Czas pracy po zmianach w kodeksie pracy

O szkoleniu

Cel szkolenia

• Zapoznanie uczestników ze zmianami w Kodeksie Pracy z zakresu Czasu Pracy,
• Przedstawienie porównania dotychczasowych rozwiązań prawnych z planowanymi zmianami,
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników,
• Zaprezentowanie jakie konsekwencje może ponieść organizacja lub firma w przypadku błędów popełnianych w niewłaściwym rozliczaniu czasu pracy w wymiarze finansowym i prawnym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

• Wiedza z zakresu możliwych do odniesienia korzyści przy wprowadzeniu nowych instrumentów prawnych z zakresu czasu pracy,
• Efektywne przygotowanie się do planowanych zmian w czasie pracy,
• Możliwość porównania dotychczas stosowanych rozwiązań prawnych z nowymi uregulowaniami,
• Optymalizacja rozwiązań prawnych stosowanych w organizacjach z dziedziny czasu pracy w wymiarze praktycznym,
• Możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia praktyczne,
Kto powinien wziąć udział?
• Kierownicy i pracownicy działów kadr i płac,
• Osoby planujące i realizujące harmonogramy pracy

Program szkolenia

1. Czas pracy
• pojęcia czasu pracy,
• akty prawne regulujące czas pracy – powszechnie obowiązujące
• akty prawne wewnątrz zakładowe wpływające na czas pracy,
• wzajemne relacje pomiędzy pracownikiem, a kierownikiem/pracodawcą
• pracownicy zarządzający zakładem.

2. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy
• normy czasu pracy (dobowa, średniotygodniowa, łączna z nadgodzinami)
• definicji doby i tygodnia
• pora nocna
• odpoczynki (dobowy i tygodniowy)
• przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
• przerwy w pracy nie zaliczane do czasu pracy
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby prawniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

3. Harmonogramy
• obowiązek tworzenia harmonogramów
• jak wprowadzać zmiany w obowiązujących harmonogramach pracy,
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby pracowniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

4. Okres rozliczeniowy
• ustalanie okresów rozliczeniowych w organizacjach,
• omówienie proponowanych zmian w czasie pracy z zakresu pojęcia doby pracowniczej
• porównanie aktualnie stosowanych definicji do proponowanych zmian w czasie pracy

5. Związki zawodowe, przedstawiciele pracowników,
• związki zawodowe,
• przedstawiciele pracowników
• sposoby powoływania i wyłaniania poszczególnych przedstawicielstw pracowniczych,
• wpływ przedstawicieli związków zawodowych i pracowników na ustalenia z zakresu czasu pracy w zakresie aktualnym i planowanym,

6. Ewidencja czasu pracy
• obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• wymagane dane w ewidencjach czasu pracy,
• wyjątki od obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy,
• wpływ planowanych zmian w czasie pracy na obowiązki wynikające z ewidencjonowania czasu pracy

7. Systemy czasu pracy
• praca zmianowa,
• stosowane systemy czasu pracy
• system podstawowy,
• system równoważnego czasu pracy,
• zadaniowy system czasu pracy,
• system czasu pracy „weekendowej”,
• system skróconego tygodnia czasu pracy,
• system pracy w ruchu ciągłym,
• system indywidualnego czasu pracy,
• system przerywanego czasu pracy,
• „ruchomy czas pracy”
• wpływ planowanych zmian w prawie pracy na systemy czasu pracy

9. Nadgodziny
• praca w godzinach nadliczbowych,
• limity godzin nadliczbowych,
• dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
• oddawanie czasu wolnego w zamian za czas pracy w godzinach nadliczbowych,
• rozliczanie wynagrodzeń z tytułu nadgodzin,
• aktualnie stosowane stawki dodatków do pracy za pracę w godzinach nadliczbowych oraz proponowane zmiany
• wpływ planowanych zmian w prawie pracy na rozliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,

10. Wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy
• wykroczenia,
• przestępstwa,
• zakres czasowy regulacji należności pracowniczych,
• odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność organizacji za nieprawidłowości.

Czas trwania

9:00 - 17:00
1 dzień, 8 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Inspektor Pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu zajmujący się tematyką związaną z czasem pracy i odpoczynku kierowców. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne. Absolwent studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania kadrami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
800
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!