Szkolenia Six Sigma - 8 szkoleń z zarządzania jakością wg Six Sigma
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Szkolenia Six Sigma - 8 szkoleń z zarządzania jakością wg Six Sigma

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (8)
Kraków, 15-16.01.2018

Szkolenia Six Sigma - 8 szkoleń z zarządzania jakością wg Six Sigma Szkolenia Six Sigma - 8 szkoleń z zarządzania jakością wg Six Sigma

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (8)
Zobacz również

Zarządzanie jakością Six Sigma

Six Sigma (Sześć Sigma) – metoda zarządzania jakością wprowadzona po raz pierwszy w firmie Motorola w połowie lat 80. Obecnie szeroko wykorzystywana przez wiele koncernów, zwłaszcza amerykańskich, japońskich i międzynarodowych, w tym między innymi przez General Electric, 3M, Honeywell, Alstom, ABB, TRW Automotive i Microsoft.

Nazwa pochodzi ze statystyki, gdzie sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. Sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu i  wyznacza prawdopodobieństwo 3,4 wystąpień poza tym przedziałem na 1 milion możliwości.

W metodzie Six Sigma przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym metody Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście Six Sigma może prowadzić do poprawy jakości wyników procesu poprzez identyfikację i usunięcie przyczyn defektów oraz zminimalizowanie zmienności w procesach występujących w firmach, zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Six Sigma uchodzi za bardzo rygorystyczne podejście do zarządzania organizacjami, których naczelnym celem jest dążenie do doskonałości.

 Główne punkty charakteryzujące metodę Six Sigma:

 • Oparcie o dane: Six Sigma dąży do obiektywizacji spojrzenia na procesy dzięki wykorzystaniu danych, próbując zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłową oceną samego procesu.
 • Monitoring procesu: uzyskanie stabilnych w czasie wyników wymaga stworzenia systemu monitorowania samego procesu. Skuteczny monitoring procesu wymaga wykształcenia odpowiedniej mentalności w firmie, mającej na celu systemowe zbieranie i ciągłą analizę danych procesowych.
 • Orientacja na klienta: Six Sigma prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb klienta jako niezbędnego elementu poprawy. Metoda podkreśla, że warto wprowadzać ulepszenia, które są użyteczne dla klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), stąd niezwykle ważne jest sformułowanie celu poprawy tak jak widzi ją klient i z punktu widzenia jego korzyści.
 • Praca nad projektami: Six Sigma zakłada, że doskonalenie należy zorganizować w postaci projektu, który musi mieć zdefiniowane cele i czas jego trwania przy czym dąży się do stosowania perspektywy krótkoterminowej.
 • Poznanie procesów: Six Sigma zakłada, że poznanie procesów powinno odbywać się w sposób matematyczny i oparty o dane.
 • Strategia biznesowa: Six Sigma to zarówno narzędzie, jak i strategia zarządzania przedsiębiorstwami skłaniająca do ciągłej obserwacji procesów, wykrywania nieefektywności i samodoskonalenia.

W podejściu Six Sigma zakłada się, że zmiany w procesach realizowane są za pomocą projektów optymalizacyjnych. Projekty te mają z góry ustalony cykl życia:

 1. Define
 2. Measure
 3. Analize
 4. Improve
 5. Control

Stąd nazwa takiego projektu - DMAIC.

Szkolenia Six Sigma na różnych poziomach, w tym Yellow Belt, Green Belt i Black Belt, znajdą Państwo w naszym serwisie szkoleniowym. Kursy Six Sigma posiadają formę praktycznych warsztatów pozwalających na zdobycie i przećwiczenie wiedzy. Polecamy Pańśtwa uwadze również inne szkolenia z zapewnienia jakości.


Newsletter