Szkolenia i kursy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych!

 • Oferty szkoleń dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w całej Polsce
 • Porównaj program zajęć i ceny, aby wybrać najlepszą ofertę
 • Zarejestruj się na wybrane szkolenie wypełniając nasz formularz rejestracji
 • Oferty szkoleń dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w całej Polsce
 • Porównaj program zajęć i ceny, aby wybrać najlepszą ofertę
 • Zarejestruj się na wybrane szkolenie wypełniając nasz formularz rejestracji
szkolenia opakowania
Przewiń stronę

Szkolenia opakowania: 18

 • Poznań, 22 - 23 listopada 2021
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Online, 26 stycznia 2021
 • już od 500 PLN
już od 500 PLN
 • Wrocław, 16 listopada 2020
 • już od 799 PLN
już od 799 PLN
Artykuł

Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

Niemal wszystkie produkty obecne na rynku są opakowywane w jakiś sposób – zarówno na czas transportu od producenta do magazynu, jak i w celu wystawienia ich na półkach do sprzedania. Zasady związane z produkcją, wykorzystaniem, jak również gospodarką odpadami opakowaniami są ściśle regulowane przepisami prawa. Jak wygląda w praktyce prawo opakowaniowe? Oto najważniejsze informacje, które warto mieć na względzie.

Prawo opakowaniowe dynamicznie się zmienia – wraz z zaostrzającymi się wymogami związanymi z ochroną środowiska. Z uwagi na stale zwiększającą się ilość odpadów opakowaniowych – zwłaszcza tych z tworzyw sztucznych – pojawiają się kolejne regulacje, które precyzują zarówno zasady związane z produkcją opakowań, jak również ich odpadami. Obowiązki, które spoczywają w tym aspekcie na producencie, zostały zawarte przede wszystkim w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638, ze zm.), której ostatnia nowelizacja miała miejsce w lipcu 2019 roku.

Ustawa ta zawiera szereg regulacji nakładanych na samych producentów i dystrybutorów opakowań, jak również producentów i dystrybutorów towarów w opakowaniach, a także na samych użytkowników i jednostki administracji publicznej.
 
Opakowania
Zanim przejdziemy do omówienia regulacji, jakie zawiera prawo opakowaniowe, warto w jasny sposób zdefiniować, czym są same opakowania. Jest to niezwykle szeroka kategoria elementów, ponieważ ustawodawca definiuje je jako wyroby, które są przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu oraz dostarczania wszelkich produktów, wykonane z dowolnego rodzaju materiałów.

Oznacza to, że do tej grupy wyrobów można zaliczyć zarówno opakowania jednostkowe, jak również zbiorcze oraz transportowe. Warto jednak mieć świadomość, że z prawnego (i funkcjonalnego) punktu widzenia do tej grupy nie zalicza się palet Euro czy kontenerów – choćby dlatego, że są to akcesoria wielokrotnego użytku, które nie wymagają standardowo rozumianego recyklingu.
 
Opakowania przepisy prawne i wymagania
Istotną grupę wymagań związanych z opakowaniami stanowią te dotyczące sposobu ich produkcji. Zostały one nałożone ze względów ekologicznych. I tak, producenci są zobowiązani do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko przez:
 • maksymalne możliwe ograniczenie ich wielkości, tj. objętości oraz masy z zachowaniem funkcjonalności – jest to wymóg dość ogólny i nieostry, a zasada bywa interpretowana na różne sposoby,
 • ograniczenie ilości szkodliwych substancji w składzie opakowań – szczególne restrykcje dotyczą ołowiu (maksymalnie 100 mg/kg) oraz innych metali ciężkich,
 • tworzenie opakowań z materiałów i w sposób, który pozwala na ich późniejsze odzyskanie i ponowne przetworzenie.
W większości przypadków, gdy istnieje taka możliwość, na opakowaniu powinno się znaleźć wyraźne oznaczenie, prezentujące:
 • typ materiału, z którego zostało one wykonane,
 • to, czy nadaje się ono do recyklingu, a jeśli tak, w jaki sposób powinien je zutylizować użytkownik (tj. do której grupy odpadów się ono zalicza).
Jeżeli nie ma takiej możliwości, oznaczenia należy umieścić na dołączonej do opakowania informacji.
 
Opakowania a dokumentacja
Przedsiębiorca, poza sprostaniem wymogom związanym ze specyfiką samych opakowań, musi zadbać o właściwe udokumentowanie ich produkcji, importu oraz eksportu. Stosowny raport muszą złożyć zarówno producent, jak i importer oraz eksporter. Powinien on:
 • zawierać precyzyjne informacje dotyczące łącznej masie opakowań, które zostały wyprodukowane / wyimportowane / wyeksportowane na przestrzeni roku, a także ich składu,
 • wskazać, jaki procent opakowań stanowiły te wielokrotnego użytku i przeznaczone do recyklingu oraz czy i ile pojawiło się tych zawierających substancje szkodliwe,
 • zostać złożone do biura właściwego marszałka województwa (zgodnie z lokalizacją firmy) do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Warto podkreślić, że cała dokumentacja, która posłużyła do stworzenia takiego raportu, musi być zgodnie z przepisami zarchiwizowana co najmniej przez okres kolejnych pięciu lat.
 
Odpady opakowaniowe – wymogi prawne
Przepisy prawa ujmują zarówno kwestie związane z samymi opakowaniami – ich produkcją i dystrybucją – jak również z gospodarką odpadów opakowaniowych. Szczególnie restrykcyjne są wymogi obejmujące odpady opakowaniowe z wyrobów toksycznych, rakotwórczych lub w inny sposób niebezpieczne. W ich przypadku producent / importer / eksporter jest zobowiązany m.in. do ustalenia 10-30% kaucji za opakowania pojedynczych produktów oraz odbioru od klientów opakowań zbiorczych wielokrotnego użytku oraz jednorazowych oraz zadbać o ich prawidłową utylizację.

Warto również podkreślić, że obowiązki związane z utylizacją odpadów opakowaniowych spoczywają również na podmiotach zajmujących się sprzedażą detaliczną. Np. te o powierzchni powyżej 2000 m2 są zobowiązane do tego, aby prowadzić selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na własny koszt.
 
Szkolenia opakowania i odpady opakowaniowe
Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość prawną związaną z gospodarką opakowaniami warto rozważyć odpowiednie szkolenia i kursy dla zespołów odpowiedzialnych za wprowadzanie, obrót, przetwarzanie i recykling opakowań i odpadów opakowaniowych. Potencjalna niewiedza może być kosztowna dla przedsiębiorców nie przestrzegających przepisów prawa.

Warto również zapoznać się z tematami pokrewnymi, dotyczącymi m.in. BDO, gospodarki magazynowej czy prawa przewozowego. Osobne normy spełniać powinny opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością, warto zapoznać się z zasadami przygotowania i wdrażania systemu HACCP zgodnego z normą ISO 22000.
Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?