Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC - Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC - Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest przedstawienie technik i narzędzi na rzecz podnoszenia jakości procesów biznesowych wynikających z aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów. 

Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby przy wykorzystaniu metodyki Six-Sigma uczestnicy po szkoleniu byli w stanie na bazie uzyskanych informacji i wskazówek od Klientów płynących z otoczenia zewnętrznego i procesów biznesowych wykorzystać wiedzę do wdrożenia zmian transformacyjnych zwiększając przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku usług i produktów. 

Ten wysoce interdyscyplinarny kurs daje pracownikom możliwość przeprowadzenia wszystkich pięciu etapów projektu doskonalenia procesów: definicji, pomiaru, analizy, wdrożenia i sterowania, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Wysiłki podejmowane w ramach projektu bądź programu Six-Sigma skupiają się na ciągłym usprawnieniu procesów, w celu zapewnienia całkowitego zaspokojenia wymagań Klienta. Cykl DMAIC jest metodyką optymalizacji procesów, umożliwiającą obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie – poprzez zastosowanie analizy bazującej na faktach – co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem. 

Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia, w tym obsługi Klienta oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałej części organizacji. Poznają techniki tworzenia map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz przeprowadzą analizę interesariuszy. Na koniec, rozwiną kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów. 

Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six-Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji związanych z wdrażaniem programów transformacyjnych.

Korzyści dla uczestników

Uczestnicy będą wiedzieli:
1. W jaki sposób wykorzystywać narzędzia do optymalizacji procesów biznesowych.
2. Jak definiować i analizować kluczowe mierniki procesów biznesowych (KPI).
3. Jak wdrażać projekty i świadomie zarządzać zmianą organizacyjną.
4. W jaki sposób identyfikować i modelować procesy biznesowe.
5. Kiedy wykorzystać głos Klienta do usprawniania procesów i projektowania nowych produktów bankowych.

Uczestnicy będą potrafili:
1. Wykorzystać zdobytą wiedzę do zarządzania zmianą procesów biznesowych i wzrostu satysfakcji Klientów.
2. Identyfikować potrzeby Klientów w zakresie jakości produktów i usług.
3. Opracować kompleksowy program poprawy jakości procesów obsługi Klienta i dostarczania nowych produktów bankowych.
4. Definiować i analizować kluczowe mierniki procesów (KPI).
5. Modelować procesy biznesowe i inicjować działania korygujące.

Kto powinien wziąć udział?

Grupa docelowa

- Kadra Menedżerska
- Liderzy Projektów

Program szkolenia

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|


DZIEŃ I

Prezentacja trenera i uczestników szkolenia.

I. Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia.

Projektowanie strumienia wartości.

Doskonalenie strumienia wartości.

Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Narzędzia ciągłego doskonalenia.

II. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów.

Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.

Działania w ramach zarządzania procesowego.

Model przebiegu pracy.

Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.

Etapy projektu doskonalenia procesów.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

III. Wykorzystanie głosu Klienta (VoC) na rzecz wzrostu jakości usług.

Czym jest Głos Klienta (VoC)

Wartość postrzegana przez klienta

Satysfakcja - całkowita satysfakcja Klienta

Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta

Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.

Wpływ VoC na strategię biznesową

Informacja VoC, CTQ: plan działań.

IV. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych - Six-Sigma (cykl DMAIC).

Etap Definiowania (D) 

Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.

Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.

Modelowanie procesu - SIPOC.

Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

 

DZIEŃ II

Przegląd zagadnień omówionych w dniu pierwszym. 

Etap Pomiaru (M) 

Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.

4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)

Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.

Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.

Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A) 

Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)

Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.

Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).

Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach

Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

Etap Usprawnień (I) 

Generowanie rozwiązań: jak w najkrótszym czasie uzyskać i wdrożyć jak najwięcej potencjalnie dobrych rozwiązań (strategia Quick-Win).

Wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i technik jakości na rzecz doskonalenia.

Wybór rozwiązań: narzędzia i sposoby wyboru najlepszych rozwiązań i podejmowania właściwych decyzji.

Plan wdrożenia usprawnień: przegląd najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami.

Etap Sterowania (C) 

Dokumentowanie zmian

Monitorowanie procesu

Zamknięcie projektu: co jest ważne, aby po zamknięciu projektu zmiana pozostała, a pracownicy chcieli ponownie wziąć udział w kolejny projektach.

Podsumowanie i wnioski końcowe.
 

  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.
 

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Jest ekspertem w zakresie zarządzania projektami. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest  z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada kilkuletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Akredytowany trener metodyki PRINCE2? (PRINCE2? Approved Trainer). Specjalizacja: zarządzanie projektami, wykorzystanie metodyk zarządzania projektami PCM, PMBoK, PRINCE2, Agile, SCRUM do optymalizacji działań biznesowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-
-

Wrocław

woj. dolnośląskie

-

Rejestracja

szkolenie stacjonarne
zł netto
1 736
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 790 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się
szkolenie online
zł netto
1 639
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 690 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań
Libelta 1a/2
woj. wielkopolskie
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER to oddany, profesjonalny zespół fachowców dogłębnie analizujący Państwa potrzeby, działając z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. To instytucja głównie specjalizująca się w realizacji projektów...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
61-706 Poznań Libelta 1a/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!