Szkolenia i kursy Six Sigma w całej Polsce!

Zajmujesz się jakością? Chcesz podnieść swoje umiejętności dotyczące zastosowania Six Sigma w zapewnieniu jakości? Zapoznaj się z listą kursów, warsztatów i szkoleń organizowanych w całym kraju. Wybierz ofertę dla siebie i zgłoś się online!

Zajmujesz się jakością? Chcesz podnieść swoje umiejętności dotyczące zastosowania Six Sigma w zapewnieniu jakości? Zapoznaj się z listą kursów, warsztatów i szkoleń organizowanych w całym kraju. Wybierz ofertę dla siebie i zgłoś się online!

Przewiń stronę

Szkolenia z Six Sigma: 15

 • Warszawa, 11 - 12 października 2021
 • już od 1490 PLN
już od 1490 PLN
 • Online, 15 - 16 lutego 2021
 • już od 3584 PLN
już od 3584 PLN
 • Online, 15 - 16 lutego 2021
 • już od 7744 PLN
już od 7744 PLN
 • Online, 15 - 17 stycznia 2021
 • już od 448 PLN
już od 448 PLN
Artykuł

Zarządzanie jakością zgodnie z Six Sigma

Six Sigma (Sześć Sigma) – metoda zarządzania jakością wprowadzona po raz pierwszy w firmie Motorola w połowie lat 80. Obecnie szeroko wykorzystywana przez wiele koncernów, zwłaszcza amerykańskich, japońskich i międzynarodowych, w tym między innymi przez General Electric, 3M, Honeywell, Alstom, ABB, TRW Automotive i Microsoft.

Nazwa SixSigma pochodzi ze statystyki, gdzie sigma oznacza odchylenie standardowe zmiennej. Sześć sigm oznacza odległość sześciu odchyleń standardowych od wartości centralnej rozkładu i wyznacza prawdopodobieństwo 3,4 wystąpień poza tym przedziałem na 1 milion możliwości.

W metodzie Six Sigma przyjmuje się, że defekty w procesach występują z pewnym prawdopodobieństwem, które można opisać rozkładami statystycznymi. Celem biznesowym metody Six Sigma jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia defektów do 3,4 (trzech i czterech dziesiątych) defektu na milion okazji. W ten sposób podejście Six Sigma może prowadzić do poprawy jakości wyników procesu poprzez identyfikację i usunięcie przyczyn defektów oraz zminimalizowanie zmienności w procesach występujących w firmach, zwłaszcza w firmach produkcyjnych. Six Sigma uchodzi za bardzo rygorystyczne podejście do zarządzania organizacjami, których naczelnym celem jest dążenie do doskonałości. Six Sigma jest jedną z metod poprawy jakości poprzez statystyczne sterowanie procesem, czyli SPC.

Główne punkty charakteryzujące metodę Six Sigma:
 • Oparcie o dane: Six Sigma dąży do obiektywizacji spojrzenia na procesy dzięki wykorzystaniu danych, próbując zmniejszyć ryzyko związane z nieprawidłową oceną samego procesu.
 • Monitoring procesu: uzyskanie stabilnych w czasie wyników wymaga stworzenia systemu monitorowania samego procesu. Skuteczny monitoring procesu wymaga wykształcenia odpowiedniej mentalności w firmie, mającej na celu systemowe zbieranie i ciągłą analizę danych procesowych.
 • Orientacja na klienta: Six Sigma prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb klienta jako niezbędnego elementu poprawy. Metoda podkreśla, że warto wprowadzać ulepszenia, które są użyteczne dla klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego), stąd niezwykle ważne jest sformułowanie celu poprawy tak jak widzi ją klient i z punktu widzenia jego korzyści.
 • Praca nad projektami: Six Sigma zakłada, że doskonalenie należy zorganizować w postaci projektu, który musi mieć zdefiniowane cele i czas jego trwania przy czym dąży się do stosowania perspektywy krótkoterminowej.
 • Poznanie procesów: Six Sigma zakłada, że poznanie procesów powinno odbywać się w sposób matematyczny i oparty o dane.
 • Strategia biznesowa: Six Sigma to zarówno narzędzie, jak i strategia zarządzania przedsiębiorstwami skłaniająca do ciągłej obserwacji procesów, wykrywania nieefektywności i samodoskonalenia.
W podejściu Six Sigma zakłada się, że zmiany w procesach realizowane są za pomocą projektów optymalizacyjnych. Projekty te mają z góry ustalony cykl życia:
 1. Define
 2. Measure
 3. Analize
 4. Improve
 5. Control
Stąd nazwa takiego projektu - DMAIC.

Szkolenia Six Sigma na różnych poziomach, w tym Yellow Belt, Green Belt i Black Belt, znajdą Państwo w naszym serwisie szkoleniowym. Kursy Six Sigma posiadają formę praktycznych warsztatów pozwalających na zdobycie i przećwiczenie wiedzy. Polecamy Państwa uwadze również inne szkolenia z zapewnienia jakości: SPC, lean management, Kaizen.

Wszystkie osoby zainteresowane szczegółowym poznaniem zasad six sigma odsyłamy na powyższe szkolenia oraz do artykułów: "Systemowe podejście do zarządzania jakością według koncepcji Six Sigma (plik PDF)" oraz "Sześć Sigma" na Wikipedii.
Zarządzanie jakością zgodnie z Six Sigma