Szkolenia i kursy Six Sigma w całej Polsce!

 • Lista kursów, warsztatów i szkoleń Six Sigma online oraz stacjonarnych
 • Wybierz szkolenie dla siebie i zgłoś się na nie online!
Rozwiń Zapraszamy do zapoznania z kalendarzem szkoleń i kursów Six Sigma, kórych celem jest zapoznanie pracowników z metodologią zarządzania jakością Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów i ciągłym dodkonaleniu jakości. Szkolenia Six Sigma prezentowane w bazie pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na każdym poziomie zaawansowania, od White Belt, poprzez Yellow Belt, Green Belt, aż po Black Belt. Zwiń

szkolenia i kursy z Six Sigma

Szkolenia z Six Sigma: 17

 • Online, 15-16 luty 2021
 • już od 3584 PLN
już od 3584 PLN
 • Online, 15-16 luty 2021
 • już od 7744 PLN
już od 7744 PLN
 • Online, 15-17 styczeń 2021
 • już od 448 PLN
już od 448 PLN
Artykuł

Zarządzanie jakością zgodnie z Six Sigma. Szkolenia i kursy Six Sigma.

Six Sigma (Sześć Sigma) to metoda zarządzania jakością wprowadzona po raz pierwszy w firmie Motorola w połowie lat 80. Obecnie Six Sigma jest szeroko wykorzystywana przez wiele koncernów, zwłaszcza amerykańskich, japońskich i międzynarodowych, w tym między innymi przez General Electric, 3M, Honeywell, Alstom, ABB, TRW Automotive i Microsoft. Dowiedz się dlaczego warto wdrożyć Six Sigma? Jak we wdrożeniu moga pomóc specjalistyczne szkolenia i kursy z Six Sigma?

Six Sigma - definicja

Nazwa Six Sigma pochodzi ze statystyki, gdzie sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. Sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu i wyznacza prawdopodobieństwo 3,4 wystąpień poza tym przedziałem na 1 milion możliwości. W metodzie Six Sigma przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym metody Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście Six Sigma może prowadzić do poprawy jakości wyników procesu poprzez identyfikację i usunięcie przyczyn defektów oraz zminimalizowanie zmienności w procesach występujących w firmach, zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Six Sigma uchodzi za bardzo rygorystyczne podejście do zarządzania organizacjami, których naczelnym celem jest dążenie do doskonałości. Six Sigma jest jedną z metod poprawy jakości poprzez statystyczne sterowanie procesem, czyli SPC.

Główne punkty charakteryzujące metodę Six Sigma:

 • Oparcie o dane: Six Sigma dąży do obiektywizacji spojrzenia na procesy dzięki wykorzystaniu danych, próbując zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłową oceną samego procesu.
 • Monitoring procesu: uzyskanie stabilnych w czasie wyników wymaga stworzenia systemu monitorowania samego procesu. Skuteczny monitoring procesu wymaga wykształcenia odpowiedniej mentalności w firmie, mającej na celu systemowe zbieranie i ciągłą analizę danych procesowych.
 • Orientacja na klienta: Six Sigma prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb klienta jako niezbędnego elementu poprawy. Metoda podkreśla, że warto wprowadzać ulepszenia, które są użyteczne dla klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), stąd niezwykle ważne jest sformułowanie celu poprawy tak jak widzi ją klient i z punktu widzenia jego korzyści.
 • Praca nad projektami: Six Sigma zakłada, że doskonalenie należy zorganizować w postaci projektu, który musi mieć zdefiniowane cele i czas jego trwania przy czym dąży się do stosowania perspektywy krótkoterminowej.
 • Poznanie procesów: Six Sigma zakłada, że poznanie procesów powinno odbywać się w sposób matematyczny i oparty o dane.
 • Strategia biznesowa: Six Sigma to zarówno narzędzie, jak i strategia zarządzania przedsiębiorstwami skłaniająca do ciągłej obserwacji procesów, wykrywania nieefektywności i samodoskonalenia.

W podejściu Six Sigma zakłada się, że zmiany w procesach realizowane są za pomocą projektów optymalizacyjnych. Projekty te mają z góry ustalony cykl życia:

 1. Define
 2. Measure
 3. Analize
 4. Improve
 5. Control

Od pierwszych liter wywodzi się nazwa, czyli DMAIC.

Kursy i szkolenia Six Sigma - online i stacjonarnie

Bazę szkoleń Six Sigma oraz Lean Six Sigma znajdą Państwo na górze strony. Zgromadzenie ofert szkoleń i kursów poświęconych Six Sigma w jednym miejscu pozwala dużo szybciej odnaleźć szkolenie lub kurs najlepiej dopasowany do naszych potrzeb, zapoznać się z programem zajęć oraz cenami. Możliwość porównia cen kursów, warsztatów i szkoleń od różnych firm szkoleniowych pozoli Państwu efektywnie wydatkować Państwa budżet szkoleniowy.

Poziomy szkoleń Six Sigma:

 • White Belt - na poziomie tym członek zespołu doskonalącego Six Sigma rozumie zasady funkcjonowania metodyki Six Sigma, zna jej główne założenia oraz fazy, a także algorytm DMAIC i podstawowe metody i narzędzia oraz zna korzyści biznesowe płynące z zastosowania Six Sigma.
 • Yellow Belt - na poziomie tym szkolenia koncentrują się na dostarczaniu wiedzy na temat Six Sigma, tak aby ułatwić prowadzenie projektów doskonalących poprzez zaangażowanie pracowników niższego szczebla zarządzania, a odbycie szkolenia pozwala na klasyfikację i stosowanie głównych narzędzi statystycznych i metod zarządzania jakością w zależności od fazy cyklu DMAIC oraz interpretację uzyskanych wyników.
 • Green Belt - celem szkoleń na tym poziomie jest przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji prostych projektów doskonalenia zgodnych z metodyką Six Sigma. Pracownik po odbyciu szkolenia Six Sigma Green Belt potrafi formułować problemy i cele w ujęciu biznesowym, zna narzędzia statystyczne i metody zarządzania, które potrafi skutecznie zastosować w każdym z kroków projektu doskonalącego, potrafi kierować zespołem projektowym i raportuje wyniki na wyższy szczebel.
 • Black Belt - szkolenia Six Sigma Black Belt przygotowują do samodzielnego prowadzenia projektów doskonalących zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC, a także DFSS DMADV oraz IDOV), skupiają się na organizacji pracy zespołowej i umiejętnościach kierowania pracą zespołową, wykorzystania narzędzi Six Sigma (w tym z wykorzystaniem programu Minitab). Certyfikowany Black Belt jest więc w pełni przygotowany do inicjowania i  prowadzania projektów Six Sigma, a także sprawowania nadzoru nad pracą innych zespołów doskonalących.

Większość szkoleń i kursów z Six Sigma ma formę praktycznych warsztatów pozwalających na zdobycie i przećwiczenie wiedzy. Najpowszechniejsze są szkolenia stacjonarne odbywające się przede wszystkim w dużych miastach, takich jak: Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Kraków, Szczecin czy Rzeszów, ale coraz więcej szkoleń i kursów z Six Sigma jest obecnie realizowanych również online. Szkolenia online realizowane są w postaci zajęć na żywo, co stwarza możliwość bezpośredniego kontaktu z trenerem szkolenia oraz innymi uczestnikami i dzielenie się doświadczeniami i wiedzą. Pozwala to również na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące uczestnika pytania.

Szkolenia Six Sigma kończą się egzaminem pisemnym i obroną przygotowanego projektu, co pozwala uzyskać certyfikat potwierdzający posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu metodyki Six Sigma. Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowym poznaniem zasad Six Sigma i usykaniem certyfikatu zachęcamy do wyboru odpowiedniego szkolenia lub kursu dostępnego na górze strony, a także do zgłębiania wiedzy poprzez lekturę: "Systemowe podejście do zarządzania jakością według koncepcji Six Sigma (plik PDF)" oraz "Sześć Sigma" na Wikipedii.

Korzyści z wdrożenia Six Sigma w firmie oraz z kursów i szkoleń Six Sigma
 • przedsiębiorstwo potrafi prowadzić projekty doskonalące o różnym stopniu złożoności,
 • wzrasta pozycja konkurencyjna firmy, dzięki usprawnionemu funkcjonowaniu organizacji,
 • jako pracodawca zyskujesz uznanie na rynku pracy, dzięki wdrożeniu podejścia projektowego i cyklu DMAIC,
 • wdrażasz system ciągłego doskonalenia w firmie, co przekłada się na jej efektywność,
 • uczestnicząc w szkoleniach zapewniasz stałą aktualizację wiedzy Six Sigma (poziomy White, Yellow, Green, Black),
 • pracownicy przedsiębiorstwa potrafią samodzielnie prowadzić projekty Lean Six Sigma.

Polecamy Państwa uwadze również inne szkolenia z zapewnienia jakości: SPC, lean management, Kaizen.

Zarządzanie jakością zgodnie z Six Sigma. Szkolenia i kursy Six Sigma.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia Six Sigma w pytaniach i odpowiedziach

Dowiedz się więcej jak zgłosić udział w szkoleniach i kursach zgromadzonych na tej strone.
Dowiedz się czym jest baza szkoleń, kursów i konferencji biznesowych Eventis.pl

W bazie zgromadziliśmy informacje o nadchodzących szkoleniach, warsztatach i kursach z Six Sigma od kilkudziesięciu organizatorów szkoleń. Wszystkie oferty zawierają szczegółowy opis szkolenia czy kursu, wraz z informacjami o programie zajęć, osobach prowadzących zajęcia oraz cenach uczestnictwa w szkoleniu.

Nasza analiza pokazuje, że najwięcej szkoleń i kursów poświęconych Six Sigma jest obecnie prowadzonych online, na rozmaitych platformach do wideokonferencji. Szkolenia stacjonarne organizowane są w największych miastach w Polsce, prym wiodą: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Łódź oraz Lublin.

Wystarczy wypełnić formularz udostępniony na stronie danego szkolenia czy kursu. Trafia on bezpośrednio do organizatora, który w ciągu 24-48 godzin skontaktuje się, aby potwierdzić rejestrację i przekazać wszelkie informacje organizacyjne. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna, nie wiążą się z nią żadne dodatkowe opłaty - płacisz tylko cenę szkolenia lub kursu dla jego organizatora.
Szkolenia Six Sigma

Pierwszy dowiedz się o nowych szkoleniach Six Sigma! Zostaw swój e-mail, aby otrzymywać powiadomienia!