Superwizja w pracy trenera

O szkoleniu

Termin superwizja oznacza „zewnętrzny ogląd”. Jest jednym z ważniejszych elementów pracy trenera. Polega na korzystaniu z zasobów innego, zwykle bardziej doświadczonego trenera dla śledzenia rezultatów swojej pracy. Zwykle może mieć dwie formy: pośrednią i uczestniczącą (bezpośrednią).

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Tworzenie mapy własnych talentów, umiejętności trenerskich, oraz obszarów do pracy
 • Nabycie umiejętności w udzielania w sposób bezstronny i asertywny informacji zwrotnych rozwojowych
 • Zrozumienie jak proksemika pomiędzy uczestnikami/ uczestnikiem szkolenia a trenerem wpływa na skuteczność prowadzenia przez niego warsztatów
 • Stworzenie koncepcji własnego rozwoju trenerskiego

Korzyści dla organizacji

 • Podniesienie świadomości procesów zachodzących pomiędzy pracownikami w organizacji
 • Efektywne planowanie procesu rozwoju poszczególnych osób i stanowisk z organizacji
 • Zarządzanie wartościami i celami
 • Rozwój dojrzałości organizacyjnej
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla trenerów wewnętrznych, którzy chcą lepiej zrozumieć grupę i jej dynamikę
 • Dla wszystkich, którzy chcą nabyć umiejętności zadawania pytań superwizyjnych, zarówno z pozycji superwizora do osoby superwizowanej jak i z pozycji trenera do superwizora

Program szkolenia

Superwizja w pracy trenera

 • Rozumienie procesu superwizji (kontrakt w superwizji, relacja superwizor-superwizant, superwizor-grupa superwizyjna, sojusz w superwizji)
 • Najważniejsze współczesne zagadnienia teoretyczne dotyczące superwizji (Thomas Ogden, Otto Kernberg, Emanuel Berman, Glen O. Gabbard, Sallye M. Wilkinson)
 • Etyka w superwizji
 • Superwizja indywidualna, superwizja grupowa
 • Indywidualne podejście do superwizanta (osobowość, zasoby, ograniczenia)
 • Typowe problemy w superwizji
 • Follow-up – bilans i weryfikacja efektów superwizji

Część warsztatowa

 • Superwizja w praktyce w oparciu o przykłady uczestników
 • Action learning jako metoda wspierająca pracę superwizyjną

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
6 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa Niedźwiedzia 29B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!