ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

O szkoleniu

Omówienie zagadnień związanych z prawidłowymi zasadami tworzenia oraz gospodarowania środkami ZFŚS.

Cel szkolenia:

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy
Kto powinien wziąć udział?
szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z gospodarowaniem środkami ZFŚS a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić

• specjaliści ds. kadr i płac,
• właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
• członkowie komisji socjalnych,
• członkowie związków zawodowych

Program szkolenia

1. Przepisy regulujące tworzenie ZFŚS
2. Zakres przedmiotowy ustawy o ZFŚS
3. Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny, definicja gospodarstwa domowego
4. Tworzenie ZFŚS
4.1. Odpis na ZFŚS
4.2. Sposób naliczania odpisu
4.3. Ustalenie przeciętnej liczby zatrudnionych według trzech metod
5. Wysokość odpisów
6. Kiedy można dokonać podwyższonego lub obniżonego odpisu?
7. Odpis na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
8. Przekazanie odpisu na rachunek bankowy
9. Zwiększenia środków ZFŚS
10. Przedmiot działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
10.1. Własne obiekty działalności socjalnej – co można finansować i w jakiej wysokości?
10.2. Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
10.3. Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
10.4. Pożyczki mieszkaniowe
11. Prawidłowe przyznawanie świadczeń z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego. Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
12. Potwierdzanie dochodu osób uprawnionych
12.1. Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
13. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia przez osobę uprawnioną
14. Regulamin ZFŚS
14.1. Co powinien zawierać regulamin ZFŚS
14.2. Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS
14.3. Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS
15. Paczki z ZFŚS
16. Imprezy integracyjne
17. Czego nie można finansować z ZFŚS?
18. Rola komisji socjalnej
19. Ustawowe możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
20. Wspólna działalność socjalna
21. Świadczenia urlopowe
22. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS
23. Organy uprawnione do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli
24. Oskładkowanie świadczeń z ZFŚS
25. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS
26. Umorzenie pożyczek – jak pobrać podatek, jak wykazać na PIT
27. Potrącenia egzekucyjne z ZFŚS
28. Praktyczne porady na prawidłowe gospodarowanie środkami ZFŚS

Czas trwania

9:00 - 17:00
8 godzin, 1 dzień

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac w pięciu firmach, doświadczony trener, autorka publikacji w INFOR.PL, doradca prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim.

Doświadczenie zawodowe:
• Od 12 lat zajmuje stanowisko Głównego specjalisty ds. kadr i płac. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.
• Od 4 lat prowadzi szkolenia kadrowo – płacowe, współpracując z kilkoma firmami szkoleniowymi oraz prowadzi własną działalność w tym zakresie.
• Doradca prawa pracy.
• Audytor prawa pracy.
• Autorka artykułów wydawnictwa INFOR PL.
Specjalizacja w zakresie szkoleń:
• Naliczanie wynagrodzeń.
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
• Prawo pracy.
Wykształcenie:
• Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.
• Ukończyła studia podyplomowe z Prawa pracy na Uniwersytecie Łódzkim i Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Łódzkiej

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszaswa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
netto od osoby
800
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!