Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Szkolenia KAIZEN: baza szkoleń i kursów Kaizen w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (11)
1
Langas Group
 Warszawa 30-31.03.2020
Langas Group
Langas Group

Langas Group
 Kraków 15-16.01.2018
 Kraków 15-16.01.2018


Szkolenia KAIZEN: baza szkoleń i kursów Kaizen w 2020 r. Szkolenia KAIZEN: baza szkoleń i kursów Kaizen w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (11)
1
Zobacz również

Kaizen – droga do lepszego

W dzisiejszym świecie wiele osób ulega pokusie poszukiwania doskonałości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Gonimy za coraz lepszymi mieszkaniami, bezpieczniejszymi samochodami czy też idealnym miejscem pracy. Czy da się jednak osiągnąć doskonałość, czy zwłaszcza w biznesie, nie jest to utopia? Właśnie z tego założenia wychodzi Kaizen, czyli japońska technika udoskonalania. Zamiast liczyć na perfekcyjne rozwiązanie udoskonalaj siebie, swoją firmę i produkty przy pomocy małych kroków.
 
Kaizen

Czym jest Kaizen?

Kaizen w uproszczeniu jest filozofią z obszaru Lean Management, która zakłada ciągłe doskonalenie przy pomocy małych, łatwych do wdrożenia zmian. Filozofia ta wywodzi się z Japonii, a po japońsku Kai Zen znaczy „zmiany na lepsze”.

Filozofia ta na dobre zadomowiła się w biznesie, gdzie jest niezwykle skutecznym sposobem ciągłego, niekończącego się udoskonalania funkcjonujących procesów, produktów i usług. Poprawa odbywa się na drodze stopniowych, niewielkich zmian, które krok po kroku eliminują wykryte niezgodności czy wady przy zaangażowaniu wszystkich pracowników biorących udział w powstawaniu produktu, świadczeniu usługi bądź obsłudze procesu.

Wpływ Kaizen na firmę i kulturę organizacyjną

Często definiowanym celem Kaizen jest poprawa wydajności i efektywności, minimalizacja marnotrawstwa czy też pustych przebiegów oraz wzrost produktywności przedsiębiorstw i jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług. W oczywisty sposób Kaizen może więc wpływać na rentowność prowadzonego biznesu, poprawę reputacji czy budowę marki dzięki dostarczaniu lepszych jakościowo produktów czy usług.

Kaizen jednak daleko wykracza poza prostą poprawę produktywności. Jest to filozofia, które może i powinna mieć wpływ na znaczącą zmianę kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jej prawidłowe wdrożenie humanizuje miejsce pracy, powoduje że wykonywane zadania stają się lżejsze, a sposoby ich wykonania bardziej logiczne i dopasowane do ludzkich możliwości i umiejętności. Kaizen uczy przeprowadzać eksperymenty, rozwija nieszablonowe myślenie oraz aktywizuje pracowników.

Trzeba jednak pamiętać, że podstawą skutecznego wdrożenia Kaizen jest zaangażowanie w poprawę wszystkich pracowników danej organizacji, bez względu na szczebel danego stanowiska w strukturze.

10 zasad Kaizen

 1. Każdy problem stwarza możliwości. Szukaj ich.
 2. Bierz pomysły od wszystkich pracowników.
 3. Myśl nad rozwiązaniami, które możesz łatwo wdrożyć, nie nad problemem.
 4. Akceptuj zmianę, odrzucaj status quo.
 5. Nie wierz wymówkom, że czegoś się nie da zrobić.
 6. 5 razy pytaj Dlaczego?
 7. Wybieraj proste, nie perfekcyjne, rozwiązania.
 8. Używaj sprytu, nie pieniędzy.
 9. Weryfikuj pomysły na bieżąco i od razu zmieniaj.
 10. Pamiętaj, że ulepszanie nie ma końca - Kaizen nigdy się nie kończy.

Kaizen w Toyota – Toyota Way

Najbardziej znanym na świecie wdrożeniem Kaizen jest oczywiście Toyota. Sposób działania fabryk Toyota oraz całego przedsiębiorstwa określany mianem Toyota Way jest de facto typowym przykładem zastosowania metodologii Kaizen w praktyce. Ta filozofia leży u podstaw Toyota Production System, który słynie z wysokiej wydajności, produktywności i jakości wytwarzanych produktów i usług.

Jak wdrażać Kaizen? Szkolenia i komunikacja.

Metodologia Kaizen jest mocno pozwiązana z inną japońską metodą zarządzania powstałą w latach 50. XX wieku. Jest to cykl Deminga (znany też pod nazwą PDCA - z ang. Plan-Do-Check-Act). Jak wskazuje nazwa opiera się ona na 4 działaniach:
 1. Plan, czyli utwórz plan działania, który sprawi, że proces będzie wykonywany sprawniej.
 2. Do, czyli wykonaj, wdróż, zrealizuj plan.
 3. Check, a więc zweryfikuj każdy etap poprawionego procesu w kontekście znalezienia kolejnych problemów czy miejsc marnotrawstwa.
 4. Act, a więc popraw po raz kolejny wykryte nieprawidłowości.
Pomocne w zrozumieniu filozofii Kaizen i jej wdrożeniu mogą być szkolenia otwarte dostępne na rynku. Pozwalają one w relatywnie krótkim czasie i przy niewielkich inwestycjach finansowych zapoznać zespół bądź wybrane osoby na czym polega filozofia Kaizen, jakie płyną korzyści ze stosowania tej metodologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem i nauczyć stosować zasady zgodne z tą filozofią każdego dnia w poszukiwaniu udoskonaleń i poprawy. Listę kursów i szkoleń dotyczących Kaizen można znaleźć na górze strony. Wszystkie szkolenia zawierają informacje o terminie szkolenia, miejscu odbycia się, szczegółowy program, informacje o firmie szkoleniowej oraz warunki i koszt rejestracji w danym szkoleniu czy kursie.

Pamiętać jednak warto, że niezwykle ważnym zadaniem jest odpowiednia komunikacja wewnętrzna skierowana do wszystkich pracowników, zaangażowanie ich w proces zmiany oraz wsparcie kierownictwa i kadry menedżerskiej, tak aby podejście to weszło w krwiobieg organizacji i stało się naturalnym sposobem jej działania na co dzień.
 
Warto również zainteresować się innymi szkoleniami z zakresu zarządzania jakością i optymalizacji produkcji, np.: