Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/rozliczanie-dofinansowan-z-pfron-w-praktyce-z-uwzglednieniem-najnowszych-zmian-70186-id10750

Informacje o szkoleniu

 • Rozliczanie dofinansowań z PFRON w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian


  ID szkolenia: 70186
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17
 • Organizator szkolenia:

  Cracow Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów szkoleniowych. Każdy z uczestników otrzymuje materiały ćwiczeniowe do pracy indywidualnej lub w grupie.

Terminy warsztatów:
24.04.2018 Wrocław
26.04.2018 Warszawa
16.05.2018 Poznań
18.05.2018 Katowice
12.06.2018 Łódź
15.06.2018 Gdańsk

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem rozliczeń w systemie SODIR lub e-PFRON, pracowników działów kadr i księgowości oraz przedstawicieli przedsiębiorstw działających na otwartym rynku pracy

Program szkolenia:

1. Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązujących w 2018 r.

2. Weryfikacja dokumentów potwierdzających niepełnosprawność:
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie wszystkich rodzajów dokumentów określających niepełnosprawność, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodzaje stopni niepełnoprawności, schorzenia specjalne, terminy ważności dokumentów, zapisy o warunkach pracy chronionej lub przystosowaniu stanowiska pracy.

3. Druk WND. Omówienie zasad wypełniania nowych druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z PFRON:
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów WND, wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy, bieżący i okres 12 miesięcy poprzedzających ten czas, na przykładach różnych form prawnych firm, wielkości zatrudnienia oraz ilości pracowników niepełnosprawnych.

4. Druk INFDP. Omówienie zasad wypełniania nowych druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z PFRON:
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP, naliczania kosztów płacy, wyliczania wielkości dofinansowania.

5. Druk INFOPP. Omówienie zasad wypełniania nowych druków dotyczących rozliczeń dofinansowań z PFRON:
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej.

6. E - PFRON dla firm powyżej 25 etatów. Omówienie zasad wypełniania nowych druków dotyczących sprawozdawczości do PFRON:
Ćwiczenia indywidualne oraz w grupach mające na celu omówienie zasad prawidłowego wypełniania druków INF i DEK, z uwzględnieniem prawidłowego naliczania wskaźnika 6%, możliwości obniżenia wpłat na PFRON (uwzględnienie schorzeń szczególnych), zmniejszenia wpłaty na PFRON poprzez skorzystanie z ulgi we wpłatach w DEK-1-U.

7. Efekt zachęty w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po zmianach w ustawie o Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku:
Efekt zachęty w rozumieniu przepisów Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po zmianach w ustawie o Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Batko – tematyką rozliczeń dofinansowań PFRON zajmuje się od ponad 5 lat. Współpracuje
z ponad 60 firmami w zakresie bieżących rozliczeń dofinansowań z PFRON oraz w obszarze rekrutacji
i zatrudniania osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 100 godzin doradztwa oraz szkoleń dla naszych klientów.

Łukasz Leszczyński - doradca i konsultant w zakresie finansowania inwestycji, dofinansowań do wynagrodzeń oraz szkoleń. W latach 2004-2006 doradca Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Krakowie w zakresie współfinansowania projektów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 150 godzin doradztwa oraz szkoleń dla klientów zarówno z sektora MŚP jak i dużych korporacji. Laureat nagrody „Lodołamacze 2007”.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, lunch, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na podstawie faktury proforma.

Wydarzenie: Rozliczanie dofinansowań z PFRON w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian