• Szkolenia MSR, MSSF | Kursy MSR, MSSF
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

• Szkolenia MSR, MSSF | Kursy MSR, MSSF

Wyświetlone wszystkie (23)
1
Akademia Biznesu MDDP

Akademia Biznesu MDDP
BDO Sp. z o.o.

BDO Sp. z o.o.

• Szkolenia MSR, MSSF | Kursy MSR, MSSF • Szkolenia MSR, MSSF | Kursy MSR, MSSF

Wyświetlone wszystkie (23)
1
Zobacz również

MSR i MSSF - międzynarodowe standardy w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), czyli z angielskiego International Financial Reporting Standards (IFRS) – są to standardy i ich interpretacje zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB – International Accounting Standards Board).

Dawniej MSSF występowały pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR). Były one publikowane od 1973 do 2001 roku przez Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASC – International Accounting Standards Committee).

Znaczenie MSSF

Głównym celem wprowadzanie MSSF była potrzeba zapewnienia bezpośredniej  porównywalności sprawozdań finansowych publikowanych przez spółki  funkcjonujące w różnych krajach i systemach prawnych. Obowiązujące w poszczególnych krajach zasady rachunkowości znacząco się różnią, co powoduje również znaczne różnice w publikowanych przez nie sprawozdaniach finansowych. Jest to sytuacja niepożądana z punktu widzenia otwartego, globalnego rynku kapitałowego, na którym podmioty inwestujące w spółki i oceniające ich wartość potrzebują dostępu do sprawdzonych i sporządzonych na podobnych zasadach sprawozdań finansowych.

Zalety i wady MSSF

Najważniejszą zaletą stosowania MSSF jest dokładniejsze przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jak też zapewnienie, że sporządzone sprawozdanie jest dużo czytelniejsze.

Wśród głównych wad wymienia się znaczny stopień komplikacji postanowień MSSF, co wymaga zdecydowanie większej wiedzy i wysiłku włożonego przez działy księgowo-podatkowe w zapewnienie zgodności rachunkowości z MSSF, jak też wzrost przypadków, w których występują różnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania oraz obrotem w rozumieniu księgowym i podatku od towarów i usług, co znacząco utrudnia rozliczenia podatkowe. Ze względu na stopień złożoności MSSF zaleca się regularne szkolenia dla pracowników działów księgowości, finansów, rachunkowości i podatków.

Stosowanie MSSF na świcie, w Unii Europejskiej i w Polsce

MSSF są powszechnie akceptowane i używane są w wielu częściach świata, poczynając na krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także kraje takie jak Hongkong, Australia, kraje należące do Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Rosja, Republika Południowej Afryki, Singapur czy też Turcja. Aktualnie standardy te stosuje ponad 100 państw świata, z czego znaczna część krajów wymaga sprawozdawczości zgodnej z MSSF we wszystkich krajowych, notowanych na giełdzie przedsiębiorstwach. Dzieje się tak między innymi w Unii Europejskiej, gdzie wszystkie spółki giełdowe na podstawie Rozporządzenia 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości są zobowiązane do stosowania MSSF od 2005 roku. Zgodnie z powyższym również wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, muszą sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe w zgodnie z MSSF. Polska Ustawa o rachunkowości wymóg ten nakłada również na wszystkie banki, bez względu na to czy są notowane na giełdzie.

MSSF nie były stosowane przez wiele lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie obowiązywały amerykańskie standardy US GAAP. W ostatnich latach postępuje jednak harmonizacja przepisów w tym zakresie i od 2008 roku zagranicznym emitentom zezwala się na publikację sprawozdań finansowych zgodnych z MSSF bez przypisywania do US GAAP, a od 2014 roku wymagane jest już pełne raportowanie zgodnie z MSSF.

Ile kosztuje szkolenie z MSR i MSSF?

Nasza analiza pokazuje, że przeciętne szkolenie dotyczące MSSF kosztuje od 750 do 1200 zł netto za dzień szkoleniowy od osoby. Przeciętne szkolenie omawiające zasady MSSF składa się z dwóch dni szkoleniowych i około 16h zajęć merytorycznych. Ponad 60% szkoleń o tej tematyce organizowane było w Warszawie, kursy te były jednak dostępne również w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach oraz innych miastach. 

Polecamy Państwa uwadze również szkolenia z budżetowania.