Szkolenia i kursy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych!

 • Oferty szkoleń dotyczących opakowań i odpadów opakowaniowych w całej Polsce
 • Porównaj program zajęć i ceny, aby wybrać najlepszą ofertę
 • Zarejestruj się na wybrane szkolenie wypełniając nasz formularz rejestracji
szkolenia opakowania, gospodarka opakowaniami, odpady opakowaniowe

Szkolenia opakowania: 18

już od 690 PLN
 • Poznań, 22-23 listopad 2021
 • już od 1290 PLN
już od 1290 PLN
 • Poznań, 4 październik 2021
 • już od 990 PLN
już od 990 PLN
Artykuł

Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?

Niemal wszystkie produkty obecne na rynku są opakowywane w jakiś sposób – zarówno na czas transportu od producenta do magazynu, jak i w celu wystawienia ich na półkach do sprzedaży. Zasady związane z produkcją, wykorzystaniem, jak również gospodarką odpadami opakowaniami są ściśle regulowane przepisami prawa. Jak wygląda w praktyce prawo opakowaniowe? Jakie szkolenia dotyczące opakowań oraz kursy i warsztaty z gospodarki opakowaniami mogę pomóc firmie w zapewnieniu zgodności działania z prawem opakowaniowym?

Prawo opakowaniowe dynamicznie się zmienia – wraz z zaostrzającymi się wymogami związanymi z ochroną środowiska. Z uwagi na stale zwiększającą się ilość odpadów opakowaniowych – zwłaszcza tych z tworzyw sztucznych – pojawiają się kolejne regulacje, które precyzują zarówno zasady związane z produkcją opakowań, jak również ich odpadami. Obowiązki, które spoczywają w tym aspekcie na producencie, zostały zawarte przede wszystkim w Ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 r., Nr 63, poz. 638, ze zm.), której ostatnia nowelizacja miała miejsce w lipcu 2019 roku.

Ustawa ta zawiera szereg regulacji nakładanych na samych producentów i dystrybutorów opakowań, jak również producentów i dystrybutorów towarów w opakowaniach, a także na samych użytkowników i jednostki administracji publicznej.

Opakowania

Zanim przejdziemy do omówienia regulacji, jakie zawiera prawo opakowaniowe, warto w jasny sposób zdefiniować, czym są same opakowania. Jest to niezwykle szeroka kategoria elementów, ponieważ ustawodawca definiuje je jako wyroby, które są przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu oraz dostarczania wszelkich produktów, wykonane z dowolnego rodzaju materiałów.

Oznacza to, że do tej grupy wyrobów można zaliczyć zarówno opakowania jednostkowe, jak również zbiorcze oraz transportowe. Warto jednak mieć świadomość, że z prawnego (i funkcjonalnego) punktu widzenia do tej grupy nie zalicza się palet Euro czy kontenerów – choćby dlatego, że są to akcesoria wielokrotnego użytku, które nie wymagają standardowo rozumianego recyklingu.

Opakowania przepisy prawne i wymagania

Istotną grupę wymagań związanych z opakowaniami stanowią te dotyczące sposobu ich produkcji. Zostały one nałożone ze względów ekologicznych. I tak, producenci są zobowiązani do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko przez:

 • maksymalne możliwe ograniczenie ich wielkości, tj. objętości oraz masy z zachowaniem funkcjonalności – jest to wymóg dość ogólny i nieostry, a zasada bywa interpretowana na różne sposoby,
 • ograniczenie ilości szkodliwych substancji w składzie opakowań – szczególne restrykcje dotyczą ołowiu (maksymalnie 100 mg/kg) oraz innych metali ciężkich,
 • tworzenie opakowań z materiałów i w sposób, który pozwala na ich późniejsze odzyskanie i ponowne przetworzenie.

W większości przypadków, gdy istnieje taka możliwość, na opakowaniu powinno się znaleźć wyraźne oznaczenie, prezentujące:

 • typ materiału, z którego zostało one wykonane,
 • to, czy nadaje się ono do recyklingu, a jeśli tak, w jaki sposób powinien je zutylizować użytkownik (tj. do której grupy odpadów się ono zalicza).

Jeżeli nie ma takiej możliwości, oznaczenia należy umieścić na dołączonej do opakowania informacji.

Opakowania a dokumentacja

Przedsiębiorca, poza sprostaniem wymogom związanym ze specyfiką samych opakowań, musi zadbać o właściwe udokumentowanie ich produkcji, importu oraz eksportu. Stosowny raport muszą złożyć zarówno producent, jak i importer oraz eksporter. Powinien on:

 • zawierać precyzyjne informacje dotyczące łącznej masie opakowań, które zostały wyprodukowane / wyimportowane / wyeksportowane na przestrzeni roku, a także ich składu,
 • wskazać, jaki procent opakowań stanowiły te wielokrotnego użytku i przeznaczone do recyklingu oraz czy i ile pojawiło się tych zawierających substancje szkodliwe,
 • zostać złożone do biura właściwego marszałka województwa (zgodnie z lokalizacją firmy) do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Warto podkreślić, że cała dokumentacja, która posłużyła do stworzenia takiego raportu, musi być zgodnie z przepisami zarchiwizowana co najmniej przez okres kolejnych pięciu lat.

Odpady opakowaniowe – wymogi prawne

Przepisy prawa ujmują zarówno kwestie związane z samymi opakowaniami – ich produkcją i dystrybucją – jak również z gospodarką odpadów opakowaniowych. Szczególnie restrykcyjne są wymogi obejmujące odpady opakowaniowe z wyrobów toksycznych, rakotwórczych lub w inny sposób niebezpieczne. W ich przypadku producent / importer / eksporter jest zobowiązany m.in. do ustalenia 10-30% kaucji za opakowania pojedynczych produktów oraz odbioru od klientów opakowań zbiorczych wielokrotnego użytku oraz jednorazowych oraz zadbać o ich prawidłową utylizację.

Warto również podkreślić, że obowiązki związane z utylizacją odpadów opakowaniowych spoczywają również na podmiotach zajmujących się sprzedażą detaliczną. Np. te o powierzchni powyżej 2000 m2 są zobowiązane do tego, aby prowadzić selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na własny koszt.

Szkolenia opakowania i odpady opakowaniowe

Ze względu na zmieniającą się rzeczywistość prawną związaną z gospodarką opakowaniami warto rozważyć odpowiednie szkolenia i kursy dla zespołów odpowiedzialnych za wprowadzanie, obrót, przetwarzanie i recykling opakowań i odpadów opakowaniowych. Potencjalna niewiedza może być kosztowna dla przedsiębiorców nie przestrzegających przepisów prawa. Szkolenia dotyczące fospodarki opakowaniami i wprowadzania opakowań do obrotu organizowane są zarówno w firmie szkoleń i kursów online, jak i tradycyjnych szkoleń w sali szkoleniowej. Szkolenia stacjonarne z gospodarki opakowaniami znajdziemy przede wszystkim w dużych ośrodkach przemysłowych, takich jak Katowice, Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Rzeszów czy Lublin.

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa opakowaniowego oraz gospodarki opakowaniami można zgłębiać również w trakcie multimedialnych kursów online. Ich niewątpliwą zaleta jest możliwość zapoznania się z programem kursu w dogodnym miejscu i czasie oraz we własnym tempie. Pozwala to efektywnie poznać podstawowe przepisy i wymogi prawa dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych.

Tematy szkoleń z opakowań, gospodarki opakowaniami, odpadów opakowaniowych

Popularne tematy szkoleń z opakowań i odpadów opakowaniowych to między innymi:

 • Opakowania i odpady opakowaniowe - przepisy, wymogi ustaw i aktów wykonawczych
 • Wymagania standardu FSSC dla producentów opakowań
 • Wymagania standardu BRC Packaging
 • Opakowania zwrotne w łańcuchu dostaw
 • Gospodarka odpadami w tym odpadami opakowaniowymi
 • Raportowanie do BDO (baza Danych Odpadowych)
 • Produkcja bezpiecznych opakowań do żywności
 • Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością - przepisy prawa
 • Optymalizacja gospodarki opakowaniami wielokrotnego użycia (palety, kontenery, korlety)

Warto również zapoznać się z tematami pokrewnymi, dotyczącymi m.in. BDO, gospodarki magazynowej czy prawa przewozowego. Osobne normy spełniać powinny opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością, warto zapoznać się z zasadami przygotowania i wdrażania systemu HACCP zgodnego z normą ISO 22000.

Jakie wymogi dotyczą opakowań i odpadów opakowaniowych?
Kursy dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o szkoleniach i kursach dotyczących opakowań!