Czas pracy w administracji publicznej

O szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie zasad planowania i rozliczania czasu pracy w szeroko rozumianych urzędach i ich jednostkach organizacyjnych.

W jego trakcie poruszone będą problematyczne kwestie związane z organizowaniem czasu pracy przez tę szczególną grupę pracodawców, w tym planowanie dnia wolnego, gdy święto przypada w sobotę, tworzenie harmonogramów np. dla pracowników portierni czy ochrony, rozliczanie dodatkowej pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, wyjścia prywatne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest uzupełnienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy, a także zapoznanie się z tym, w jaki sposób nadchodzące zmiany pracy wpłyną na czas pracy w administracji publicznej.

Kto powinien wziąć udział?

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie zasad planowania i rozliczania czasu pracy w szeroko rozumianych urzędach i ich jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia

W programie:

 1. Jakie będą nowe obowiązki informacyjne w zakresie czasu pracy?
 • Czy urząd (jednostka organizacyjna) będzie musiał stosować rozkłady czasu pracy zdefiniowane w nowych przepisach o elastycznej organizacji pracy?
  W jakich przypadkach i na jakich zasadach będzie mogła nastąpić odmowa?
 • Gdzie trzeba będzie przechowywać wnioski o elastyczną organizację pracy
  (nowe stanowisko Ministerstwa Pracy)?

 

2. Problematyka planowania czasu pracy, w tym:

 • Jakie są zasady ustalania wymiaru czasu pracy pracowników (urzędników)?
 • Jacy pracownicy (urzędnicy) będą mogli odmówić pracy w porze nocnej po zmianie przepisów?
 • Czy w urzędach (jednostkach organizacyjnych) trzeba oznaczać rodzaj dnia wolnego?
 • Jakie są zasady planowania czasu pracy, gdy święto przypada w sobotę
  (11 listopada 2023 r.)?

 

3. Problematyka list obecności, w tym:

 • Czy trzeba mieć listę obecności, gdy stosowany jest ruchomy czas pracy?
 • Czy trzeba prowadzić listę obecności pracownikom pracującym zdalnie?
 • Czy zaznaczać w ewidencji czasu pracy dni pracy zdalnej i stacjonarnej?
 • Czy trzeba w ewidencji czasu pracy zaznaczać pracę zdalną okazjonalną?

 

4. W jakich przypadkach konieczne jest tworzenie harmonogramów (grafików) czasu pracy konkretnego pracownika/urzędnika?

 

5. Jakie są szczególne zasady organizowania czasu pracy pracowników/urzędników niepełnosprawnych?

 • Jak powinno być sformułowane orzeczenie lekarskie, żeby pracownik/urzędnik niepełnosprawny mógł pracować w takim samym czasie pracy, jak pracownik/urzędnik pełnosprawny?

 

6. Jakie są zasady wyjść prywatnych i innych zwolnień od pracy, w tym:

 • W jakiej postaci ma być złożony wniosek o wyjście prywatne? Czy w przypadku pracy zdalnej taki wniosek może być elektroniczny?
 • Jakie są ograniczenia w odpracowywaniu wyjść prywatnych? Jaki jest termin na odpracowanie wyjścia prywatnego?
 • Jak poprawnie zaznaczyć wyjścia prywatne i ich odpracowanie w ewidencji czasu pracy pracownika/urzędnika?
 • Jakie są zasady odpracowania wyjścia prywatnego przez pracowników objętych zakazem albo ograniczeniem wykonywania pracy nadliczbowej oraz innych pracowników, którzy, co do zasady, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę?
 • Na jakich zasadach po zmianie przepisów trzeba będzie zwalniać pracowników (urzędników) z powodu pilnych spraw rodzinnych / siły wyższej?

 

7. Praca w godzinach nadliczbowych – definicja i dopuszczalność wykonywania takiej pracy, w tym:

 • W jakich przypadkach pracownicy i urzędnicy mogą pracować w godzinach nadliczbowych?
 • Czy polecenie pracy nadliczbowej musi mieć określoną postać?

 

8. Ograniczenia i zakazy pracy nadliczbowej w tym:

 • Jakie ograniczenia w poleceniu pracy nadliczbowej wynikają z przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym?
 • Ile maksymalnie można polecić godzin nadliczbowych w okresie rozliczeniowym?
 • W jakich przypadkach nie można wydać polecenia pracy nadliczbowej, a jakich trzeba mieć zgodę pracownika/urzędnika?

 

9. Jakie są zasady poprawnego rekompensowania pracy nadliczbowej w administracji? w tym:

 • Czy pracownikom samorządowym oddaje się dni wolne w granicach okresu rozliczeniowego?
 • Jakie są odrębności w rekompensowaniu pracy nadliczbowej kadrze kierowniczej urzędów (jednostek organizacyjnych)?
 • Czy jeżeli praca nadliczbowa miała miejsce w porze nocnej – to przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej?

 

10. Jak rozliczać i ewidencjonować pracę ponadwymiarową pracownika / urzędnika zatrudnionego na część etatu?

 • Jakie są zasady jej poprawnego rekompensowania?

 

11. Jakie są zasady polecania, rozliczania i ewidencjonowania dyżuru?

 • Jak ma się dyżur do okresu odpoczynku? (orzecznictwo Sądu Najwyższego, stanowisko Ministerstwa Pracy).

 

12. Jak się rozlicza czas pracy, gdy pracownik / urzędnik brał udział w szkoleniach lub odbywał podróż służbową?

 • Jakie zasady zaliczania szkoleń do czasu pracy wprowadzą nowe przepisy?
 • Jacy pracownicy (urzędnicy) będą mogli odmówić wyjazdu w podróż służbową po zmianie przepisów?
 • Jak traktować podróż służbową w dniu wolnym?
 • Jak ustalić podróż służbową, gdy pracownik/urzędnik jest zatrudniony w ruchomym czasie pracy?
 • Jak postąpić, gdy pracownik (urzędnik) odbywał podróż służbową w nocy a przed rozpoczęciem dniówki?

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Monika FRĄCZEK

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy.

Do niedawna Główny Specjalista w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnik prac legislacyjnych w MPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz w Parlamencie. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających. 

Doświadczony wykładowca z zakresu prawa pracy, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zatrudniania i zwalniania, uprawnień rodzicielskich.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez nią szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.
Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.
Sale szkoleniowe w centrum Warszawy

Warszawa

woj. mazowieckie

Pracujemy na platformie ClickMeeting. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge, odradzamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer (jako jedyna nie współpracuje poprawnie z platformą ClickMeeting). Sugerujemy, aby zamknąć wszelkie niepotrzebne programy korzystające z Internetu lub obciążające procesor komputera.

Rejestracja

Udział stacjonarny
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem szkolenia jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. ul. Jasna 11 A, 05-506 Wilcza Góra, KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051.
  2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (mailowo skan) lub rejestracja przez Internet na stronie https://dom-wiedzy.pl/ .
  3. Po otrzymaniu potwierdzenia realizacji szkolenia, kursu, konferencji zgłaszający powinien dokonać wpłaty w terminie zgodnym z potwierdzeniem, nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem.
  4. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  5. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
  6. Jeden dostęp online oznacza udział online jednej osoby.
  7. W przypadku pisemnego powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia, kursu lub konferencji, jednak nie później niż 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia uczestnik nie zostanie obciążony kosztami. W przypadku późniejszej rezygnacji uczestnik zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100% wartości szkolenia, kursu lub konferencji.
  8. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji z winy organizatora koszty zostaną zwrócone w 100%. W przypadku odwołania szkolenia, kursu, konferencji nie z winy organizatora uczestnikowi zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia, kursu, konferencji.
  9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j.
   z siedzibą w Wilczej Górze, ul. Jasna 11A w celach marketingowych oraz wysyłanie do mnie ofert drogą elektroniczną. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie, a także przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.
  10. Administratorem danych osobowych jest Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy Sp.j. KRS: 0000539200, NIP: 5213687495, REGON: 360692051. Dane przetwarzane są w celu i według zasad określonych w Polityce prywatności.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
 • Ulica i nr: ul. Jasna 11A
 • Kod pocztowy: 05-506
 • Miejscowość: Wilcza Góra
 • Numer NIP: 5213687495

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska ul. Jasna 11A

Organizator

Dom Wiedzy Staniurski i Wspólnicy SP.J.
05-506 Wilcza Góra, Polska
ul. Jasna 11A
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo, jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w organizacji najwyższej jakości konferencji, kursów i szkoleń dla szeroko rozumianych działów HR, obejmując zakresem obszary: prawa pracy, płac, ochrony danych osobowych i ZZL. Se...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!