Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Komunikacja wewnętrzna: szkolenia i kursy w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (12)
1Komunikacja wewnętrzna: szkolenia i kursy w 2020 r. Komunikacja wewnętrzna: szkolenia i kursy w 2020 r.

Wyświetlone wszystkie (12)
1
Zobacz również

Komunikacja wewnętrzna w firmie

Wyobraź sobie, że klient zamawia w Twoim sklepie produkt, ale zamówienie, zamiast trafić od pracownika zajmującego się obsługą klienta do magazynu, „znika” gdzieś po drodze. Albo zostanie przekazane, ale bez jasnego komunikatu, że trzeba je zrealizować pilnie. W efekcie Twoja firma może stracić klienta i dobrą opinię. Co zawiniło? Nieefektywna komunikacja wewnętrzna w organizacji. Jak zatem o nią zadbać?

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej

Powyższy przykład jest oczywiście przejaskrawiony, jednak unaocznia ważne przesłanie: sprawna komunikacja wewnętrzna w organizacji to kluczowy element jej sprawnego funkcjonowania.

Komunikacja wewnętrzna w firmie: co się na nią składa?

Gdy podejmuje się problem taki jak komunikacja w biznesie, najczęściej nacisk jest kładziony na aspekt zewnętrzny. Chodzi zatem o budowanie wizerunku na rynku i w szeroko pojętym otoczeniu. Tymczasem to tylko jedna strona medalu. Jeszcze ważniejsza i fundamentalna dla jakości działania organizacji jest komunikacja wewnętrzna. Składają się na nią:
 • wymiana informacji między pracodawcą i kadrą menedżerską oraz pracownikami – określa się ją mianem komunikacji pionowej,
 • porozumiewanie się między pracownikami na podobnym szczeblu w organizacji – jest to komunikacja pozioma.
Zarówno jeden, jak i drugi kierunek porozumiewania się wymagają przestrzegania ściśle określonych zasad. Te stosowane w życiu prywatnym mogą nie wystarczyć, dlatego warto powierzyć obowiązek zarządzania komunikacją wewnętrzną wykwalifikowanemu pracownikowi (np. z działu HR lub Public Relations).

Komunikacja wewnętrzna (Internal Communication) nazywana jest również wewnętrznym PR – poprzez aktywną komunikację z pracownikami organizacji (zarówno etatowymi, pracownikami tymczasowymi, ale często również z podwykonawcami) wpływa na zaangażowanie pracowników, motywację w pracy, identyfikację z organizacją oraz lojalność, wspierając osiąganie przez organizację jej celów biznesowych.

Kluczowe elementy efektywnej komunikacji wewnątrz organizacji

Aby komunikacja wewnętrzna w firmie przebiegała w efektywny sposób i budowała kreatywną atmosferę do działania, warto:
 • zadbać o informowanie pracowników o kluczowych zmianach zachodzących w firmie – najlepiej z wyprzedzeniem, aby nie mieli wrażenia, że następują one gwałtownie i „pozostają poza kontrolą”,
 • zatroszczyć się o przejrzyste przekazywanie informacji – tak, aby nie stwarzać warunków do powstawania plotek,
 • zainwestować w system efektywnej komunikacji – nawet w małych firmach bezpośrednie rozmowy i przekazywanie informacji zespołowi przez kierowników dzisiaj nie wystarcza. Dobrze jest pomyśleć o elektronicznej platformie komunikacji, która usprawni przekazywanie i wymianę informacji,
 • zachęcać pracowników do otwartego wyrażania opinii, ale w zgodzie z zasadami tolerancji i wzajemnego szacunku – to istotne elementy kultury organizacji.
Wdrożenie jasnej polityki komunikacji wewnętrznej, choć może być wyzwaniem, zaowocuje podniesieniem jakości działalności organizacji, a co za tym idzie – wyższymi zyskami.

Jakie są narzędzia komunikacji wewnętrznej?

De facto każde narzędzie, które może pomóc zrozumieć pracownikom jak działa dana firma, jakie są procedury postępowania oraz jaka jest strategia firmy można uznać za narzędzie komunikacji wewnętrznej. Najczęściej spotykane jednak to:
 • spotkania cykliczne, specjalne, eventy - ich celem jest przekazanie pracownikom istotnych informacji, które pozwalają jej funkcjonować jako jeden organizm, a nie zbiór ludzi czy zespołów - podczas takich spotkań warto przekazywać informacje o strategii firmy, jej pozycji rynkowej, konkurentach, oczekiwaniach klientów i głównych wyzwaniach. Pozwoli to pracownikom zrozumieć dokąd firma zmierza oraz dlaczego podejmuje takie, a nie inne działania.
 • intranet i blog firmowy - intranet jest w wielu firmach podstawowym narzędziem wspierającym komunikację wewnętrzną. Można w nim znaleźć prezentację struktury firmy, książkę adresową pozwalającą szybko dotrzeć do odpowiednich osób w nawet bardzo dużych organizacjach, spis obowiązujących w przedsiębiorstwie procedur czy też wzory dokumentów, które ułatwiają pracownikom sprawne funkcjonowanie w organizacji.
 • newslettery i maile - warto wykorzystywać nowoczesne narzędzia komunikacji, aby dostarczyć pracownikom wiedzę o najważniejszych wydarzeniach z życia firmy. Pozwoli to im nie tylko lepiej orientować się w życiu wewnętrznym firmy, ale też pomaga zbudować zespół oraz pozytywnie wpływa na motywację pracowników. Jeśli komunikaty mailowe wysyłane są przez prezesa bądź ścisłe kierownictwo pomaga to również przełamać bariery komunikacyjne spowodowane hierarchią.
 • systemy do zarządzania pracą grupową, projektami - mogą to być zarówno rozwiązania typu Slack, YouTrack czy Asana, ale również swego rodzaju media społecznościowe usprawniające współpracę wielu zespołów. Przykładem takiego narzędzia może być Workplaces by Facebook - narzędzie to pozwala zarówno odbywać wideokonferencje, czatować, jak i efektywnie dostarczać newsy z życia firmy, które pracownicy mogą komentować, polubić i udostępnić współpracownikom wewnątrz organizacji. Narzędzia tego typu okazują się bardzo skuteczne w zarządzaniu zespołem.
 • plakaty, tablice ogłoszeniowe, biuletyny, radiowęzły - liczba narzędzi w komunikacji wewnętrznej jest bardzo duża, a wykorzystanie poszczególnych z nich zależy od specyfiki i potrzeb danej firmy.

Szkolenia z komunikacji wewnętrznej?

Pomimo, że każdy z nas się komunikuje badania pokazują, że jest to jednocześnie jedna z najtrudniejszych dziedzin działalności ludzkiej. W procesie komunikacji bardzo łatwo powstają zakłócenia, które prowadzą do niepokoju w organizacji czy też niejasności co do celów i oczekiwań. Stąd też rynek szkoleń oferuje bardzo wiele pozycji dotyczących komunikacji - od szkoleń poświęconych audytowi komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej, poprzez budowę strategii komunikacji, po wybrane tematy, takie jak efektywne prowadzenie spotkań, przygotowywanie biuletynów firmowych czy też zarządzanie sytuacją kryzysową i rozwiązywanie konfliktów. Dla menedżerów, kadry kierowniczej i typowych stanowisk wymagających współpracy z wieloma interesariuszami warto rozważyć dodatkowe szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Jednak wszystkie te tematy powinny pozostawać w zainteresowaniu współczesnych menedżerów, działów kadr czy zarządu firmy.