Dyrektywa plastikowa w przepisach polskich, czyli nowe wymagania wynikające z single used plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą

O szkoleniu

Nowe obowiązujące przepisy dyrektywy plastikowej już w polskich przepisach!

27 kwietnia 2023 roku prezydent podpisał ustawę, która implementuje do polskiego prawa tzw. dyrektywę plastikową. Oznacza to, że już wkrótce zaczną obowiązywać nowe wymagania wynikające z single-use plastics (SUP) dla opakowań i produktów objętych ustawą, w zakresie:

 • zakazów wprowadzania,
 • oznakowania,
 • nowych opłat,
 • ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO,
 • obowiązkowej terminowej rejestracji.

Zapraszamy na szkolenie, które przybliża zagadnienia dotyczące ograniczeń i nowych wymagań dla opakowań i produktów z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia.

Dyrektywa SUP (Single Used Plastics) zostaje przeniesiona na rynek krajowy, co pociągnie za sobą wiele nowych obowiązków zarówno dla producentów, jak i podmiotów wprowadzających takie wyroby do obrotu. Wymagany wpis, ewidencja i sprawozdawczość będą realizowane przez bazę BDO, a produkty takie zostaną objęte również obowiązkami opłatkowymi pobieranymi od klientów lub ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Nowe przepisy dyrektywy „plastikowej” obejmują produkty jednorazowego użytku, między innymi: kubeczki na napoje, sztućce, talerze, opakowania na żywność, butelki na napoje do 3 litrów, artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe i inne.

Cele szkolenia:

 • Omówienie przepisów wprowadzających dyrektywę Single-Use Plastics (SUP) do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.
 • Przedstawienie zmian w bazie BDO w zakresie nowych obowiązków, system opłat, ewidencja i obowiązki rejestrowe.
 • Omówienie obowiązków przedsiębiorców związanych z wprowadzaniem do obrotu produktów w opakowaniach oraz opakowań.
 • Omówienie propozycji projektu rozszerzonej odpowiedzialności producenta wprowadzonych prawem Unii Europejskiej oraz propozycje dostosowania polskiego prawa do tych zasad.
 • Zaprezentowanie planowanych zmiany prawa UE w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Analiza projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r. (projekt PPWR).
 • Przybliżenie zasad ekoprojetowania oraz możliwości zagospodarowania odpadów opakowaniowych.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Na szkoleniu dokonamy praktycznego przedstawienia wymagań, obowiązków i realizacji wymagań przepisów krajowych wprowadzających przepisy dyrektywy SUP.
 • Omówienie przepisów pozwoli przedsiębiorcom spełniać wymagania aktualnego stanu prawnego oraz przyjąć optymalny sposób realizacji zmian ustawowych pomiotom prowadzącym działalność polegającą na produkcji, wprowadzaniu czy użytkowaniu określonych produktów oraz uniknąć otrzymania administracyjnych kar pieniężnych czy obowiązku naliczania opłat produktowych.
 • Możliwość konsultowania indywidualnych zagadnień podczas szkolenia.
Kto powinien wziąć udział?
 • przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach (producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy produktów w opakowaniach, dystrybutorzy zapakowanych produktów i producenci opakowań),
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy (jednostki handlu detalicznego i hurtowego, restauracje, sprzedawcy żywności na wynos, sklepy) opakowań jednorazowego użytku takich jak: talerze, sztućce, kubki, opakowania na żywność, mieszadła do napojów, słomki, kubki na napoje itp.,
 • producenci, sprzedawcy i dystrybutorzy produktów zawierających tworzywa sztuczne takie jak: artykuły higieniczne, wyroby tytoniowe z filtrami z tworzyw sztucznych,
 • Organizacje Odzysku Opakowań,
 • Branżowe Organizacje Odzysku,
 • administracja publiczna, w szczególności pracownicy Urzędów Marszałkowskich.

Program szkolenia

Gospodarka opakowaniami wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Omówienie obowiązków

 • podmioty objęte ustawą
 • definicje ustawowe – wprowadzający do obrotu, wprowadzenie do obrotu
 • opakowania – rodzaje i funkcje
 • opakowania – oznakowania, projektowanie i zawartość substancji
 • obowiązki wynikające z ustawy
 • sposoby realizacji obowiązków ustawowych
 • opłata produktowa
 • sprawozdawczość i ewidencja
 • kary administracyjne

Opłata recyklingowa – kto powinien uiszczać

 • obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej
 • podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztucznego i wymagania w tym zakresie
 • sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r., wpis do bazy BDO
 • kary w zakresie nieprzestrzegania przepisów

Omówienie przepisów ustawy zmieniającej ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw wprowadzających przepisy dyrektywy Single-Use Plastics (SUP)

 • wprowadzenie – opis zmian, źródło pochodzenia przepisów
 • omówienie definicji w szczególności tworzywa sztucznego i polimerów naturalnych
 • omówienie obowiązków wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach – zakazy wprowadzania, obowiązki oznakowania, naliczanie opłat, kampanie edukacyjne
 • omówienie obowiązków dla prowadzących jednostki handlu detalicznego, handlu hurtowego i sprzedawców za pośrednictwem automatów vendingowych – pobieranie opłat, obowiązek oferowania produktów alternatywnych
 • omówienie obowiązków dla wprowadzających produkty w opakowaniach będących butelkami jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów - oferowanie produktów alternatywnych, udział tworzywa z recyklingu, przymocowanie zakrętek, obowiązki osiągnięcia poziomów zbierania
 • realizacja poszczególnych obowiązków – ewidencje, sprawozdania, opłaty, rejestracja w BDO
 • wysokość opłat dla poszczególnych rodzajów produktów
 • jak praktycznie przygotować się do nadchodzących zmian

Planowane zmiany prawa UE w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Analiza projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 30 listopada 2022 r. (PPWR)

 • omówienie wyznaczonych celów, zakazów i wymagań

System kaucyjny – uzupełnienie ROP oraz GOZ

 • czym jest system kaucyjny i jakie opakowania są w systemie
 • uczestnicy i ich obowiązki w systemie kaucyjnym
 • obowiązki na prowadzenie systemu kaucyjnego
 • oznakowanie opakowań
 • poziomy selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów objętych systemem kaucyjnym
 • sankcje karne

Ekoprojektowanie, zasady zgodne z nowymi wymaganiami SUP i GOZ

 • czym jest ekoprojektowanie
 • co powinno uwzględniać i czego dotyczyć (katalog dobrych praktyk)
 • spełnianie wymagań ocena opakowań i produktów nadających się do zagospodarowania (recykling, odzysk)
 • przykłady

Wprowadzenie do zasad ROP

 • omówienie stanu prac nad projektem ustawy wprowadzającej ROP
 • omówienie założeń przedstawionego projektu

Pytania i odpowiedzi, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości uczestników.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autor opracowań i ekspertyz.

Doktor nauk chemicznych, absolwent ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendysta University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

W trakcie szkolenia uczestnicy będą korzystać z własnego konta na platformie PUESC. Będzie konieczne zalogowanie się na konto przy wykorzystaniu aktualnego hasła (prosimy, by uczestnicy znali hasło i login umożliwiające zalogowanie się do obu platform). Osoby, które nie posiadają konta na obu platformach, prosimy o ich założenie przed szkoleniem - czas oczekiwania na aktywowanie konta wynosi obecnie do 24 h.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!