Znajdź stacjonarne szkolenia Kaizen oraz kursy Kaizen online!

 • Wyszukaj szkolenia Kaizen oraz kursy Kaizen online i stacjonarne
 • Sprawdź daty, program zajęć, ceny i zapisz się na szkolenie już dzisiaj!
Rozwiń Chcesz wiedzieć czym jest filozofia Kaizen? Sprawdź szkolenia Kaizen oraz kursy Kaizen realizowane w całej Polsce, dowiedz się czym jest metoda Kaizen, poznaj 10 zasad Kaizen i naucz się stosować zasady Kaizen w praktyce. Znajdź szkolenie Kaizen dla siebie, sprawdź jego program i ceny i zapisz się na zajęcia przez Internet! Zwiń

szkolenia Kaizen

Szkolenia Kaizen: 4

 • już od 1 435 zł
1 435 zł
 • już od 1 670 zł
1 670 zł
 • już od 1 390 zł
1 390 zł
Artykuł

Kaizen, czyli droga do lepszego. Poznaj czym jest filozofia Kaizen w trakcie szkolenia Kaizen.

W dzisiejszym świecie wiele osób poszukuje doskonałości zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Czy da się jednak osiągnąć doskonałość? Japońska filozofia Kaizen mówi, że zamiast liczyć na perfekcyjne rozwiązanie udoskonalaj siebie, swoją firmę i produkty przy pomocy małych kroków. Dowiedz się czym jest filozofia Kaizen, jakie są zasady Kaizen i jak nauczyć się wdrażać Kaizen w przedsiębiorstwie poprzez szkolenia Kaizen.

Spis treści:

 1. Filozofia Kaizen
 2. Jak Kaizen wpływa na firmę i jej kulturę organizacyjną?
 3. 10 zasad Kaizen
 4. Kaizen w Toyota, czyli Toyota Way
 5. Jak wdrażać Kaizen? Szkolenia Kaizen i komunikacja.
 6. Gdzie znaleźć kursy i szkolenia Kaizen?
Filozofia Kaizen

Co to jest Kaizen? Kaizen w uproszczeniu jest filozofią z obszaru Lean Management, która zakłada ciągłe doskonalenie przy pomocy małych, łatwych do wdrożenia zmian. Filozofia ta wywodzi się z Japonii, a po japońsku Kai Zen znaczy „zmiany na lepsze”. Filozofia Kaizen na dobre zadomowiła się w biznesie, gdzie jest niezwykle skutecznym sposobem ciągłego, niekończącego się udoskonalania funkcjonujących procesów, produktów i usług. Poprawa odbywa się na drodze stopniowych, niewielkich zmian, które krok po kroku eliminują wykryte niezgodności czy wady przy zaangażowaniu wszystkich pracowników biorących udział w powstawaniu produktu, świadczeniu usługi bądź obsłudze procesu. Zamiennie dla nazwy filozofia Kaizen używa się często również takich nazw jak metoda Kaizen, system Kaizen, zasady Kaizen itp.

Jak Kaizen wpływa na firmę i jej kulturę organizacyjną?

Często definiowanym celem Kaizen jest poprawa wydajności i efektywności, minimalizacja marnotrawstwa czy też pustych przebiegów oraz wzrost produktywności przedsiębiorstw i jakości wytwarzanych produktów i świadczonych usług. W oczywisty sposób Kaizen może więc wpływać na rentowność prowadzonego biznesu, poprawę reputacji czy budowę marki dzięki dostarczaniu lepszych jakościowo produktów czy usług.

Kaizen jednak daleko wykracza poza prostą poprawę produktywności. Jest to filozofia, które może i powinna mieć wpływ na znaczącą zmianę kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Jej prawidłowe wdrożenie humanizuje miejsce pracy, powoduje że wykonywane zadania stają się lżejsze, a sposoby ich wykonania bardziej logiczne i dopasowane do ludzkich możliwości i umiejętności. Kaizen uczy przeprowadzać eksperymenty, rozwija nieszablonowe myślenie oraz aktywizuje pracowników.

Trzeba jednak pamiętać, że podstawą skutecznego wdrożenia Kaizen jest zaangażowanie w poprawę wszystkich pracowników danej organizacji, bez względu na szczebel danego stanowiska w strukturze. Warto zacząć od wytłumaczenia pracownikom czym jest filozofia Kaizen i jakie korzyści może przynieść firmie, klientom i załodze. Pomóc w tym mogą profesjonalne szkolenia Kaizen organizowane w całej Polsce, jak też kursy Kaizen online.

10 zasad Kaizen

Filozofię Kaizen doskonale oddaje 10 zasad Kaizen, które stanowią swego rodzaju kwintesencję tej metody doskonalenia. 10 zasad Kaizen to:

 1. Każdy problem stwarza możliwości. Szukaj ich.
 2. Bierz pomysły od wszystkich pracowników.
 3. Myśl nad rozwiązaniami, które możesz łatwo wdrożyć, nie nad problemem.
 4. Akceptuj zmianę, odrzucaj status quo.
 5. Nie wierz wymówkom, że czegoś się nie da zrobić.
 6. 5 razy pytaj Dlaczego?
 7. Wybieraj proste, nie perfekcyjne, rozwiązania.
 8. Używaj sprytu, nie pieniędzy.
 9. Weryfikuj pomysły na bieżąco i od razu zmieniaj.
 10. Pamiętaj, że ulepszanie nie ma końca - Kaizen nigdy się nie kończy.
Kaizen w Toyota, czyli Toyota Way

Najbardziej znanym na świecie wdrożeniem Kaizen jest oczywiście Toyota. Sposób działania fabryk Toyota oraz całego przedsiębiorstwa określany mianem Toyota Way jest de facto typowym przykładem zastosowania metodologii Kaizen w praktyce. Ta filozofia leży u podstaw Toyota Production System, który słynie z wysokiej wydajności, produktywności i jakości wytwarzanych produktów i usług.

Jak wdrażać Kaizen? Szkolenia Kaizen i komunikacja.

Metodologia Kaizen jest mocno pozwiązana z inną japońską metodą zarządzania powstałą w latach 50. XX wieku. Jest to cykl Deminga (znany też pod nazwą PDCA - z ang. Plan-Do-Check-Act). Jak wskazuje nazwa opiera się ona na 4 działaniach:

 1. Plan, czyli utwórz plan działania, który sprawi, że proces będzie wykonywany sprawniej.
 2. Do, czyli wykonaj, wdróż, zrealizuj plan.
 3. Check, a więc zweryfikuj każdy etap poprawionego procesu w kontekście znalezienia kolejnych problemów czy miejsc marnotrawstwa.
 4. Act, a więc popraw po raz kolejny wykryte nieprawidłowości.

Pomocne w zrozumieniu filozofii Kaizen i jej wdrożeniu mogą być szkolenia otwarte dostępne na rynku. Pozwalają one w relatywnie krótkim czasie i przy niewielkich inwestycjach finansowych zapoznać zespół bądź wybrane osoby na czym polega filozofia Kaizen, jakie płyną korzyści ze stosowania tej metodologii w zarządzaniu przedsiębiorstwem i nauczyć stosować zasady zgodne z tą filozofią każdego dnia w poszukiwaniu udoskonaleń i poprawy.

Gdzie znaleźć kursy i szkolenia Kaizen?

Kursy poświęcone Kaizen znajdziemy przede wszystkim w największych miastach w Polsce. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk, Rzeszów i Lublin - to w tych miastach znajdziemy najwięcej stacjonarnych szkoleń z Kaizen. Jeśli nasze miejsce zamieszkania czy zatrudnienia znajduje się poza dużymi ośrodkami miejskimi warto zainteresować się kursami Kazien przez Internet. Realizowane są one online, w formule na żywo, najczęściej na platformach do widokonferencji takich jak Zoom czy Microsoft Teams.

Kursy i szkolenia Kaizen, zarówno stacjonarnych, jak i online, publikujemy na górze strony. Wszystkie szkolenia zawierają informacje o terminie szkolenia, miejscu odbycia się, szczegółowy program, informacje o firmie szkoleniowej oraz warunki i koszt rejestracji w danym szkoleniu czy kursie. Rejestracji na wybrany kurs Kaizen, warsztaty lub szkolenie Kaizen można dokonać z użyciem bezpłatnego formularza rejestacji na szkolenie.

Pamiętać jednak warto, że niezwykle ważnym zadaniem jest odpowiednia komunikacja wewnętrzna skierowana do wszystkich pracowników, zaangażowanie ich w proces zmiany oraz wsparcie kierownictwa i kadry menedżerskiej, tak aby podejście to weszło w krwiobieg organizacji i stało się naturalnym sposobem jej działania na co dzień.

Warto również zainteresować się innymi szkoleniami z zakresu zarządzania jakością i optymalizacji produkcji, np.:

Szkolenia Kaizen

Kaizen, czyli droga do lepszego. Poznaj czym jest filozofia Kaizen w trakcie szkolenia Kaizen.
Szkolenia Kaizen, kursy Kaizen

Zostaw e-mail, aby otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowe szkolenie Kaizen lub kurs Kaizen.