Znajdź szkolenie przywództwo i inne szkolenia dla liderów!

 • Znajdź szkolenie przywództwo oraz szkolenia dla liderów online i stacjonarne
 • Poznaj program zajęć, ceny i zapisz się na szkolenie przez Internet!
Rozwiń Rozwijaj kompetencje lidera poprzez szkolenia dla liderów: szkolenie przywództwo, szkolenie przywództwo sytuacyjne, szkolenie leadership oraz warsztaty jak zostać liderem. W jednym miejscu staraliśmy się zebrać najlepsze oferty szkoleń dla osób zainteresowanych rozwojem umiejętności przywódczych i kompetencji lidera, tak aby znalezienie szkolenia dla liderów oraz zapoznanie się z programem i rejestracja były tak proste i szybkie jak to tylko możliwe. Wszystkie szkolenia dla liedrów w naszej bazie zawierają informacje o terminie realizacji, dostępności wolnych miejsc, programie zajęć i cenach. Zwiń

szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów

Szkolenia przywództwo: 1

 • już od 1 600 zł
1 600 zł
Artykuł

Przywództwo: szkolenia leadeship, szkolenia dla liderów z rozwoju kompetencji lidera.

Szef firmy, prezes zarządu, członkowie kadry zarządzającej – to właśnie osoby, które pełnią funkcje, z którymi utożsamiane jest przywództwo. Ale przecież samo uzyskanie określonego tytułu i stanowiska w hierarchii organizacji nie przekłada się na szacunek wśród podwładnych czy efektywne zarządzanie wykonywanymi przez nich zadaniami. Kim zatem jest prawdziwy lider i jakimi cechami powinien się wyróżniać? Jak rozwijać umiejetności przywódcze? Jak być liderem? Sprawdzamy czy przywództwa można nauczyć się poprzez szkolenia przywództwo (szkolenia leadership) oraz szkolenia dla liderów?

Spis treści:

 1. Przywództwo
 2. Jakie są najważniejsze zadania lidera?
 3. Przywództwo dawniej i dziś
 4. Menedżer: lider czy przywódca?
 5. Leadership: szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów
 6. Jakie korzyści zapewnia szkolenie dla liderów z przywództwa?
 7. Szkolenia dla liderów, szkolenie dla liderów
Przywództwo

Co to jest przywództwo? Przywództwo można zdefiniować jako umiejętność wywierania wpływu na innych w celu osiągania określonych celów. Nie chodzi o proste przekazanie polecenia do wykonania i organizację pracy (są to zadania z obszaru zarządzania mające głównie charakter organizacyjny), ale o wytworzenie takiej atmosfery, która zmotywuje podwładnych do podjęcia działania zgodnego z kierunkiem wytyczonym przez lidera. Często przywództwo jest utożsamiane z funkcjami zarządczymi, jednakże pełenienie funkcji zarządczej czy kierowniczej jest przywództwem jedynie od strony formalnej, a w aspekcie realnym wymaga odpowiedniej umiejętności wypływania na otoczenie, pracowników i współpracowników. Efektywne przywództwo (nazywane z angielskiego również leadership) wiąże się bezpośrednio z umiejętnością motywowania, komunikowania się i osiągania celów i jest jednym z czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie organizacji.

O osobach sparujących przywództwo mówi się często, że są liderami. Słowo lider w języku polskim jest często utożsamiane również ze słowami szef, kierownik czy menedżer, zwłaszcza gdy mowa o przywództwie biznesowym.

Jakie są najważniejsze zadania lidera?

Jak pokazuje powyższa analiza, przywódca jest kimś więcej niż osobą kierującą pracą zespołu i wyznaczającą konkretne zadania do wykonania. Kluczowe zadania, jakie stoją przed liderem, to:

 • wyznaczanie nadrzędnego celu działania – a więc określenie przyczyny, dla której podejmowane są wszystkie zadania w firmie i wskazanie punktu docelowego, do jakiego organizacja (jako zespół) ma dotrzeć,
 • dostarczanie inspiracji zespołowi – a zatem podejmowanie działań, które podniosą poziom zaangażowania, identyfikacji z organizacją oraz szeroko pojętej motywacji do pracy,
 • budowanie zespołów – nie tylko od strony organizacyjnej, ale przede wszystkim psychologicznej. Dobry lider stara się wzmacniać relacje łączące pracowników tak, aby współpraca między nimi zacieśniała się z uwagi na dobre poznanie swoich mocnych i słabych stron oraz wysoki poziom wzajemnego zaufania;
 • ukierunkowanie pracy członków zespołu – poprzez jasną i przejrzystą komunikację oraz dawanie dobrego przykładu swoją pracą,
 • dbałość o dobrą atmosferę w zespole – poprzez zaspokajanie potrzeb grupy, umiejętne delegowanie zadań oraz tłumienie ewentualnych konfliktów.

Nowoczesne podejście do zagadnienia przywództwa, określanego często z angielska „leadership” różni się więc drastycznie od filozofii, która obowiązywała w wielu miejscach nawet kilkanaście lat temu. Dobry szef to nie ten, którego pracownicy boją się, a ten, który jest dla nich przykładem do naśladowania. Zmiana modelu przywództwa jest jednym z najczęstszych tematów omawianych w trakcie szkoleń menedżerskich czy konferencji z zarządzania. W ich trakcie kierownicy i szefowie poszukują odpowiedzi na pytania jak zostać liderem, jak być dobrym liderem itp.

Przywództwo dawniej i dziś

Style, w jakich funkcjonowało przywództwo na przestrzeni lat, dynamicznie się zmieniały. Dziś coraz częściej odchodzi się od sztywnej hierarchii i autorytarnego stylu zarządzania, w którym głównymi motywacjami pracowników do wykonywania powierzonych zadań są otrzymanie nagrody lub uniknięcie kary. Pierwsze zmiany w klasycznym paradygmacie przywództwa zaczęły zaznaczać się silnie już w latach 70. XX wieku. W modelu nazywanym transakcyjnym brało się już pod uwagę „czynnik ludzki”, a więc emocje i odczucia członków zespołu oraz tworzenie odpowiedniego środowiska zarządzania. Prawdziwa rewolucja rozpoczęła się jednak w drugiej połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia. To wtedy pojawiły się dwa nowoczesne paradygmaty zarządzania i przywództwa, a więc na przykład:

 • styl wizjonerski – zgodnie z tym paradygmatem lider jest źródłem inspiracji dla grupy, a źródłami zaangażowania są jego charyzma oraz wspólna, jasno wytyczona wizja działania organizacji. Przywódcą, który wpisywał się w ten paradygmat był np. twórca potęgi Apple, czyli Steve Jobs;
 • styl organiczny – liderem jest osoba, która ma legitymację zespołu, którym dowodzi, a źródłem motywacji pracowników jest identyfikacja z wartościami i celami organizacji oraz chęć realizacji powierzonych zadań.

Warto też w tym kontekście o tzw. organizacjach turkusowych, których coraz więcej zaczyna się pojawiać również w Polsce. W nich nie obowiązuje „drabinowa” hierarchia, a decyzje są podejmowane zespołowo – przy założeniu, że kluczowy głos w danej sprawie ma osoba o najszerszym zakresie kompetencji w danym obszarze (np. finansów, technologii czy marketingu). Płaska struktura organizacyjna, w której funkcje przywódcze są rozproszone, może być przyszłością nowoczesnego biznesu.

Mimo to, w każdej organizacji powinna być choć jedna osoba, której charyzma i zaangażowanie oraz umiejętności interpersonalne pozwalają efektywnie wpłynąć na motywację zespołu. Osoby pełniące funkcje menadżerskie powinny więc nieustannie wzmacniać umiejętności przywódcze, na przykład przesz szkolenia dla liderów z przywództwa, motywowania, budowania zespołów, inspirowania czy angażowania.

Menedżer: lider czy przywódca?

Zarządzanie zespołem wymaga od kadry menadżerskiej charyzmy i umiejętnego prowadzenia zespołu. Dlatego osoba, która zarządza innymi powinna:

 • cieszyć się autorytetem w zespole,
 • mieć wysokie kompetencje komunikacyjne – także w obszarze mediacji i rozwiązywania sporów,
 • sprawnie delegować zadania i zarządzać sobą oraz innymi w czasie,
 • umiejętnie nadzorować pracę, przekazując nie tylko negatywny, ale również pozytywny feedback.

Dlatego w nowoczesnych koncepcjach zarządzania mówi się o liderze. Współczeny lider:

 • jest wizjonerem, który nie tylko wytycza kierunki działania, ale inspiruje zespół do podążania za nim oraz samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
 • angażuje się bezpośrednio w wykonywania zadań, a nie ogranicza swojej roli do nadzorowania,
 • jest autorytetem z uwagi na swoje kompetencje oraz relacje z członkami zespołu, a nie pozycję czy stanowisko,
 • buduje partnerskie relacje z podwładnymi, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu,
 • jest osobą, która dobrze „dogaduje się” z zespołem – wzbudza zaufanie i prowadzi politykę otwartych drzwi.

Spełnienie wszystkich tych wymogów nie jest łatwym zadaniem. Jednak świadome podejście do zarządzania ludźmi i inwestowanie w rozwój kompetencji liderskich przynoszą, krok po kroku, pożądane efekty i pozwalają zbudować zaangażowany i silnie związany z organizacją zespół. W osiągnięciu takiego stanu pomóc mogą szkolenia dla liderów, których tematem jest przywództwo, model przywództwa czy zarządzanie zespołami.

Leadership: szkolenia przywództwo, szkolenia dla liderów

Szkolenia poświęcone tematyce przywództwa (leadership) mogą być dobrą drogą zbudowania świadomości co do ról przywódczych, zachowań, które są porządzane na stanowiskach związanych z kierowaniem i przewodzeniem ludźmi. Niewątpliwie cechy przywódcze można również rozwijać przez tzw. trening przywództwa, poznanie rozmaitych technik motywowania ludzi, wywierania wpływu czy angażowania w dążeniu do osiągnięcia celu.

Szkolenia przywództwo znajdziemy we wszystkich dużych miastach w Polsce. Najwięcej ofert dostępnych jest w miastach takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk, Poznań, Katowice czy Lublin. Szkolenia dla liderów dotyczące przywództwa realizowane są również przez Internet w formule szkoleń online na żywo. Zajęcia odbywają się wóczas na platformie do wideokonferencji. Dostępne są również podstawowe kursy przywództwa w postaci kursów multimedialnych i e-learning. Wciąż jednak najpopularniejszą formą szkolenia przywództwo jest typowy warsztat praktyczny realizowany stacjonarnie w formule otwartej, która pozwala na bezpośrednią interakcję nie tylko z trenerem realizującym program szkolenia, ale też z innymi uczestnikami. Pozwala to na wzajemne uczenie się, ale też nawiązywanie cennych kontaktów zawodowych.

Jakie korzyści zapewnia szkolenie dla liderów z przywództwa?

Udział w szkoleniach z przywództwa (Leadership Training) pozwala uczestnikowi między innymi:

 • poznać rolę i oczekiwania względem współczesnego przywództwa,
 • prześledzić fazy rozwoju przywództwa i zdiagnozować swoje położenie na mapie przywództwa,
 • zapoznać się z kluczowymi prawami przywództwa,
 • zapoznać się z technikami motywacyjnymi, które pozwalają oddziaływać na otoczenie,
 • zapoznać się z teoriami motywowania i zadządzania ludżmi (Maslow, Herzberg, McGregor, Blanchard...),
 • zrozumieć najważniejsze zasady budowania zaangażowania pracowników,
 • nauczyć się zarządzać zmianą, emocjami własnymi i współpracującego zespołu,
 • poznać zasady udzielania konstruktywnej i motywującej informacji zwrotnej,
 • radzić sobie ze stresem związanym z przewodzeniem zespołowi i budować odporność psychiczną,
 • budować autorytet wśród współpracowników,
 • efektywnie delegować zadania, wyznaczać cele i monitorować ich wykonanie,
 • poznać coachingowe techniki zarządzania.

Każde szkolenie z przywództwa koncentruje się na innych zagadnieniach, dlatego tak ważne jest porównywanie szkoleń i kursów od różnych organizatorów pod względem programu szkolenia, grupy docelowej czy też cen szkolenia. Pozwala to wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb i zapewnić efektywność inwestycji w szkolenia z przywództwa. 

Szkolenia dla liderów, szkolenie dla liderów

Przewodzenie ludziom i pełnienie roli lidera nastręcza coraz więcej trudności w mocno złożonym i szybko zmieniającym się świecie. Dlatego nawet urodzeni liderzy potrzebują wsparcia w szybszym rozwoju, rozwijaniu umiejętności zywódczych i postawy liderskiej. Praktyczne warsztaty, trening liderski i dedykowane szkolenia dla liderów mogą znacząco przyśpieszyć rozwój naturalnych predyspozycji przywódczych i pomóc w osiągnięciu dojrzałości zawodowej lidera. Koncentrują się one na takich zagadnieniach jak:

Szkolenia liderów znajdziemy zarówno w wersji dla osób rozpoczynających pracę w roli lidera, jak i liderów, którzy oczekują poszerzenia warsztatu, zyskania nowej perspektywy i świeżego spojrzenia na codziennie pełnione obowiązki.

Przywództwo: szkolenia leadeship, szkolenia dla liderów z rozwoju kompetencji lidera.
Przywództwo i zarządzanie

Ostatnie artykuły, poradniki oraz newsy

8 cech wyróżniających najlepszych przywódców
25 marca 2021
8 cech wyróżniających najlepszych przywódców

Przywództwo polega na ustalaniu kierunku, wypracowywaniu wizji i przewodzeniu ludziom w dążeniu do jej realizacji. Sprawdź jakie cechy wyróżniają najlepszych liderów.

Czytaj więcej
UX i UI: kompendium wiedzy o UX i UI
17 marca 2023
UX i UI: kompendium wiedzy o UX i UI

Pojęcia UX i UI stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Również znacząco urosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych UX i UI Designerów. Dowiedz się co to jest UX, czym jest UI, czym się różnią w jaki sposób zostać UX bądź UI Designerem.

Czytaj więcej
Jakie kursy informatyczne warto zrobić?
1 marca 2023
Jakie kursy informatyczne warto zrobić?

Sprawdź jakie kursy informatyczne warto zrobić rozważając przebranżowienie i podjęcie pracy w branży IT. Dowiedz się dlaczego warto rozważyć pracę w technologiach informatycznych.

Czytaj więcej
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?
9 stycznia 2023
Win-win: czym są negocjacje win-win, jakie są ich etapy i zalety?

Dowiedz się czym są negocjacje win-win oraz jakie są zalety tego typu negocjacji? Poznaj etapy negocjacji win win oraz sposoby rozwijania wiedzy pracowników z prowadzenia negocjacji handlowych.

Czytaj więcej
Przywództwo szkolenie, szkolenie dla liderów, leadership szkolenie

Zostaw e-mail i otrzymuj powiadomienia, gdy w bazie pojawi się nowe szkolenie przywództwo lub inne szkolenia dla liderów!