Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/czas-pracy-i-urlopy-wypoczynkowe-w-praktyce-28245-id1235

Informacje o szkoleniu

 • Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w praktyce


  ID szkolenia: 28245
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum Katowic
  Stawowa
  Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień szkoleniowy
 • Organizator szkolenia:

  Total Expert
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia:

1. Czas pracy w umowie o pracę a czas pracy w informacji o warunkach pracy udzielanej pracownikowi:
• praktyczne aspekty formułowania postanowień umowy (określenie wymiaru czasu pracy),
• wymiar czasu pracy obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku,
• pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych oraz niepełnosprawnych),
• zasady określania normy dobowej i tygodniowej w stosunku do poszczególnych pracowników,
• dobór systemu czasu pracy dla poszczególnych pracowników.
2. Przepisy limitujące swobodę układania harmonogramów pracy:
• tydzień a okres odpoczynku tygodniowego, czy i jak udzielić odpoczynku za tzw. fragment ostatniego tygodnia okresu rozliczeniowego,
• zasada jednej z czterech - wolnej niedzieli,
• zakaz przekraczania wymiaru czasu pracy,
• zakaz przekraczania rocznego i tygodniowego limitu nadgodzin,
• najczęstsze niezamierzone oraz wymuszone błędy w planowaniu,
• kiedy można zostać ukaranym grzywną za niewłaściwe planowanie pracy.
3. Prawo do wypoczynku:
• prawo pracownika do dni wolnych i prawne warunki jego naruszenia oraz praktyczne skutki takiego naruszenia,
• uprawnienia pracownika - dzień wolny, czas wolny, czy i jak wysoka zapłata - co i w którym momencie okresu rozliczeniowego czasu pracy,
• termin zapłaty poszczególnych składników płacowych pochodnych od pracy ponad normy,
• ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym,
• rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym, na wniosek i bez wniosku pracownika,
• ewidencjonowanie czasu udzielanego jako czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych,
• na jak długi okres naprzód tworzyć harmonogram oraz dopuszczalność jego późniejszej korekty,
• jak uniknąć odpowiedzialności za tzw. ruchomy czas pracy.
4. Skutki finansowe dla pracodawcy rozliczającego pracę poza rozkładem (tzw. harmonogramem):
• w formie pieniężnej zamiast czasem wolnym,
• czasem wolnym zamiast zapłatą,
• dniem wolnym zamiast zapłatą,
• zapłatą zamiast dniem wolnym,
• zasada optymalizacji korzyści i prawno - karne ograniczenia tych możliwości.
5. Dyżury:
• pojęcie dyżuru i dopuszczalność jego wyeliminowania,
• kolizja z okresami odpoczynku,
• rozliczanie pracy na dyżurze - kiedy płacić za dyżur, a kiedy udzielać czasu wolnego.
6. Czas pracy w podróży służbowej a praca w ruchu:
• formułowanie postanowień o miejscu pracy (ruchome, punktowe i obszarowe miejsce pracy),
• rozliczanie takiego czasu i takiej pracy.
7. Czas szkolenia i doskonalenia zawodowego a czas pracy.
8. Dyskusja, pytania, przykłady, konsultacje.

Informacje o prelegentach:

Przemysław Pogłódek - były inspektor pracy i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, aktualnie trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, doradca z zakresu prawa pracy na łamach wielu czasopism, wieloletni wykładowca.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 250 PLN

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz karty zgłoszeniowej wysłanej na adres e-mail biuro@totalexpert.pl lub na fax 32/ 267 50 49. Kartę można pobrać na stronie www.totalexpert.pl

Wydarzenie: Czas pracy i urlopy wypoczynkowe w praktyce