Incoterms® 2020 - jak ustrzec się pułapek i niebezpieczeństw wprowadzając nowe terminy do umowy

O szkoleniu

Najnowsza wersja terminów handlowych o nazwie Incoterms® 2020 jest dziewiątą wersją zwyczajów określających tak ważny element umowy jak baza dostawy. Weszła ona w życie od 1.01.2020 r. i firmy od tego momentu wprowadzają nowe zwyczaje do umów handlowych. Zmiany w nowej wersji są bardzo zaskakujące i proste zastąpienie jedynie daty edycji wiąże się z poważnymi ryzykami. Ryzyka te są o tyle istotne, że najważniejsze zmiany nie dotyczyły nowych terminów, chociaż takie też pojawiły się, a dotyczyły one ważnych treści w terminach, którymi posługiwano się już w wersji poprzedniej.

Należy pamiętać, że baza dostawy, którą określa się według Incoterms® 2020, jest elementem kosztotwórczym, czyli w znaczącym stopniu wpływa na wynik finansowy transakcji. Rozstrzyga nie tylko o tak ważnych kwestiach jak koszt transportu, ale także o kosztach odpraw celnych, dokumentów, załadunków, przeładunków i rozładunków, ubezpieczeniu i innych. Kolejną ważną kwestią jest rozstrzyganie kwestii ryzyka związanego z towarem podczas jego przemieszczania, w szczególności ryzyka utraty, ubytków czy uszkodzeń. Może okazać się, że to sprzedający załatwia transport i płaci przewoźne czy fracht, a za wszystko co zdarzy się z towarem podczas przewozu będzie odpowiadał kupujący. Te argumenty przemawiają za tym, żeby bazę dostawy wprowadzać do umów świadomie i negocjować ją zgodnie ze swoim interesem. Należy także umiejętnie zastępować dotychczas używane bazy, bazami nowymi, według nowej wersji Incoterms® 2020. Po istotnych zmianach w treści terminów może okazać się, że do umowy trzeba zastosować inną bazę niż do tej pory, albo wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia umowne.

Incoterms® 2020 jest bardzo rzetelnym i potrzebnym zbiorem interpretacji bazy dostawy, opracowanym przez ICC w Paryżu. Brak dobrej znajomości tych postanowień lub nieumiejętne jego zastosowanie może dopiero generować pułapki i niebezpieczeństwa. Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy

 • poznają zmiany w najnowszej wersji Incoterms® 2020 i zasady zmian bazy dostawy w umowach handlowych,
 • uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy,
 • zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms,
 • zdobędą wiedzę odnośnie zasad prowadzenia działalności handlowej z wykorzystaniem reguł Incoterms,
 • zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms,
 • nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms,
 • zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy,
 • nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach,
 • zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego,
 • zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do:

 • kadry menedżerskiej,
 • pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, transportu i spedycji
 • oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.

Program szkolenia

1. PUŁAPKI WYNIKAJĄCE Z POWOŁYWANIA SIĘ NA BAZĘ DOSTAWY W UMOWIE.

 • Konsekwencje braku powołania na wykładnię bazy dostawy.
 • Problemy związane z brakiem roku edycji w wykładni.
 • Błędne powołanie na „Incoterm” i interpretacja braku „s” np. przy akredytywie.
 • Pułapki wynikające z przyjęcia do interpretacji Combiterms czy RAFTD.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków transportowych.
 • Niebezpieczeństwa nieplanowanego przejęcia obowiązków celnych w zależności od wykładni.

2. PUŁAPKI NA ETAPIE NEGOCJOWANIA TERMINÓW INCOTERMS W UMOWIE.

 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
 • Terminy, których powinien unikać sprzedający, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy nie chce mieć gestii transportowej.
 • Terminy, których powinien unikać kupujący, gdy chce mieć gestię transportową lub musi ją mieć.
 • Problemy związane z interpretacją miejsca dostawy oraz miejsca przejścia prawa własności.
 • Moment i miejsce dostawy z punktu widzenia księgowego i podatkowego.
 • Problemy związane z terminem zapłaty liczonym od momentu dostawy.
 • Baza dostawy a nowe uregulowania o terminach zapłaty od 1.01.2020 r.

3. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEJŚCIEM Z INCOTERMS® 2010 NA INCOTERMS® 2020 W UMOWIE.

 • Problemy wynikające z prostej zmiany roku edycji wersji Incoterms.
 • Niebezpieczeństwa związane z brakiem dostosowań obowiązków stron w tak samo brzmiących terminach.
 • Problemy związane ze zmiana umów ramowych.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany ogólnych warunków umów (OWZ / OWS / OWU).
 • Dostosowania umów ze spedytorami i przewoźnikami.
 • Konieczność dostosowania umów z ubezpieczycielami.

4. PUŁAPKI I NIEBEZPIECZEŃSTWA TKWIĄCE W POSTANOWIENIACH NOWYCH INCOTERMS® 2020 Z PUNKTU WIDZENIA SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.

 • Analiza terminów grupy E (EXW, warianty z załadunkiem i odprawą w eksporcie w wyniku postanowień umownych).
 • Analiza terminów grupy F (FCA – 2 warianty, plus nowa wersja z B/L, FAS, FOB – w tym warianty ze sztauerką).
 • Analiza terminów grupy C (CPT, CIP, CFR, CIF, warianty z ubezpieczeniem „C” i „A”).
 • Analiza terminów grupy D (DPU, DAP, DDP, warianty z wyładunkiem i bez).
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów uniwersalnych w różnych sytuacjach, w tym uniwersalnych, wykorzystywanych w transporcie morskim.
 • Dodatkowa analiza wykorzystania terminów typowo morskich.

5. NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z DUALIZMEM W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA W NOWYCH INCOTERMS® 2020.

 • Problem zmiany umów ubezpieczenia generalnego.
 • Niebezpieczeństwa wynikające z posługiwania się dotychczasowymi polisami generalnymi.
 • Dualizm w zakresie polis jednorazowych.
 • Pułapki wynikające z ubezpieczeń OCP / OCS w kontekście ryzyk transportowych.
 • Pułapki w zakresie ubezpieczeń cargo według klauzul instytutowych A, B, C.
 • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym.

6. OGRANICZANIE RYZYK WYNIKAJĄCYCH Z UREGULOWAŃ DOTYCZĄCYCH DOKUMENTÓW W NOWYCH INCOTERMS® 2020.

 • Niebezpieczeństwa wynikające z ogólnej interpretacji obowiązków w zakresie dokumentów.
 • Problem dokumentów celnych – importowych, wydawanych w kraju eksportu.
 • Nowe postanowienia dotyczące konosamentu on board.
 • Kwestia kosztów i ryzyk związanych z wydaniem dokumentów.

7. ELIMINOWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ODPRAWAMI CELNYMI I WYŁADUNKIEM W NOWYCH INCOTERMS® 2020.

 • Problemy wynikające z innych baz w umowie a innych kodów celnych.
 • Problemy praktyczne, związane z postanowieniami odnośnie odpraw celnych w EXW i DDP.
 • Niebezpieczeństwa wynikające ze zmiany uregulowań w zakresie obowiązków celnych w bazach dostawy w umowach w stosunku do oryginalnych zapisów interpretacji.
 • Obowiązki w zakresie procedur celnych i dokumentów celnych w Incoterms® 2020.

8. ANALIZA PROBLEMÓW ZGŁASZANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
WIRTUALNA SALA ATL
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Hotel Scandic

80-895 Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa
ul. Augustyna Locciego 26
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-928 Warszawa ul. Augustyna Locciego 26
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!