Szkolenie

PRAWO PRACY W 2016 ROKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI CZASU PRACY I URLOPÓW

O szkoleniu

Zajęcia będą prowadzone w formie praktycznych warsztatów. Wykładowca wraz uczestnikami będzie pracował bezpośrednio na przygotowanych dokumentach, szczegółowej analizie przygotowanych przypadków, samodzielnych zadaniach rozwiązywanych przez uczestników.
Kto powinien wziąć udział?
wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. Zasady prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy w 2016 r.
2. Systemy czasu pracy oraz dopuszczalne okresy rozliczeniowe.
3. Praca w godzinach nadliczbowych – ustalanie i rozliczanie z przykładami.
4. Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej.
5. Dopuszczalność i zasady rekompensowania pracy w niedziele i święta.
6. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – dyżur, podróż służbowa, szkolenie:
7. Czas pracy w podróży służbowej:
8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników – wzory dokumentów.
9. Tworzenie harmonogramów czasu pracy:
10. Regulacja zagadnień czasu pracy w regulaminie pracy.
11. Planowanie pracy pracownikom niepełnoetatowym.
12. Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – lista kontrolna Czas pracy.
13. Urlopy wypoczynkowe w sytuacjach trudnych - ćwiczenia praktyczne
14. Obniżenie urlopu po okresie niewykonywania pracy.
15. Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie roku kalendarzowego.
16. Pracownik podejmujący pracę w trakcie roku kalendarzowego.
17. Zmiany w rodzajach umów o pracę.
18. Ograniczenia w zawieraniu na okres próbny.
19. Nowe zasady zatrudnienia pracowników na umowy na czas określony.
20. Na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem.
21. Ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy, a limit umów na czas określony.
22. Brak limitów w zawieraniu umów terminowych.
23. Skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące.
24. Nowy obowiązek informacyjny względem PIP.
25. Rozwiązywanie umów na czas określony.
26. Stosowanie nowych przepisów do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów.
27. Liczenie okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony.
28. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy po zmianach przepisów.
29. Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem – zmiany w urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich.
30. Podział urlopu rodzicielskiego na część, a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców.
31. Zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części.
32. Zmiany w terminach na złożenie odpowiednich wniosków.
33. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie dla osób niebędących pracownikami.
34. Zmiany w urlopach ojcowskich.
35. Możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części.
36. Wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego.
37. Termin złożenia wniosku o urlop ojcowski.
38. Zmiany w urlopach wychowawczych
39. Zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego.
40. Zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego.
41. Podział urlopu wychowawczego na części.
42. Zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego.
43. Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego.
44. Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia.
45. Wymiar godzinowy zwolnienia od pracy.
46. Podział zwolnienia na części.
47. Wyjaśnienia Departamentu Prawa Pracy MPIPS z 14 sierpnia 2015 r. w sprawie biegu okresu wypowiedzenia oraz sposobu liczenia jego połowy.
48. Odpowiedź Departamentu Prawa Pracy MPIPS z 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia określonego stawką miesięczną w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy.
49. Odpowiedź GIODO z 16 lipca 2015 r. w sprawie przechowywania danych w aktach osobowych pracowników.
50. Odpowiedź MPIPS z 24 lipca 2014 r. w sprawie czasu pracy osoby niepełnosprawnej przedkładającej po przerwie kolejne orzeczenie o niepełnosprawności.
51. Wyjaśnienia MPIPS z 10 kwietnia 2015 r. w sprawie uprawnień do urlopu wychowawczego i obniżenia w tym czasie wymiaru etatu.
52. Stanowisko MPIPS z 8 września 2014 r. w sprawie pomniejszenia dodatkowego urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego, który korzystał z urlopu wychowawczego.

Czas trwania

3 dni, 18h

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1880 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!