Kursy i szkolenia z ubezpieczeń społecznych i ZUS!

 • Zapoznaj się z listą szkoleń i kursów zusowskich organizowanych w całej Polsce
 • Sprawdź program, informacje o prelegentach i warunkach uczestnictwa
 • Zgłoś swój udział wypełniając formularz rejestracji online
szkolenia ubezpieczenia społeczne, szkolenia zus

Szkolenia i kursy ZUS: 14

 • już od 310 zł
310 zł
 • już od 1 490 zł
1 490 zł
 • już od 350 zł
350 zł
 • już od 320 zł
320 zł
 • już od 360 zł
360 zł
 • już od 540 zł
540 zł
 • już od 540 zł
540 zł
Artykuł

ZUS szkolenia i kursy: składki na ZUS i ubezpieczenia społeczne

Zmiany w prawie ubezpieczeń społecznych wymuszają na firmach i służbach kadrowo-płacowych ciągłe podnoszenie wiedzy, zapoznawanie się z przepisami i praktyką rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Pomocne w tym względzie mogą być szkolenia zusowskie. Szkolenia ZUS znajdziemy zarówno w wersji online, jak i w formie tradycyjnych szkoleń, kursów i warsztatów, a ich oferta jest bardzo szeroka. 

Gdzie szukać szkoleń, kursów i warsztatów ZUS i z ubezpieczeń społecznych?

Szkolenia dotyczące składek na ZUS, rozliczeń z ZUS oraz ubezpieczeń społecznych znajdziemy w większości dużych miast w Polsce. Prym w tym względzie wiodą Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Białystok, Chorzów, Rybnik, Kielce, Sopot, Elbląg, Konin, Tarnów, Koszlin, Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Opole oraz Bydgoszcz. Szkolenia ZUS znajdziemy jednak również w mniejszych ośrodkach miejskich oraz online. Szkolenia online z ZUS realizowane są zarówno w postaci szkoleń na żywo, jak i kursów online w formie e-learningu, do samodzielnego przechodzenia przez kolejne lekcje kursu. Wadą tego typu kursów jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu z autorem szkolenia i zadawania pytań. Niewątpliwymi zaletami są cena, zaczynająca się niekiedy już od kilkudziesięciu złotych, jak też możliwość realizacji programu kursu w dogodnym dla uczestnika czasie i tempie. Największą popularnością cieszą się jednak szkolenia ZUS przez Internet w formule na żywo - zajęcia prowadzone są za pośrednictwem platform do wideokonferencji, co stwarza możliwość zadawania pytań, uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, a nawet indywidualnych konsultacji z trenerem prowadzącym szkolenie czy warsztaty.

Program szkolenia ZUS

Każde szkolenie dotyczące ubezpieczeń społecznych oraz rozliczeń i składek na ZUS różni się pod względem czasu trwania i szczegółowego programu szkolenia. W trakcie większości szkoleń dotyczących składek na ZUS omawiane są jednak zagadnienia takie jak:

 • Najnowsze zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i orzecznictwie ZUS.
 • Składki za pracowników: definicja pracownika, umowy cywilnoprawne (umowa zlecenia, umowa o dzieło) z własnym pracownikiem, umowy cywilnoprawne z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim; definicja pracodawcy; umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności; przychody zwolnione od składek; odszkodowania za nierówne traktowanie i mobbing, a składki ZUS; rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy; wynagrodzenie po zmarłym pracowniku a ZUS.
 • Składki za zleceniobiorców: wynagrodzenie godzinowe a ZUS, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy i opłacanie składek za zleceniobiorcę, który jest pracownikiem; przychody zleceniobiorców zwolnione od składek; umowa z uczniem lub studentem.
 • Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom: osoby na urlopach wychowawczych, na zasiłku macierzyńskim, osoby na kontrakcie menedżerskim, osoby na stypendium.
 • Składki za członków zarządu i członków Rad Nadzorczych.
 • Uznanie umowy zlecenia za umowę o pracę: ryzyko i unikanie ryzykownych zapisów, korekta dokumentów po wyroku uznającym umowę zlecenie za pracę, uprawnienia ZUS w zakresie kwestionowania umów cywilnoprawnych.
 • Umowa o dzieło: ryzyko i unikanie ryzykownych zapisów, konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia, zasady występowania o zwrot składek.
 • Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 • Kontrola ZUS: prawa i obowiązki płatnika, zakres kontroli i uprawnienia ZUS, protokół kontrolny, zgłaszanie zastrzeżeń do wyników kontroli i odwoływanie od decyzji ZUS.
Inne szkolenia, kursy i warsztaty ZUS

W trakcie szkoleń, warsztatów i kursów poświęconych ZUS i rozliczeniom z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych omawiane są również zagadnienia takie jak:

 • jak korzystać z Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS,
 • wykorzystanie e-PUAP do załatwiania spraw w ZUS,
 • zasady dostępu i zakres danych dostępnych na PUE ZUS w zakresie nieobecności pracowników ( e-ZLA , kwarantanna itp.),
 • zasady rezerwacji wizyty w ZUS, udzielanie pełnomocnictw, potwierdzenia, e-wizyty ZUS...
 • wykorzystanie programu Płatnik w rozliczeniach z ZUS.
Jak korzystać z bazy szkoleń i kursów ZUS?

Baza szkoleń ZUSowskich powstała, aby ułatwić odnalezienie ciekawych szkoleń z ubezpieczeń społecznych i ZUS realizowanych w całym kraju. Zebranie ofert kursów, warsztatów i szkoleń od wielu firm szkoleniowych w jednym portalu umożliwia szybkie porównanie ofert szkoleniowych, zapoznanie się z programem szkoleń oraz ich cenami oraz wybór szkolenia najlepiej dopasowanego do naszych potrzeb. Rejestracji na wybrane szkolenie, warsztaty lub kurs ZUS można dokonać z użyciem bezpłatnego formularza rejestracji na szkolenie. Po jego wypełnieniu trafia on bezpośrednio do organizatora szkolenia, który kontaktuje się z uczestnikiem celem przekazania wszelkich niezbędnych informacji organizacyjnych.

ZUS szkolenia i kursy: składki na ZUS i ubezpieczenia społeczne
Szkolenia ZUS

Zostaw swój e-mail, aby otrzymać powiadomienie, gdy pojawi się nowe szkolenie dotyczące ZUS i ubezpieczeń społecznych!