Szkolenia PPK: znajdź szkolenie PPK online lub stacjonarne!

 • Sprawdź szkolenia PPK online oraz stacjonarne w całej Polsce
 • Poznaj program zajęć, sylwetki prelegentów i ceny szkoleń
 • Wybierz szkolenie PPK dla siebie i zarejestruj się na nie online!
szkolenia PPK

Szkolenia PPK: 6

 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 1 190 zł
1 190 zł
 • już od 540 zł
540 zł
 • już od 540 zł
540 zł
 • już od 540 zł
540 zł
 • już od 450 zł
450 zł
Artykuł

Szkolenia PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden ze sposobów odkładania pieniędzy na emeryturę. Na czym polega program PPK? Jakie daje możliwości pracownikom? Jak wdrożyć PPK w przedsiębiorstwie? I dlaczego warto zapisać się na szkolenie PPK? Na te i inne pytania odpowiemy w artykule.

Spis treści:

 1. PPK
 2. Na czym polegają PPK?
 3. Kto musi przystąpić do PPK?
 4. Szkolenia PPK
 5. Gdzie znaleźć dobre szkolenie PPK?
PPK

System emerytalny w Rzeczpospolitej Polskiej podzielony jest na trzy filary. Dwa z nich są obowiązkowe:

 • konto w ZUS, czyli tzw. pierwszy filar, na które co miesiąc odprowadzane są składki emerytalne,
 • otwarte fundusze emerytalne, czyli drugi filar.

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli popularne PPK należą do trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Do tego filaru należą również takie produkty jak IKE (Indywidualne Konto Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) oraz PPE (Pracownicze Programy Emerytalne). Wszystkie te opcje stanowią dodatkową formę odkładania pieniędzy na emeryturę, co oznacza, że przystąpienie do nich jest dobrowolne dla osób zatrudnionych.

Na czym polegają PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.) zakładają długoterminowe oszczędzanie. Wpłaty na konto PPK mogą pochodzić z trzech źródeł:

 1. z wpłat z wynagrodzenia pracowników – 2% od wynagrodzenia pracownika. Kwotę tę można powiększyć o dobrowolne wpłaty dodatkowe w wysokości do 2%,
 2. z wpłat pracodawcy – w wysokości 1,5% od wynagrodzenia pracownika. Kwotę tę również można powiększyć o wpłaty dodatkowe w wysokości do 2,5% wynagrodzenia pracownika,
 3. z Funduszu Pracy – w postaci dopłat ze strony państwa, których celem jest zachęcić do dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze (wpłata powitalna 250zł + rocznie 240zł).

Środki wpłacone do PPK są dziedziczone i można je wycofać lub wypłacić w tzw. szczególnych sytuacjach życiowych:

 • gdy uczestnik PPK lub ktoś z jego bliskich (małżonek lub dziecko) poważnie zachoruje,
 • gdy uczestnik PPK potrzebuje pokryć wkład własny w związku z zaciągnięciem kredytu hipotecznego na kupno mieszkania czy budowę domu.

Program zakłada jednak, że oszczędzone pieniądze będzie można wypłacić dopiero po osiągnięciu 60. roku życia przez uczestnika PPK, co pozwoli na zwiększenie kwoty uzyskiwanej z emerytury. Wcześniejsza wypłata wiąże się z koniecznością jej opodatkowania.

Kto musi przystąpić do PPK?

Zapisanie się do PPK jest dobrowolne dla pracownika, ale wdrożenie PPK nie jest dobrowolne dla przedsiębiorstw, które zobowiązane są w odpowiednim terminie (określonym w Ustawie o z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych) zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową, która będzie zajmowała się zarządzaniem oraz prowadzeniem PPK. Rolą wybranej instytucji finansowej jest lokowanie środków zebranych na koncie PPK w fundusze inwestycyjne. Zwolnione z konieczności prowadzenia PPK są:

 1. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, tzw. samozatrudnieni,
 2. mikroprzedsiębiorcy, którym wszystkie zatrudnione osoby złożyły deklarację rezygnacji z przystąpienia do PPK,
 3. osoby fizyczne, które zatrudniają inną osobę fizyczną (np. osoby zatrudniające opiekunkę do dziecka lub dorywczą pomoc domową),
 4. pracodawcy, którzy prowadzą już Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).

Wdrożenie PPK w pozostałych przedsiębiorstwach i instytucjach zatrudniających pracowników jest obowiązkowe. Dlatego też warto wyposażyć pracowników organizacji odpowiedzialnych za wdrażanie PPK w odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające zapewnić organizacji zgodność działania z przepisami prawa oraz sprawnie przygotować się do wdrożenia PPK. Pomów tym mogą profesjonalne kursy, warsztaty i szkolenia PPK.

Szkolenia PPK

Szkolenia PPK kierowane są do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, księgowości oraz menedżerów zarządzających firmami, którzy chcą poznać tematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych, ale również sekretarzy i skarbników gmin czy też innych przedstawicieli administracji publicznej. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie PPK oraz:

 • będą potrafili w jasny sposób przekazać informacje o PPK zatrudnionym pracownikom,
 • będą znali obowiązki pracodawcy związane z III filarem systemu emerytalnego,
 • będą przygotowani na ewentualne kontrole przestrzegania przepisów przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • kompleksowo poznają problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych, co wpłynie pozytywnie na efektywność oraz umiejętność obsługi PPK w firmie.

Szkolenia PPK poza przekazaniem wiedzy teoretycznej, poruszają wiele kwestii w sposób praktyczny, bazując na przykładach czy ćwiczeniach, co pozwala rozwinąć praktyczne umiejętności uczestników. W trakcie szkolenia PPK omawiane są między innymi zagadnienia takie jak:

 • cele i przyczyny wprowadzenia PPK,
 • wybór instytucji finansowej oraz zawarcie umów,
 • uczestnictwo w PPK,
 • dokumentacja dotycząca PPK,
 • obowiązki pracodawcy w praktyce,
 • wpłaty oraz wypłaty z PPK,
 • środki zgromadzone w PPK – rozporządzanie, dysponowanie na wypadek sytuacji losowych, np. śmierci czy rozwodu.

Pracownicy odpowiedzialni za wdrożenie PPK w organizacji i zarządzanie programem PPK, którzy nie chcą spędzać czasu na czytaniu ustawy i przygotowaniu pracowników do obsługi PPK, mogą skorzystać z pomocy profesjonalistów z wyspecjalizowanych w tematyce PPK firm szkoleniowych. Szkolenia PPK w sposób praktyczny i w krótkim czasie przekazują wszystkie informacje, które są niezbędne, aby sprawnie oraz poprawnie prowadzić PPK. Szkolenia PPK kierowane są również do osób, które mają na celu rozwój zawodowy, szczególnie początkujących pracowników działów kadr i płac oraz księgowości.

Gdzie znaleźć dobre szkolenie PPK?

Listę kursów, szkoleń oraz praktycznych warsztatów z PPK znaleźć można na górze strony. Zawiera ona informacje o zbliżających się terminach szkoleń poświęconych tematyce PPK, miejsce realizacji szkoleń, a także program zajęć, informacje o prelegentach oraz o cenach uczestnictwa. Zgłoszenie udziału w szkoleniu, kursie lub warsztatach możliwe jest z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji online. Po jego wypełnieniu trafi on do organizatora, który potwierdzi przyjęcie zgłoszenia i przekaże wszelkie niezbędne informacje organizacyjne (dotyczące płatności, uczestnictwa, materiałów szkoleniowych…). W bazie dostępne są zarówno szkolenia stacjonarne realizowane głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Lublin, Bydgoszcz czy Katowice, jak też online, w przypadku których zajęcia odbywają się na żywo przez Internet.

Szkolenia PPK: Pracownicze Plany Kapitałowe
Szkolenia PPK

Zapisz się, aby raz w tygodniu otrzymywać alert, gdy w ofercie pojawi się nowe szkolenie PPK lub kurs PPK!