Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/zarzadzanie-soba-w-czasie-i-organizacja-pracy-26246-id453

Informacje o szkoleniu

 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy


  ID szkolenia: 26246
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Effect Group Sp. z o.o.
  Erazma Ciołka 16
  01-443 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA
- Uświadomienie uczestnikom wiedzy dotyczącej obszaru planowania
- Pokazanie uczestnikom korzyści z pracy harmonogramowej
- Przekazanie narzędzi do zarządzania własnym czasem
- Nauczenie skuteczniejszego korzystania z planów wytyczonych odgórnie
- Wykształcenie u uczestników umiejętności samomotywacyjnych
- Przekazanie narzędzi do prawidłowego sporządzania planu pracy
- Wdrożenie sposobów oszczędności czasu i energii
- Umiejętność określania priorytetów
- Podniesienie skuteczności indywidualnej i grupowej
Korzyści dla uczestników:
Uczestnicy nauczą się:
- Samodzielności i wydajności w pracy
- Pokonywania większych wyzwań
- Ustalać priorytety w zadaniach
- Odpowiedzialności za wyniki pracy
Uczestnicy zastosują:
- Metody realizowania planów wytyczonych odgórnie
- Techniki ścisłego planowanie i zgrania w czasie
- Sposoby oszczędności czasu i energii

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
- Pracowników stanowisk związanych z planowaniem, terminowymi zadaniami, projektowaniem zadań
- Pracowników zobowiązanych do samodzielnego planowania czasu i obowiązków
- Przełożonych, zarządzających zespołem
- Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
- Pracowników mających problemy z wytyczaniem, rozpoznaniem lub realizacją zadań
- Pracowników mających problemy z terminowością, spóźniających się, niedotrzymujących terminów
- Pracowników realizujących odgórnie wytyczone cele
- Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji

Program szkolenia:

Wstęp
- Przywitanie
- Przedstawienie trenera i uczestników
- Werbalizacja i weryfikacja oczekiwań i potrzeb szkoleniowych
- Ustalenie zasad obowiązujących podczas szkolenia
- Przedstawienie zakresu tematycznego szkolenia
- Określenie warunków brzegowych skutecznej nauki
Wprowadzenie – moje mocne i słabe strony w zarządzaniu czasem
- Zdiagnozowanie podstawowych nawyków w dotychczasowym zarządzaniu czasem, przydatnych i zgubnych
- Gra strategiczna – organizacja pracy
- Uświadomienie, czym są nawyki i jaka jest ich skuteczność w organizacji pracy
- Warsztat nauczający tworzenia nawyków lub zamiany dotychczasowych
- Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu
Pożeracze czasu – czym są, jak je wykrywać i eliminować
- Grupowe określenie złodziei/pożeraczy czasu
- Podział na tzw. złodziei jawnych i ukrytych
- Diagnoza własnych złodziei
- Poszukiwanie konkretnych sposobów na eliminację wybranych pożeraczy
- Wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu
Czas i organizacja – czym jest „czas” i czym tak naprawdę zarządzamy
- Grupowe zdefiniowanie pojęcia ,,czas” i zakresu wpływu na jego zarządzanie
- Uświadomienie przestrzeni-obszarów, którymi naprawdę zarządzamy
- Odniesienie do wcześniejszej pracy z nawykami
- Przykłady skutecznego organizowania pracy
Odkładanie zadań tzw. „otwarte pętle” – czym skutkuje, dlaczego męczy i jak nie odkładać
- Grupowe ustalenia dotyczące powodów, okoliczności i zakresu odkładanych zadań
- Zdefiniowanie pojęcia ,,odkładanie”
- Uświadomienie zgubności odkładania na rzecz skuteczności planowania
- Indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli”
- Nauka zamiany ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności – trzy techniki
SMART – jak wytyczać skutecznie cele
- Ustalenie zasadności określania i definiowania celów
- Warunki podnoszące skuteczność w określaniu i realizacji celów
- Wyjaśnienie zasad określania celu metodą SMART
- Samodzielne/grupowe zapisywanie celu metodą SMART
Planowanie czyli kontrola nad wydarzeniami – jak skutecznie planować krótko- i długoterminowo
- Ustalenie zasadności i warunków tworzenia planów
- Sprawdzanie zgodności wybranego planu z określonym celem
- Nauka planowania na arkuszach– trzy techniki (Pytania i odpowiedzi, Strategia Vonneguta, Wykres Gantta)
Macierz Eisenhowera – priorytety zadań, zadania ważne i pilne
- Określenie celowości priorytetowania dla zarządzania czasem
- Wyjaśnienie macierzy Eisenhowera
- Rozgraniczenie zadań pilnych od ważnych
- Nauka priorytetowania na przykładach wstecznych i planowanych (dwie techniki)
Zasada Pareto – skuteczność działań
- Wyjaśnienie związku zasady Pareto z efektywnością zadań
- Omówienie przykładów działania zasady Pareto w codziennym życiu
- Nauka samodzielnego znajdowania przestrzeni życiowych wymagających zastosowania zasady Pareto i tworzenie planów naprawczych
Higiena pracy i odpoczynku – jak pracuje nasz umysł i jak to wykorzystać
- Określenie cykli aktywności, efektywności, czuwania i snu ludzkiego umysłu
- Przedstawienie trzech podstawowych typów aktywności dobowej (Większość ludzi, Sowy, Skowronki)
- Nauka samodzielnego określania własnych cyklów aktywności
- Przykłady zamiany obowiązków w ustawieniach godzinowych własnego harmonogramu
Skuteczność na co dzień – algorytm prostych działań
- Gromadzenie informacji
- Analiza informacji
- Organizowanie spraw – nowa rola kalendarza
- Określenie prostych algorytmów doboru obowiązków i czasu oraz sposobu ich wykonania
- Nauka schematu decyzyjnego
12 praw skutecznego panowania nad czasem
- Omówienie 12 podstawowych zasad zarządzania czasem
Zakończenie szkolenia
- Podsumowanie najważniejszych elementów szkolenia i wskazówki do indywidualnej pracy
- Ewaluacja – podsumowanie dokonane przez uczestników, własne wnioski do pracy

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Płatność dokonywana jest po szkoleniu na podstawie faktury VAT. Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w min. 70% ze środków publicznych stawka VAT zw.


Wydarzenie: Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy