Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-dofinansowan-z-pfron-w-praktyce-68552-id10750

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów szkoleniowych. Każdy z uczestników otrzymuje materiały ćwiczeniowe do pracy indywidualnej lub w grupie.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem rozliczeń w systemie SODIR lub e-PFRON, pracowników działów kadr i księgowości oraz przedstawicieli przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy. Uczestnikami tego szkolenia powinny być osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i rozliczeń wpłat lub dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Program szkolenia:

1. Weryfikacja dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie wszystkich rodzajów dokumentów określających niepełnosprawność, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje stopni niepełnoprawności, schorzenia specjalne, terminy ważności dokumentów, zapisy o warunkach pracy chronionej lub przystosowaniu stanowiska pracy.

2. Druk WND.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND, wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy, bieżący i okres 12 miesięcy poprzedzających ten czas, na przykładach różnych form prawnych firm, wielkości zatrudnienia oraz ilości pracowników niepełnosprawnych.

3. Druk INFDP.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP, naliczania kosztów płacy, wyliczania wielkości dofinansowania.

4. Druk INFOPP.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej

5. E - PFRON dla firm powyżej 25 etatów.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania druków INF i DEK, z uwzględnieniem prawidłowego naliczania wskaźnika 6%, możliwości obniżenia wpłat na PFRON (uwzględnienie schorzeń szczególnych), zmniejszenia wpłaty na PFRON poprzez skorzystanie z ulgi we wpłatach w DEK-1-U.

6. Efekt zachęty w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego określania występowania efektu zachęty ilościowego lub jakościowego oraz jego wpływu na możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Batko – tematyką rozliczeń dofinansowań PFRON zajmuje się od ponad 4 lat. Współpracuje
z ponad 60 firmami w zakresie bieżących rozliczeń dofinansowań z PFRON oraz w obszarze rekrutacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 100 godzin doradztwa oraz szkoleń dla naszych klientów.

Łukasz Leszczyński - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, dofinansowań do wynagrodzeń oraz szkoleń. W latach 2004-2006 doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie w zakresie współfinansowania projektów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 150 godzin doradztwa oraz szkoleń dla klientów zarówno z sektora MSP jak i dużych korporacji. Laureat nagrody „Lodołamacze 2007”.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1990 netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, wyżywienie, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na podstawie fv proforma.

Wydarzenie: Rozliczanie dofinansowań z PFRON w praktyce