Szkolenie: INWENTARYZACJA ROCZNA 2015 W PRAKTYCE – PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG ORAZ ROZLICZENIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/inwentaryzacja-roczna-2015-w-praktyce-przygotowanie-przebieg-oraz-rozliczenie-63691-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
• Cel inwentaryzacji to weryfikacja rzetelności prowadzonej ewidencji.
• Jak należy prowadzić inwentaryzację.
• Instrukcja inwentaryzacyjna jako przewodnik dla jednostki i jej pracowników.
• Podział inwentaryzacji na trzy metody.
• Obowiązki zespołu spisowego w związku z zakończeniem spisów z natury.
• Wskazówki dotyczące inwentaryzacji metodą weryfikacji.
• Zasady przechowywania dokumentów inwentaryzacyjnych.
• Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Terminy
28 09 2015 - Łódź
15 10 2015 - Kraków
16 10 2015 - Wrocław
19 10 2015 - Warszawa
26 10 2015 - Poznań
29 10 2015 - Katowice
16 11 2015 - Gdańsk
17 11 2015 - Bydgoszcz

Program

1. Zasady inwentaryzacji w jednostkach:
a) pojęcie i cel inwentaryzacji,
b) odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
c) możliwość odstąpienia od inwentaryzacji.

2. Przygotowanie do przeprowadzenia inwentaryzacji:
a) obowiązki poszczególnych osób w przygotowaniu inwentaryzacji,
b) ruch składników w czasie trwania spisu z natury,
c) zasady inwentaryzacji stosowane w praktyce,
d) częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji.

3. Metody inwentaryzacji:
a) spis z natury:
• odpowiedzialność kierownika jednostki za spis z natury,
• kto może uczestniczyć w spisie z natury?
• przeprowadzenie inwentaryzacji kasy,
• jak często przeprowadzać inwentaryzację materiałów (towarów, wyrobów), które są odpisywane bezpośrednio w koszty?
• okresowa inwentaryzacja środków trwałych oraz zapasów,
• w jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację obcych środków trwałych?
b) inwentaryzacja w drodze uzyskania potwierdzenia sald:
• brak odpowiedzi na wystąpienie o potwierdzenie salda należności,
• potwierdzenie sald zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów,
• potwierdzenie salda należności wyrażonej w walucie obcej.
c) weryfikacja poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami:
• przeprowadzenie inwentaryzacji należności spornych,
• weryfikacja sald jednostek nieprowadzących ksiąg rachunkowych.

4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) rozliczenie bilansowe,
b) niedobory towarów – skutki w VAT,
c) skutki w podatku dochodowym rozliczenia niedoborów i nadwyżek,
d) obciążenie pracownika wartością towarów w cenie sprzedaży brutto,
e) kompensata nadwyżki i niedoboru towaru,
f) ostateczny termin ujęcia w księgach skutków rozliczenia inwentaryzacji.

5. Dokumentacja inwentaryzacyjna:
a) instrukcja inwentaryzacyjna,
b) błędy i nieprawidłowości popełniane w toku prac inwentaryzacyjnych,
c) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji,
d) arkusz spisu z natury,
e) protokół inwentaryzacji kasy,
f) potwierdzenie salda należności,
g) oświadczenie osoby odpowiedzialnej materialnie,
h) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
i) sprawozdanie z kontroli spisu z natury.

6. Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
a) zasady inwentaryzacji środków trwałych,
b) metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) wycena spisanych środków trwałych,
d) środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji,
e) środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę,
f) procedury inwentaryzacyjne środków trwałych w budowie,
g) termin inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym,
h) inwentaryzacja nieruchomości inwestycyjnych.

7. Pytania

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 540 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 490 zł/os + 23% VAT.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, anita.musial@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: INWENTARYZACJA ROCZNA 2015 W PRAKTYCE – PRZYGOTOWANIE, PRZEBIEG ORAZ ROZLICZENIE