczacą m.in.:
 • struktury organizacyjnej spółki kapitałowej, zarówno z o.o., jak i akcyjnej,
 • dobrych praktyk w zarządzaniu biurem zarządu,
 • zasad powoływania i odwoływania członków zarządów, ustanawiania pełnomocników zarządów oraz prokurentów,
 • zasad prowadzenia spotkań zarządów, zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenia) i rad nadzorczych.
 • zakresu obowiązków i oczekiwań na stanowisku specjalisty ds. obsługi biura zarządu itp.
Odbycie szkolenia dla pracowników biur zarządów powinno pozwolić zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki, poznać podział kompetencji pomiędzy organami spółki, zapisy Kodeksu Spółek Handlowych, zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu itp.
Zarząd firmy i biuro zarządu