Organizacja pracy szefa biura zarządu

O szkoleniu

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy szefa biura zarządu.
Odpowiemy m.in. na pytania:
* jaką rolę pełni biuro szefa zarządu w strukturze organizacyjnej firmy?
* na czym polega sprawna organizacja pracy szefa biura zarządu?
* jakie są zasady obiegu, sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji biurowej?
* czym jest etykieta w biurze szefa zarządu i jak ją wykorzystywać w pracy zawodowej?
* jakie zadania stoją przed szefem biura zarządu w reprezentacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy? - kreowanie wizerunku
* jak interpretować najważniejsze wskaźniki sprawozdania finansowego, istotne z punktu widzenia zarządu i rady nadzorczej?
* co o funkcjonowaniu zarządu i rady nadzorczej szef biura zarządu wiedzieć powinien?
* jakie są zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą?
* jak organizować i przygotowywać zgromadzenia wspólników/walne zgromadzenia?
* jakie są obostrzenia przy sporządzaniu dokumentacji wewnątrz-korporacyjnej?
Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty adresujemy do:
* szefów biur zarządów
* asystentek/sekretarek
* zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej pragnących sprostać zadaniom współczesnego biura zarządu
* pracowników działu administracyjnego
* wszystkich osób chcących zdobyć nowe umiejętności oraz profesjonalnie i kompetentnie wykonywać prace biurowo-kancelaryjne

Program szkolenia

Program szkolenia:

BIURO ZARZĄDU „WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM’’ ORGANIZACJI
o miejsce biura zarządu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
o rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
o zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających biurem zarządu
o na czym polega profesjonalizm funkcjonowania biura zarządu?

PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU
o zarządzanie czasem pracy
o organizacja czasu pracy biura szefa zarządu
o ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
o rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
o obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
o źródła pozyskiwania informacji
o zasady udzielania informacji
o biuro szefa zarządu jako „centrum informacyjne” firmy

ETYKIETA W PRACY SZEFA ZARZĄDU FIRMY
o autoprezentacja oraz kreowanie wizerunku w biznesie
o biurowy savoir-vivre na co dzień
o reguły przyjmowania interesantów oraz gości
o powitanie, przedstawienie, tytułowanie
o zasady pierwszeństwa

ROLA I ZADANIA SZEFA BIURA ZARZĄDU W KONTAKTACH Z OTOCZENIEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
o współpraca szefa zarządu z pozostałymi komórkami w przedsiębiorstwie
o reprezentowanie spraw zarządu w firmie
o główni odbiorcy działań szefa biura zarządu
o zadania szefa biura zarządu w sytuacjach kryzysowych
o działania w sytuacjach kryzysowych
o szef biura zarządu w kreowaniu wizerunku firmy
o wewnętrzne i zewnętrzne public relation

DOKUMENTACJA W BIURZE
o zasady obiegu dokumentów w firmie
o tworzenie dokumentów dla poszczególnych organów
o korespondencja biurowa
o rodzaje korespondencji biurowej
o ewidencja dokumentów
o zasady redagowania pism
o treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej
o archiwizacja dokumentacji firmowej
o metody przechowywania dokumentów
o czas przechowywania poszczególnych dokumentów
o nadzór nad zbiorami dokumentów

CO O FINANSACH SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o czym są finanse w przedsiębiorstwie?
o o czym informuje sprawozdanie finansowe?
o rola sprawozdania finansowego w działalności przedsiębiorstwa
o sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
o czym jest bilans oraz rachunek zysków i strat i jakie informacje zawierają?
o sprawozdanie zarządu
o jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa?

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I ICH ORGANÓW
o normy prawne funkcjonowania
o wybrane zapisy występujące w umowach spółek
o uchwały organów spółek
o regulaminy organów spółek
o regulaminy organizacyjne

ZASADY PROWADZENIA DOKUMANTACJI WEWNĄTRZKORPORCYJNEJ
o zmiany w umowach spółki, statutach
o księga udziałów i księga akcyjna
o księga protokołów
o prokura i inne pełnomocnictwa

CO O ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o podstawy prawne pełnienia funkcji i znaczenie wpisu w rejestrze
o skład zarządu oraz rady nadzorczej
o zasady powoływania jej członków
o kadencja i mandat członków zarządu i rad nadzorczych
o kompetencje zarządu i rady nadzorczej
o osobiste prawo kontroli wspólników sp. z o.o.

CO O ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW I WALNYM ZGROMADZENIU SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o zwoływanie zgromadzeń
o rodzaje (zwyczajne, nadzwyczajne)
o sposób
o terminy
o podmioty uprawnione i zobowiązane
o prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu
o podejmowanie uchwał bez konieczności odbycia zgromadzenia
o zasady organizacji i przygotowania zgromadzeń

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Czas trwania

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Prelegenci

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.
Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.
Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum szkoleniowe

Warszawa

sala szkoleniowa

woj. mazowieckie

Centrum szkoleniowe

Wrocław

sala szkoleniowa

woj. dolnośląskie

Sale szkoleniowe EMPRIZ Wrocław

50-502 Wrocław

Boczna 2

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu w okresie rabatowym.
890
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się
Cena 2
netto/brutto, koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po okresie rabatowym.
1 090
Cena zawiera:
  • Cena obejmuje: realizację programu szkolenia, materiały szkoleniowe, posiłki i napoje serwowane podczas przerw kawowych i obiadowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Zapisz się

Organizator

EMPRIZ Group
00-867 Warszawa
Chłodna 29
woj. mazowieckie
Posiadamy duże doświadczenie w organizacji: - szkoleń otwartych - szkoleń zamkniętych - seminariów - warsztatów - konferencji - kursów Specjalizujemy się w projektowaniu i realizacji programów szkoleniowych tworzonych z uwzględnieniem indywi...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!