INWENTARYZACJA ROCZNA 2015 W PRAKTYCE – PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG ORAZ ROZLICZENIE

O szkoleniu

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
• Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji.
• Jak należy prowadzić inwentaryzację.
• Instrukcja inwentaryzacyjna jako przewodnik dla jednostki i jej pracowników.
• Podział inwentaryzacji na trzy metody.
• Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury.
• Wskazówki dotyczące inwentaryzacji metodą weryfikacji.
• Zasady przechowywania dokumentów inwentaryzacyjnych.
• Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Terminy
28 09 2015 - Łódź
15 10 2015 - Kraków
16 10 2015 - Wrocław
19 10 2015 - Warszawa
26 10 2015 - Poznań
29 10 2015 - Katowice
16 11 2015 - Gdańsk
17 11 2015 - Bydgoszcz

Program

1. Zasady inwentaryzacji w jednostkach:
a) pojęcie i cel inwentaryzacji,
b) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
c) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji.

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

3. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury:
• odpowiedzialność kierownika jednostki za spis z natury,
• kto może uczestniczyć w spisie z natury?
• przeprowadzenie inwentaryzacji kasy,
• jak często przeprowadzać inwentaryzację materiałów (towarów, wyrobów), które są odpisywane bezpośrednio w koszty?
• okresowa inwentaryzacja środków trwałych oraz zapasów,
• w jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację obcych środków trwałych?
b) inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald:
• brak odpowiedzi na wystąpienie o potwierdzenie salda należności,
• potwierdzenie sald zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów,
• potwierdzenie salda należności wyrażonej w walucie obcej.
c) weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami:
• przeprowadzenie inwentaryzacji należności spornych,
• weryfikacja sald jednostek nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych,
c) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
d) arkusz spisu z natury,
e) protokół inwentaryzacji kasy,
f) potwierdzenie salda należności,
g) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
h) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
i) sprawozdanie z kontroli spisu z natury.

6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) zasady inwentaryzacji środków trwałych,
b) metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) wycena spisanych środków trwałych,
d) środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji,
e) środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę,
f) procedury inwentaryzacyjne środków trwałych w budowie,
g) termin inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym,
h) inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych.

7. Pytania

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 540 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!