Szkolenie NVC: znajdź kursy, warsztaty i szkolenia NVC!

 • Znajdź szkolenia NVC w całej Polsce i sprawdź terminy zajęć
 • Zapoznaj się z programem szkoleń i ich cenami
 • Zapisz się na szkolenie NVC online!
szkolenia NVC

Szkolenia NVC, kursy NVC: 4

 • już od 726 zł
726 zł
 • już od 1 590 zł
1 590 zł
 • już od 512 zł
512 zł
 • już od 512 zł
512 zł
Artykuł

Szkolenia NVC: Nonviolent Communication, czyli Porozumienie Bez Przemocy

Porozumienie Bez Przemocy to nowatorska metoda komunikacji zaproponowana przez Marshalla B. Rosenberga. Metoda ta zdobywa coraz większą popularność, zarówno wśród osób indywidualnych zainteresowanych poprawieniem jakości relacji interpersonalnych w życiu codziennym i zbudowaniem porozumienia z bliskimi i otoczeniem, jak też użytkowników biznesowych, którzy widzą zastosowanie tej metody w budowaniu efektywnych zespołów.

Spis treści:

 1. NVC
 2. Szkolenia NVC, kursy NVC
 3. Dlaczego warto rozważyć szkolenie NVC lub kurs NVC?
NVC

Co to jest NVC? Skrót NVC pochodzi od zwrotu Nonviolent communication oznaczającego Porozumienie Bez Przemocy bądź też porozumienie współczujące. NVC to metoda komunikacji opracowana przez Marshalla B. Rosenberga, która poprzez skupienie uwagi na uczuciach i potrzebach oraz dzięki specyficznym formom posługiwania się językiem, pozwala na znaczne ograniczenie używania przemocy w komunikacji pomiędzy rozmówcami.

Celem tej metody czy też sposobu komunikacji jest pomoc w budowaniu relacji i kontaktów w oparciu o wzajemny szacunek i współpracę poprzez  umiejętność wypracowywania porozumienia uwzględniającego potrzeby wszystkich stron, odejście od dominacji i stosowania ocen dobry-zły. W zamian metoda NVC proponuje wypracowanie autentycznego porozumienia dzięki uczeniu szczerego i jasnego wyrażania siebie, jednocześnie z szacunkiem i empatią względem innych ludzi. Pozwala to słyszeć własne głębokie potrzeby i oczekiwania, ale także identyfikować i rozumieć cudze potrzeby, a dzięki temu budować pozytywne nawyki komunikacyjne.

Szkolenia NVC, kursy NVC

Coraz większą popularność zdobywają szkolenia NVC dotyczące komunikacji bez przemocy. W ich trakcie uczestnicy mogą zapoznać się z tą nowatorską metodą komunikacji interpersonalnej, która pomaga budować relacje i opierać kontakty w oparciu o wzajemny szacunek i współpracę. Metoda ta znajduje zastosowanie w codziennym życiu, a także coachingu, mediacjach, ale przede wszystim zarządzaniu i kierowaniu zespołami. Szkolenia NVC oraz kursy NVC zdobywają coraz większą popularność ze względu na prostotę tej metody komunikacji, jej efektywność i rezultaty jakie przynosi zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W programie typowego szkolenia NVC omawiane są zagadnienia takie jak:

 • co to jest NVC (Nonviolence Communication), czyli Porozumienie bez Przemocy,
 • zasady prowadzenia rozmowy zgodnie z zasadami NVC,
 • na czym polega metoda "4 uszu" i jak dzięki niej ujarzmić agresję,
 • język żyrafy a język szakala,
 • odróżnianie spostrzeżeń od ocen,
 • wyrażanie uczuć i emocji poprzez branie za nie odpowiedzialności,
 • dostrzeganie ukrytych za uczuciami zaspokojonych lub niezaspokojonych potrzeb,
 • wyrażanie próśb o konkretne działanie w sposób akceptujący odmowę.
Dlaczego warto rozważyć szkolenie NVC lub kurs NVC?

Szkolenie NVC czy też kurs NVC kierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak i przedstawicieli biznesu. Uczestniczyć w nim mogą między innymi:

 • rodzice, opiekunowie, nianie czy też dziadkowie, którzy chcą skutecznie i bez przemocy porozumiewać się z dziećmi; 
 • małżeństwa i pary poszukujące metod przełamania barier komunikacyjnych w związku;
 • psychologowie, coache, trenerzy zainteresowani poszerzeniem warsztatu zawodowego;
 • menedżerowie i przełożeni chcący budować pozytywną atmosferę pracy zespołowej.

Szkolenie NVC pozwala między innymi:

 • poznać założenia metody Porozumienie bez Przemocy i zasady komunikacji empatycznej,
 • nauczyć się słuchania i słyszenia drugiej osoby,
 • rozwinąć umiejętność szczerego wyrażania własnych uczuć i potrzeb,
 • zrozumieć bariery komunikacyjne i nauczyć się je przełamywać dzięki narzędziom słuchania, wyrażania siebie oraz okazywania empatii,
 • poprawić umiejętność zachowania spokoju w relacjach społecznych i poprawić jakość relacji.

Szkolenia i kursy NVC znaleźć można na górze strony. Lista zawiera zarówno szkolenia NVC stacjonarne, jak i kursy NVC online, które pozwalają poznać metodę NVC bez względu na miejsce naszego zamieszkania. Wszystkie oferty zawierają informacje o terminach szkoleń i kursów, programie zajęć oraz cenach i warunkach uczestnictwa. Zgłoszenia do udziału w wybranym kursie czy szkoleniu NVC przyjmowane są online poprzez bezpłatny formularz rejestracji.

Szkolenia NVC: Nonviolent Communication, czyli Porozumienie Bez Przemocy
NVC szkolenie, NVC kurs

Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie NVC lub kurs NVC!