Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/opis-i-wartosciowanie-stanowisk-pracy-premium-74401-id44

Informacje o szkoleniu

 • Opis i wartościowanie stanowisk pracy Premium


  ID szkolenia: 74401
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  High5 Training Centre
  Wronia 45
  00-870 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni- 16 godzin szkoleniowych
 • Organizator szkolenia:

  HIGH5 Training Group
  ul. Grzybowska 2 lok. 85
  00-131 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
HIGH5 Training Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Korzyści ze szkolenia:

- poznanie metodologii i narzędzi służących poprawnemu opisowi stanowisk oraz definiowania zadań i określania obszarów odpowiedzialności;

- poznanie etapów i metod wdrażania projektu opisu  stanowisk; 

- trening umiejętności opisu stanowiska wg aktualnie obowiązującej metodologii;

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników działów HR
 • właścicieli i dyrektorów firm

 

Program szkolenia:

 1. Wstęp do szkolenia:
  • Strategia organizacji i planowanie strategii.
  • Zarządzanie wynikami pracy (Performance Management).
  • Strategia i systemy zarządzania wynikami pracy a wnioski do planowania zatrudnienia.
  • Założenia do opisów stanowisk pracy kierowników i pracowników wynikające ze strategii.
  • Dokumenty regulujące podział pracy w organizacji.
 2. Opis stanowisk pracy -wprowadzenie:
  • Standardy tworzenia opisów stanowisk pracy;
  • Analiza stanowiska pracy - źródła informacji;
  • Opis stanowiska a zakres obowiązków;
  • Omówienie różnorodnych wzorów opisu stanowiska pracy.
  • Przygotowanie arkusza opisu stanowiska pracy - case study.
 3. Metodologia sporządzania opisu stanowiska pracy:
  • Stanowiska pracy w strukturze organizacyjnej;
  • Określanie celu istnienia stanowiska;
  • Prawidłowe definiowanie zadań realizowanych na stanowisku pracy;
  • Identyfikacja obszarów odpowiedzialności i przypisanie ich do stanowisk - eliminowanie „szarej strefy" odpowiedzialności;
  • Złożoność stanowisk pracy;
  • Wymagane kompetencje na stanowisku pracy;
  • Identyfikowanie błędów w opisach stanowisk.
 4. Opis stanowiska pracy i jego sporządzanie (warsztat):
  • Część porządkowa.
  • Część zadaniowa:
   • Cel stanowiska pracy
   • Zadania zawodowe/Zadania koordynatorskie/Zadania kierownicze
   • Rozpiętość kierowania bezpośrednia i pośrednia
   • Skala działania/wymiar stanowiska
   • Kluczowe wskaźniki efektywności
   • Odpowiedzialność za budżet/Wpływ na jakość
   • Złożoność zadań na stanowisku pracy
   • Współpraca / kontakty / komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
   • Problemy i wyzwania z opisywaniu stanowisk
  • Część kwalifikacyjno-kompetencyjnej:
   • Kwalifikacje, wykształcenie, wiedza merytoryczna i umiejętności zawodowe twarde;
   • Kompetencje a grupy kompetencyjne;
   • Postawy a zachowania;
   • Poprawne wyznaczanie kwalifikacji i kompetencji.
   • Poziomy niezbędne i preferowane.
 5. Wartościowanie stanowisk pracy:
  • Przesłanki do przeprowadzania wartościowania; 
  • Identyfikacja obszarów odpowiedzialności i przypisanie ich do stanowisk - eliminowanie „szarej strefy" odpowiedzialności;
  • Metody wartościowania pracy;
  • Dobór optymalnej metody wartościowania.
   • Weryfikowanie opisów stanowisk pod kątem wartościowania.
   • Etapy wartościowania (ćwiczenia praktyczne);
   • Analiza poprawności klasyfikacji stanowisk;
   • Weryfikacja wyników wartościowania;
   • Błędy popełniane w czasie wartościowania stanowisk pracy i ich unikanie;
   • Monitorowanie efektów wartościowania.
   • Tworzenie przedziałów punktowych i przyporządkowywanie stanowisk pracy do przedziałów punktowych. 
   • Wykorzystanie wyników wartościowania do racjonalizowania wynagrodzeń - praktyczne porady;
 6. Przygotowanie organizacji i pracowników:
  • Rola HR w opisywaniu stanowisk pracy;
  • Zarządzanie projektem opisu i wartościowania stanowisk;
  • Zasady budowy zespołu projektowego;
  • Elementy zarządzania zmianą i przeciwdziałanie oporowi wobec projektu;
  • Polityka informacyjna w procesie opisu i wartościowania stanowisk.

Informacje o prelegentach:

Trener HIGH5 Training Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

2 dni szkolenia (16 godzin ), skrypt szkoleniowy, materiały dodatkowe, certyfikat, monitorowanie zadań wdrożeniowych, 60 dniowy e-mentoring, lunch (restauracja), serwis kawowy premium

Dostępne zniżki:

 • 20% przy zgłoszeniu dwóch uczestników
 • 25% przy zgłoszeniu trzech uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić rejestrację oraz przekazać szczegóły organizacyjne.


Wydarzenie: Opis i wartościowanie stanowisk pracy Premium