Szkolenie: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-soba-w-czasie-i-organizacja-pracy-26246-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na warsztat szkoleniowy pt. „Zarządzanie sobą w czasie”.Tempo obecnego życia i realizowania planów czy wyzwań zawodowych oraz osobistych powoduje, że wiele osób nie radzi sobie z organizacją czasu. Nader często słyszymy ,,nie mam czasu” ,,jestem już spóźniony” ,,nie wyrobię się z tym zadaniem” ,,to mnie przerasta” ,,to mam zrobić na wczoraj”. Czy można temu zaradzić? Zarządzanie czasem i organizacja pracy to umiejętności techniczne, co oznacza, że można je wypracować i wytrenować. Na naszym szkoleniu uczestnicy zdobędą proste i skuteczne techniki organizacji czasu, określania priorytetów, tworzenia planów, realizacji zamierzeń w zaplanowanym czasie. I po szkoleniu okaże się, że uczestnicy mają zapas czasu, że zdążają z obowiązkami, że powierzone zadania wykonują efektywniej, niż do tej pory. A to przełoży się na zadowolenie osobiste, obniżenie poziomu stresu i więcej czasu dla rodziny i bliskich.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

· Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań

· Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków

· Przełożonych, zarządzających zespołem

· Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą

· Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań

· Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących

· terminów

· Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele

· Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Cele szkolenia:

· Cele indywidualne i poznawcze

· Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru planowania

· Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy harmonogramowej

· Przekazanie narzędzi do zarządzania własnym czasem

· Nauczenie skuteczniejszego korzystania z planów wytyczonych odgórnie

· Wykształcenie u uczestników umiejętności samomotywacyjnych

· Przekazanie narzędzi do prawidłowego sporządzania planu pracy

· Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii

· Umiejętność określania priorytetów

· Podniesienie skuteczności indywidualnej i grupowej

Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii procesu.

Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień. Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych. Zastosowanie technik interakcyjnych i interaktywnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Formy przekazu informacji i utrwalania zdobytych umiejętności:

· Przystępne, interaktywne przekazanie treści merytorycznych

· Opis i wyjaśnienie konkretnej techniki czy metody

· Praktyczne trenowanie poznanych technik

· Wspólna analiza przypadków i symulacje rzeczywistych sytuacji i zdarzeń zawodowych z zastosowaniem nowych wzorców zachowań

· Tematyczne gry i zajęcia grupowe wspomagane przez trenera

· Zadania indywidualne wspomagane przez trenera

Umiejętności po szkoleniu:

Uczestnicy nauczą się:

· Samodzielności i wydajności w pracy

· Pokonywania większych wyzwań

· Ustalać priorytety w zadaniach

· Odpowiedzialności za wyniki pracy

Uczestnicy zastosują:

· Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie

· Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie

· Sposoby oszczędności czasu i energii

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:

· Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań

· Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków

· Przełożonych, zarządzających zespołem

· Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą

· Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań

· Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących

· terminów

· Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele

· Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Program szkolenia:

Wprowadzenie – moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem

· Pożeracze czasu – czym są, jak je wykrywać i eliminować

· Wykres Gantta - kontrola nad wydarzeniami

· Odkładanie zadań – czym skutkuje i dlaczego męczy

· Planowanie – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo

· Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne

· Zasada Pareto – skuteczność działań

· Czas i organizacja – czym jest czas i czym jego zarządzanie

· Samoorganizacja na codzień

· Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać

· Wykres sprawności dnia, tygodnia, miesiąca – zindywidualizowanie własnego harmonogramu pracy

· SMART – jak wytyczać skutecznie cele

· 12 praw skutecznego panowania nad czasem

· Komunikacja jako technika gospodarowania czasem

· Wybrane techniki komunikacji – parafraza, precyzowanie

· Asertywność jako technika zarządzania sobą w czasie

· Asertywne ,,Nie” jako technika oszczędzania czasu

· Ewaluacja poszkoleniowa

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1290 - +23 % vat

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy