Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na 2-dniowe szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym lub online. Cel szkolenia:
Kompleksowe i przekrojowe omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem transportu i spedycji międzynarodowej,
Wskazanie na praktyczne aspekty omawianych zagadnień, najczęściej popełniane błędy oraz wskazówki jak działać, by ich nie popełniać.

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:
Warunki Handlowe INCOTERMS 2020,
dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów,
kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zastosować prawidłowe warunki handlowe INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz zrealizować już zawarte transakcje poprzez ich właściwą interpretację,
 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie handlowcom, logistykom i spedytorom.

Program szkolenia

Dzień I

Wstęp - warunki dostaw INCOTERMS 2020 - podstawowe pojęcia:

 • czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS®?
 • co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,
 • co to jest „ryzyko” w dostawie,
 • co oznacza „termin dostawy”,
 • płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),
 • obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,
 • możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,
 • reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),
 • reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów,
 • czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) i co z już zawartymi umowami.
   

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:

 • jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?
 • rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,
 • nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),
 • zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),
 • zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF, adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,
 • sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,
 • włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).
   

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

 • EXW Ex Works (… named place)
 • FCA Free Carrier (… named place)
 • CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)
 • CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)
 • DAP Delivered At Place (… named place of destination)
 • DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)
 • DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP (w pozostałych formułach „ubezpiecza ten, kto ma w tym interes”):

 • co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć,
 • dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,
 • ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention...

 • FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)
 • FOB Free On Board (… named port of shipment)
 • CFR Cost and Freight (… named port of destination)
 • CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)
 • Inne?

 

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:

 • dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF do sytuacji, gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego - a jeżeli nie te formuły, to jakie?
 • uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,
 • dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,
 • nadużywanie DDP,
 • powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,
 • inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
   

Zalecenia - kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.

Dyskusja, pytania.

 

Dzień II

Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

 • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
 • zakres odpowiedzialności spedytora,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
 • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
 • czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,
 • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi,
 • instrukcja wysyłkowa - ważne narzędzie pracy spedytora.
   

Co o ubezpieczeniach wiedzieć należy:

 • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
 • co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
 • dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania - najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
 • klauzula podwykonawcy,
 • można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,
 • zakres ubezpieczenia CARGO,
 • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
   

Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):

 • podstawy prawne,
 • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
 • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),
 • kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),
 • kary dla załadowcy, nadawcy … za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
 • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
 • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
 • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
 • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),
 • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
 • przykłady praktyczne,
 • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
 • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).
   

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Świadectwo bezpiecznego dostawcy.

Konsekwencje pakietu mobilności dla przewoźnika.

Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnich latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 190
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!