Zmiany w Prawie Pracy 2022

O szkoleniu

Druga połowa 2022 r. przebiegnie pod znakiem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, w którym zostaną zaprezentowane zmiany oraz złożone Państwu rekomendacje jak skutecznie i zgodnie z prawem wdrożyć je w życie w Państwa organizacjach.

Szkolenie będzie oparte jak zwykle na wysokim poziomie kontaktu ze słuchaczami, „burzy mózgów”, wzajemnej wymianie doświadczeń.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem pracy oraz osób chcących pogłębić i uporządkować wiedzę na temat stosowania prawa pracy w praktyce po ostatnich ważnych zmianach.  

Zapraszamy również osoby, które mają na swój celu rozwój zawodowy, a przekazywana wiedza może się do tego przyczynić. 

Program szkolenia

PRACA ZDALNA PO ZMIANIE PRZEPISÓW – NOWE PROCEDURY, ZAPISY W REGULAMINIE, NAJLEPSZE PRAKTYKI

 1. Zasady wprowadzania i rodzaje pracy zdalnej: stała, hybrydowa i okazjonalna.
 2. Praca zdalna na mocy porozumienia i na polecenie pracodawcy.
 3. Zasady przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi  lub przedstawicielami pracowników przy wprowadzaniu pracy zdalnej.
 4. Zasady ponoszenia kosztów za pracę zdalną.
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy.
 6. Zasady ochrony danych osobowych przy pracy zdalnej.
 7. Zasady kontroli przy pracy zdalnej.
 8. Wypadek, a praca zdalna.
 9. Zasady kontaktu pracownika z przełożonym w formule pracy zdalnej.
 10. Dokumenty niezbędne do uruchomienia pracy zdalnej – rekomendacje zapisów.

NOWE ZASADY PREWENCJI PRZECIWALKOHOLOWEJ I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W MIEJSCU PRACY

 1. Nowe zasady weryfikacji trzeźwości pracownika – kogą dotyczą?
 2. Rekomendowane zapisy w regulaminie pracy.
 3. Uprawnienia pracodawcy do badania stanu trzeźwości. Możliwości odmówienia przez pracownika.
 4. Przebieg badania – zasady pomiaru.
 5. Omówienie skutków prawnych stwierdzenia i niestwierdzenia alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.
 6. Kompetencje organów zewnętrznych – w jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do potwierdzenia pomiarów.
 7. Wzory druków, zasady współpracy pracodawcy z pracownikiem i organami zewnętrznymi.

NOWE ZASADY ZATRUDNIANIA

 1. Nowe zasady zatrudniania na okres próbny:
   – ile razy można zawrzeć umowę na okres próbny,
   – możliwości przedłużenia umowy na okres próbny,
   – ponowne nawiązanie umowy o pracę na okres próbny.  
 2. Nowe zasady zatrudniania na czas określony.
 3. Możliwość jednoczesnego zatrudnienia na podstawie wielu umów o pracę.
 4. Nowa treść umowy o pracę.
 5. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze – nowe zasady.
 6. Wnioski pracownika o zmianę warunków pracy i płacy.
 7. Uzasadnienie wypowiedzenia – zmiany.
 8. Szkolenia a czas pracy – nowe zasady.

NOWA TREŚĆ DODATKOWEJ INFORMACJI ZWIĄZANEJ Z ZATRUDNIENIEM

 1. Nowe punkty informacji – szczegółowe omówienie.
 2. Informacja o polityce szkoleniowej i procedurach awansu u danego pracodawcy.
 3. Sposób przekazywania informacji o warunkach zatrudnienia.
 4. Sankcje za nieudzielnie prawidłowych informacji.

NOWY URLOP Z POWODU PILNYCH SPRAW RODZINNYCH I SIŁY WYŻSZEJ

 1. Zasady udzielania – kiedy pracownik będzie mógł zawnioskować?
 2. Możliwość odmowy udzielenia.
 3. Dokumentowanie urlopu.
 4. Płatność za urlop.
 5. Sankcje za nieudzielenie urlopu.

NOWY URLOP OPIEKUŃCZY

 1. Wymiar urlopu opiekuńczego.
 2. Pracownicy uprawnieni do urlopu opiekuńczego.
 3. Składanie wniosku o urlop – wyprzedzenie i informacje we wniosku.
 4. Płatność za urlop opiekuńczy.
 5. Sankcje za nieudzielnie urlopu opiekuńczego.
 6. Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę opiekunowi.

ELASTYCZNA ORGANIZACJA PRACY – NOWA INSTYTUCJA

 1. Zasady wprowadzania.
 2. Zasady składania wniosku – treść wniosku.
 3. Możliwość odmowy elastycznej organizacji.
 4. Sankcje za naruszenie przepisów o elastycznej organizacji.

ZMIANY W PRZEPISACH O URLOPACH ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM

 1. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego.
 2. Zasady udzielenia urlopu rodzicielskiego.
 3. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 4. Zasady korzystania z urlopu ojcowskiego po zmianach.
 5. Nowe zasady udzielania urlopu wychowawczego.
 6. Zasady dopuszczania do pracy po zakończeniu korzystania z urlopów z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich.
 7. Nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych po zmianie przepisów.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy.

W latach 2004–2008 Wicedyrektor Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy.
W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Wcześniej pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.

Wykładowca w firmie DOM WIEDZY.

Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 8-9 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 19-20 październik 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
990
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa
Polna 50
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Dom Wiedzy Sp. z o.o.
00-644 Warszawa Polna 50
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!